Національний фармацевтичний університет, м. Харків

СНТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КАФЕДРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Важливою складовою частиною науково-дослідної діяльності кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту є робота студентського наукового товариства (СНТ), головна мета якого – виявлення та підготовка молодих фахівців, що мають здібності до творчої ініціативи, генерації та розвитку оригінальних ідей, проведення наукових досліджень. IMAG0018IMAG0035 З дня заснування кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту (1992 рік) студенти виявляють велику зацікавленість питаннями, пов’язаними із змінами і розвитком у сфері лікарського забезпечення населення і процесами на фармацевтичному ринку. Щорічно в СНТ кафедри працює більше 70 студентів, виконується в середньому 80-90 дипломних і магістерських робіт за спеціальностями «Фармація» і «Маркетинг». За період існування кафедри студентами захищено більше 700 дипломних робіт. За останні роки збільшилася кількість наукових публікацій з тематики кафедри за участю студентів та на сьогодні складає більше 300. IMAG0033 Активну участь у роботі СНТ кафедри ФММ беруть студенти спеціальності “Маркетинг”, чиї наукові дослідження відрізняються використанням поглиблених методів економічного аналізу, кількісних методів аналізу, прогнозування, економіко-математичного моделювання та програмування. У дослідницьких роботах студентів відображені наукові напрямки кафедри. Як правило, дослідження студентів проводяться на базі фармацевтичних, аптечних та позагалузевих підприємств, оптово-посередницьких фірм з використанням фактичних показників і реальних тенденцій. Серед тем наукових досліджень студентів: управління маркетинговою діяльністю підприємств, вивчення цінової, збутової, інноваційної та асортиментної політики, формування системи просування продукції, шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств, маркетингові дослідження і прогнозування ємності ринку лікарських препаратів, оцінка ризиків на ринку та ін. Набутий протягом роботи в СНТ досвід є основою для виконання дипломних робіт, продовження подальшої наукової діяльності, вступу до магістратури та аспірантури. Так, школу СНТ пройшли викладачі кафедри: проф. Пестун І.В. , доц. Дорохова Л.П., проф. Євтушенко О.М., доц. Ольховська А.Б., доц. Рогуля О.Ю.,  доц. Тіманюк І.В., доц. Бондарєва І.В., канд. фарм. н., ас. Бабічева Г.С. та ін. У процесі виконання наукових досліджень студенти активно використовують сучасні комп’ютерні технології, демонструють знання іноземних мов, активно працюючи з публікаціями в зарубіжних періодичних виданнях, застосовують навички роботи з автоматизованими прикладними програмами, інформаційно-пошуковими системами і т.п. IMAG0048 Студенти СНТ беруть активну участь у конкурсах, конференціях, семінарах різного рівня, які є своєрідним підсумком їх наукової роботи в СНТ. Протягом останніх років на науково-практичних конференціях нагородами були відзначені понад 40 наукових досліджень студентів – учасників СНТ кафедри ФММ. Перспективи розвитку студентської науки кафедри ФММ пов’язані зі збільшенням обсягів досліджень з урахуванням сучасних тенденцій у діяльності фармацевтичних (аптечних) підприємств та підприємств інших галузей відповідно до їх потреб.

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту © 2015-2019 Напишіть нам