Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Наукові публікації

Наукові публікації

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2016 РІК

Монографії

Національний фармацевтичний університет: Новітня історія : [монографія] уклад.: В.П. Черних, І.М. Перцев, А.А. Ко-твіцька та ін.. : за ред. акад. НАН України, проф. В.П. Черних. – Х.: Золоті сторінки, 2016. – 568 с.

Підручники

 1. Management and Marketing in Pharmacy [Electronic resource]: the textbook for foreign students of higher pharmaceu-tical schools : in 2 parts / Z. Mnushko [at al.], ed. by prof. Z. Mnushko ; National University of Pharmacy. – Electronic text data. – Kharkiv: Publishing center “Dialog”, 2016. – Part I : Management in Pharmacy. – 1 electronic opt. disk (CD-R). – 2,5 Mb. – System requirements: Adobe Acrobat Reader. – Title from the disk label.
 2. Management and Marketing in Pharmacy [Electronic resource]: the textbook for foreign students of higher pharmaceu-tical schools : in 2 parts / Z. Mnushko [at al.], ed. by prof. Z. Mnushko ; National University of Pharmacy. – Electronic text data. – Kharkiv : Publishing center “Dialog”, 2016. – Part II : Marketing in Pharmacy. – 1 electronic opt. disk (CD-R). – 3,7 Mb. – System requirements: Adobe Acrobat Reader. – Title from the disk label.

Навчальні посібники

Етика та деонтологія у фармації: навчальн. посіб. / В.В. Малий, З.Р. Сафіуліна, М.М. Кобець, О.С. Самборський; за ред. В. В. Малого. – Х.:  НФаУ, 2016. – 259 с. (рекомендовано Центральною методичною радою НФаУ, протокол № 2 від 15.11.2016 р., лист до МОЗ України щодо одержання грифу).

Інші навчально-методичні видання

 1. Малий В. В. Менеджмент та маркетинг у фармації: метод. рек. до семінар. зан. / В. В. Малий, А. Б. Ольховська, Л.П. Дорохова та ін.; за ред. проф. В. В. Малого. – Х. : НФаУ, 2016. – 88 с.
 2. Малий В. В. Звіт з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації / В.В. Малий, А.Б. Ольховська, І.В. Тіманюк, О.Ю. Рогуля, Л.П. Дорохова; за ред. В.В. Малого. – Х.: НФаУ, 2016 – 60 с.
 3. Малый В.В. Отчет по производственной практике по управлению и организации фармации по дисциплине «Ме-недж¬мент и маркетинг в фармации» / В.В. Малый, И.В. Тиманюк, А.Б. Ольховская и др. – .: НФаУ, 2016.– 24 с.
 4. Report on the production practice on management and organization for students of the faculty of foreign citizens education / V.V. Malyi, I.V. Timanyuk, O. Yu. Rogulia and other. – Kh. Univ. NUPh, 2016. – 16 р.
 5. Малий В. В. Робочий журнал з етики та деонтології у фармації / В. В. Малий, З. Р. Сафіуліна; за ред. В. В. Мало-го. – Х. :  НФаУ, 2016 – 54 с.
 6. Малий В. В. Стратегічний маркетинг: метод. реком. до семінар. зан. / В. В. Малий, В. В. Смачило; за ред. В.В. Ма¬лого. – Х.: НФаУ, 2016 – 44 с.
 7. Малий В. В. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до сам. роб. студ. / В. В. Малий, С. В. Жадько. – Х.: НФаУ, 2016. – 60 с.
 8. Малий В. В. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до практ. і семінар.занять / В. В. Малий, С. В. Жадько. – Х. : НФаУ, 2016. – 80 с.
 9. Малий В. В. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до семінар. занять /В. В. Малий, С. В. Жадько. – Х.: НФаУ, 2016. – 44 с.
 10. Теорія галузевих ринків: метод. рек. для семінар. зан. для студентів напряму підготовки «Менеджмент» / В. В. Ма¬лий, М.М. Кобець. – Х. : НФаУ, 2016. – 58 с.
 11. Теорія галузевих ринків: метод. рек. для сам. роб. студ. / В. В. Малий, М.М. Кобець. – Х.: НФаУ, 2016. – 60 с.
 12. Пестун І.В. Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку: метод. рек. до самостійної роботи / І.В. Пестун, С.В. Жадько. – Х.: НФаУ, 2016. – 60 с.
 13. Півень О.П.  Маркетинг: метод. рек. до практ. зан. та самостійної роботи для  студентів напряму підготовки  “Менеджмент” // О.П. Півень, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2016. – 34 с.

Наукові методичні рекомендації (затверджені проблемною комісією «Фармація» МОЗ та НАМН України):

1.Евтушенко Е.Н. Моделирование влияния социально-экономических факторов на доступность медицинской и фармацевтической помощи населению (на примере Судана) (методические рекомендации) / Е. Н. Евтушенко, Осама Абузаид Нур Ахмед, С.В. Вельма. − Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 35 с.

2. Байгуш Ю.В. Науково-методичне обґрунтування оцінки якісних та кількісних показників бренду лікарських препаратів на прикладі антигіпертензивних : метод. рек. / Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, О.В. Шуванова (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 96 від 20.04.2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – 28 с.

3.Байгуш Ю.В. Порівняльна оцінка сиди бренду на прикладі антигіпертензивних препаратів : метод. рек. / Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, О.В. Шуванова (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 96 від 20.04.2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – 26 с.

4. Тіманюк І.В. Методика створення та захисту веб-сайту фармацевтичного підприємства: метод. рек. / І.В. Тіманюк. (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 97 від 15.06.2016 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 24 с.

5. Ольховська А.Б. Методики маркетингової оцінки ефективності та активності стейкхолдерів фармацевтичного ринку в соціальних медіа: методичні рекомендації /А.Б. Ольховська, В.В. Малий (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 98 від 19.10.2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – 24 с.

6. Ольховська А.Б. Систематизація інноваційних інструментів маркетингових комунікацій у просуванні лікарських засобів: методичні рекомендації / А.Б. Ольховська, В.В. Малий. (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 98 від19.10.2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – 32 с.

Інформаційний лист (затверджено проблемною комісією «Фармація» МОЗ та НАМН України):

Байгуш Ю.В. Визначення конкурентоспроможності лікарських препаратів на прикладі антигіпертензивних: інформац. лист / Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М., Семенів Д.В. (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 97 від 15.06.2016 р.). – Харків: НФаУ, 2016. – 9 с.

Наукове повідомлення для включення до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я:

1.Науково-методичне обґрунтування оцінки якісних та кількісних показників бренду лікарських препаратів на прикладі антигіпертензивних (автори: Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М., Шуванова О.В.) : методичні рекомендації затверджені ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 96 від 20.04.2016 р.

2.Порівняльна оцінка сили бренду на прикладі антигіпертензивних препаратів (автори: Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М. Шуванова О.В.) : методичні рекомендації затверджені ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 96 від 20.04.2016 р.

3. Методика маркетингової оцінки ефективності та активності стейкхолдерів фармацевтичного ринку в соціальних медіа (автори: А.Б. Ольховська, В.В. Малий) : методичні рекомендації затверджені ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 98 від 19.10.2016 р.

4. Систематизація інноваційних інструментів маркетингових комунікацій у просуванні лікарських засобів (автори: А.Б. Ольховська, В.В. Малий) : методичні рекомендації затверджені ПК «Фармація» МОЗ та НАМН України, протокол № 98 від 19.10.2016 р.

Статті у Фармацевтичній енциклопедії (ФЕ 3-тє вид., переробл. і доповн, 2016 р.)

 1. Бондарєва І.В. Адаптивне управління / І.В. Бондарєва // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 23.
 2. Бондарєва І.В. Мiкросередовище / І.В. Бондарєва // Фармацевтична енциклопедія. Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 1094.
 3. Бондарєва І.В. Макросередовище / І.В. Бондарєва, В.В. Малий // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та ав¬тор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 1014-1015.
 4. Бондарєва І.В. Управління змінами / І.В. Бондарєва // Фармацевтична енциклопедія. Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 1714-1715.
 5. Байгуш Ю.В., Самборський О.С. Бренд лікарського препарату // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 241-242.
 6. Дорохова, Л. П. Маркетинг глобальний // Фармацевтична енциклопедія: 3-е вид. – К.: МОРІОН, 2016. – С. 1026.
 7. Дорохова, Л. П. Контроль // Фармацевтична енциклопедія: 3-е вид. – К.: МОРІОН, 2016. – С. 878–879.
 8. Дорохова, Л. П. Модель в управлінні // Фармацевтична енциклопедія: 3-е вид. – К.: МОРІОН, 2016. – С. 1104.
 9. Дорохова, Л. П. Торгівля // Фармацевтична енциклопедія: 3-е вид. – К.: МОРІОН, 2016. – С. 1685.
 10. Дорохова, Л. П. Посередник // Фармацевтична енциклопедія: 3-е вид. – К.: МОРІОН, 2016. – С. 1360–1361.
 11. Дорохова, Л. П. Управлінське рішення // Фармацевтична енциклопедія: 3-е вид. – К.: МОРІОН, 2016. – С. 1716-1717.
 12. Дорохова, Л. П. Зовнішнє середовище організації // Фармацевтична енциклопедія: 3-е вид. – К.: МОРІОН, 2016. – С. 672.
 13. Деримедвідь Л.В, Перцев І.М., Шуванова О.В. Класифікаційні системи лікарських препаратів // Фармацевтична енциклопедія, К. : Моріон, 2016. – С. 830–831.
 14. Жадько, С. В. Мультиканальний маркетинг // С. В. Жадько, В. В. Малий // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 1116.
 15. Жадько, С. В. Контролінг персоналу // С. В. Жадько // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 878.
 16. Жадько, С. В. Маркетинг екологічний // С. В. Жадько // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 1026.
 17. Жадько, С. В. Мультиканальний маркетинг // С. В. Жадько, В. В. Малий // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 1116.
 18. Жадько, С. В. Контролінг персоналу // С. В. Жадько // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 878.
 19. 19. Жадько, С. В. Маркетинг екологічний // С. В. Жадько // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор пе¬редмови В. П. Черних. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 1026.
 20. Пестун І.В. Цифровий маркетинг / Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Чер-них. − 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1896.
 21. Пестун І.В. Національна лікарська (фармацевтична) політика / Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та ав¬тор передумови В.П. Черних.− 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1159.
 22. Філіпцова О.В. Персоналізована медицина / О.В. Філіпцова, М.М. Кобець // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 1285-1286.
 23. Філіпцова О.В. Фармакогенетичне тестування / О.В. Філіпцова, М.М. Кобець // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 1724.
 24. Шуванова О. В. Відпустка себетікл / Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 830–831.
 25. Ольховська А.Б. Опіньйон-лідер // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С.1229.
 26. Ольховська А.Б. Малий Володимир Валентинович // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С.1017.
 27. Півень О. П. Лояльність клієнта / О. П. Півень, І. В. Ткаченко // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 993–994.
 28. Слободянюк М.М., Самборський О.С. Маркетингове поле торгової марки (бренда) лікарського препарату // Фармацев¬тична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. –  с. 1029.
 29. Слободянюк М.М., Байгуш Ю.В. Показники торгової марки та бренда лікарського препарату // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 1333–1334.
 30. Слободянюк М.М. Аутсорсинг // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С.162–163.
 31. Слободянюк М.М. Законодавство // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 641–642.
 32. Слободянюк М.М. Інформація // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С.730–731.
 33. Мнушко З.М., Слободянюк М.М. Фармацевтична діяльність // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і до¬повн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 1744–1745.
 34. Тіманюк І.В. Контент-маркетинг // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 875–876.
 35. Тіманюк І.В. CRM-система / І.В. Тіманюк, З.М. Мнушко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і до¬повн. – К.: «МОРІОН». – 2016. – С. 1946.

Статті у закордонних виданнях

1.Ievtushenko O.M. Elaboration of organizational arrangements on the improvement of functioning of the system of pharmaceuti¬cal support of Sudan population / O. M. Ievtyshenko, Osama Abuzaid Mohamed Nour Ahmed // EUREKA: Health Sciences. − 2016. − №2. − P. 49 − 56.

2.Фитисова А. И. Ключевые регуляторные аспекты функционирования мирового фармацевтического рынка в сегменте косметических средств / А. И. Фитисова, О. Д. Немятых, И. А. Наркевич, М. Дрозд, Е. Н.Евтушенко // Фармация.−2016.− № 4. − С. 6-10.

3.Chernov, V. Fuzzy logic approach to SWOT analysis for economics tasks and example of its computer realization / V. Chernov, O. Dorokhov, L. Dorokhova // Bulletin of the Transilvania University of Brasov. – 2016. – Vol. 9 (58), N. 1. – P. 317–326.

4. Chernov, V. Fuzzy approach to estimates entropy and risks for innovative projects and programs / V. Chernov, L. Dorok¬hova, O. Dorokhov // Montenegrin Journal of Economics. – 2016. – Vol. 12, N. 3. – P. 55 – 68.

5. Евтушенко Е.Н., Осама Абузаид Мохаммед Нур Ахмед. Моделирование влияния доступности медицинской и фар¬мацевтической помощи на заболеваенмость // Материалы республиканской научно-практической конференции (с между¬народным участием) “Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (г. Ташкент, Узбекистан, 17-18 ноября, 2016 г.). – Т.: ТФУ, 2016. – С. 189-191.

6. Pestun I.V. Іnternet technologies in marketing activity of pharmacies / I.V. Pestun, I.V. Sofronova, O.M. Yevtushenko // Pharmatsevtica jurnali. − 2015.− №4.− C.11-15.

7. Ольховська А.Б. Практичне застосування інноваційних інструментів просування фармацевтичних брендів в Україні // International Scientific-Practical ConferenceEconomic Innovative potential of socio-еconomic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part II (June 30, 2016, Lisbon). – Lisbon: Baltija Publishing, 2016. – С. 56 – 59. ISBN 978-9934-8585-5-0; Nova University. Nova School of Business and Economics

8.Ольховская А.Б., Малый В.В. Опыт разработки и внедрения дистанционного курса «Маркетинговые исследования в фа¬рмации» / А.Б. Ольховская, В.В. Малый // International Scientific Conference Modernization of socio-tconomic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part II (Kielce, Poland, 28 th September, 2016). – Kielce: State University of Jan Kochanowski, 2016. – С. 202 – 205.

9.Ольховська А.Б. Оцінка сили HR-бренда стейкхолдерів фармацевтичного сектору України / Ольховська А.Б. // International Scientific Conference Economy andSociety: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part 2 (October 31, 2016). – Leipzig, Germany: Baltija Publishing. – p.115– 117. ISBN 978-9934-8585-8-1; Leipzig University

10.Mnushko Z.N. Affect of commercialization of health care organizations on the marketing management applying / Z.N. Mnushko, I.V. Pestun / Материалы международной дистанционной научно-практической конференции  «Актуальные про¬блемы социально-экономической модернизации общества» посвященной 85-летию Казахского национ. медиц. унив-та им. С.Д. Асфендиярова, – Алматы: қазұму, 2016. –  С.16-19

11.Исследование доступности наркотических средств и психотропных веществ относительно стандартов лечения в Ук¬раине / М.Н. Кобец, Е.С. Алиева, Ю.Н. Кобец, О.В. Филипцова // Проблемы злоупотребления лекарственными препа¬ратами и новыми психоактивными веществами: матер. II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию ПГФА, 12-14 мая 2016 г., Пермь, ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России. – 2016. – С. 232 – 235.

12.Кобец М.Н. Опыт фармакогенетического тестирования в украинских популяциях / М.Н. Кобец, Ю.Н. Кобец, О.В. Филипцова // Инновации в медицине и фармации-2016: матер. дистанц. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, 11 ноября 2016 г., Минск, БГМУ. – 2016. – С…

13.Olkhovska A.B. Marketing communication and digital technology innovative instruments in promoting pharmaceutical brands in Ukraine and their efficiency estimation / A.B. Olkhovska // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – № 5(9). – С. 38 – 43.

14.Смачило В.В. Birthrate in Ukraine: cluster analysis of influencing factors in regional perspective Economic and law para¬digm of modern society. – Slovakia, 2016. – № 1. – р. 217-223.

Статті у вітчизняних виданнях

 1. Осама, Абузаид Мохамед Нур Ахмед. Адаптивные подходы к моделированию лекарственного обеспечения в Су-дане с учетом влияния социально-экономических факторов страны / Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед, Е. Н. Евту-шенко, С. В. Вельма // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С.71 − 79.
 2. Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М. Дослідження асортименту та доступності блокаторів бета-адренорецепторів у роздрібному сегменті вітчизняного фармацевтичного ринку // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том. 2. – № 1. – С. 13–21.
 3. Слободянюк М.М., Байгуш Ю.В. Маркетинговий аналіз ринку серцево-судинних препаратів в Україні // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1 (45). – с. 72– 79.
 4. Слободянюк М.М. Вплив емоційної та раціональної складових лояльності на вибір та споживання антигіпертензивних препаратів / М. М. Слободянюк, Ю. В. Байгуш, Д. В. Семенів, О. С. Самборський, О. В. Шуванова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2. – № 2. – С. 68–76.
 5. Євтушенко, О. М. Дослідження проблем та тенденцій розвитку фармацевтичного ринку Судану як соціально оріентованої структури країни / О. М. Євтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед // ScienceRise. Фармацевтичні науки. – 2016. – № 4 (21). – С. 12−17.
 6. Добрянська Д.А. Тренди розвитку парафармацевтичного ринку в Україні / Д. А. Добрянська, О. М. Євтушенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки,   науки, освіти, практики : Збірник наук. робіт ІV міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 449−451.
 7. Дронкина Я.Е., Ольховская А.Б. Оценка и контроль маркетинговой деятельности аптечного предприятия / Я. Е. Дрон¬кина, А.Б. Ольховская // Збірник наук. статей ІV міжн. наук.-практич. Інтернет-конференції «Менеджмент та марке¬тинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С. 257–259.
 8. Евтушенко Е.Н. Международный сравнительный анализ доступности лекарственных средств в Судане и странах Аф¬риканского континента, Восточного Средиземноморья, Европейского региона / Е.Н. Евтушенко, Осама Абузаид Мо¬хамед Нур Ахмед // //Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Збірник наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. –Х. : НФаУ, 2016. – С. 254−256.
 9. Півень О. П. Концептуальні питання маркетингу взаємовідносин. Формування маркетингової ділової мережі фармаце¬втичного підприємства / О.П. Півень, І. В. Ткаченко // Соціальна фармація в охороні здоров’я, 2016. – № 3. – С. 56–64.
 10. Pestun I.V. Effectiveness of current multi-channel marketing in pharmacy / I.V. Pestun, Z.N. Mnushko // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. − № 1. − С. 62−65.
 11. Пестун І.В. Сучасні особливості маркетингу в закладах охорони здоров’я / І.В. Пестун, З.М. Мнушко // Соціальна фармація в охороні здоров’я. − 2016. − №1. − С. 57−63.
 12. Кобець М.М. Деякі питання лікарських призначень в Україні / М.М. Кобець / Вісник фармації. – 2016. – №2 (86). – С. 40–43.
 13. Байгуш Ю.В., Самборський О.С., Слободянюк М.М., Шуванова О.В. Якісні та кількісні показники брендів лікарсь¬ких препаратів //Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Збірник наук. робіт ІV міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 берез-ня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – с. 263–270.
 14. Рогуля, О. Ю. Використання маркетингу взаємовідносин у діяльності виробничих фармацевтичних підприємств / О. Ю. Рогуля // Економіка і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 265−269.
 15. Слободянюк М.М., Самборський О.С. Особливості підходів до визначення вартості та фінансування розробок інноваційних лікарських засобів // Современные достижения фармацевтической технологии и биотехнологии : матер. V междунар. науч.-практ. Интернет-конф. 18 ноября 2016, г. Харьков. – Х.: НФаУ. – 2016. – С. 557−560.
 16. Самборський О.С., Слободянюк М.М. Теоретичні аспекти формування торгових марок та брендів лікарських препаратів // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні: матеріали науково-практичної регіональної конференції, м. Івано-Франківськ, 10-11травня 2016 р. / редкол.: М.М. Рожко та ін. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2016. – с. 186−189.
 17. Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М., Самборський О.С. Обґрунтування економічної ефективності та комерційної доцільності впровадження нового антигіпертензивного препарату // Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х Науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 20 травня 2016 р.) / ред. кол.: В.О. Лебеди-нець, Ю.В. Підпружников, Ю.І. Губін та ін. – Харків.: НФаУ, 2016. – с. 18−20.
 18. Кобець М.М. Суб’єктивна оцінка причин виникнення побічних ефектів лікарських засобів в населенні України / М.М. Кобець / Вісник фармації. – 2016. – № 4. – С…
 19. Куценко С.А. Маркетингові дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку антигеморагічних лікарських засобів / С. А. Куценко, В.В. Малий, А. Б. Ольховська, Ю.С. Маслій // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, № 3. – С. 65–74.
 20. Костюченко О.К., Школьник Б.О., Ольховська А.Б. Оцінка ефективності маркетингової PR-діяльності фармацев-тич¬ного підприємства / Костюченко О.К., Школьник Б.О., Ольховська А.Б. // Збірник наукових статей ІV міжн. наук.-практич. Інтернет-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С. 260 –262.
 21. Малий В.В. Питання менеджменту та маркетингу у розробці навчальних програм підготовки фахівців фармації / Ма¬лий В.В, Пестун І.В. Ольховська А.Б., Рогуля О.Ю. Дорохова Л.П., Слободянюк М.М. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Збірник наук. робіт ІV міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 берез-ня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 5−8.
 22. Півень О. П. Концепція маркетингу взаємовідношень і перспективи її використання на фармацевтичних підприємствах // О.П. Півень, І.В. Ткаченко // Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації: збірник тез наукових робіт всеукраїнської наук.-практ. конф. – 16 березня 2016, Вінниця: Вінницький нац. мед. універс. ім. М.І. Пирогова, Вінницький мед. коледж ім. акад. Д. К. Заболотного, 2016. – С. 98−100.
 23. Поп В.С., Ольховська А.Б. Розробка моделі споживчої поведінки на фармацевтичному ринку в сегменті лікувально-косметичних засобів // Матер. доп. V наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку (м. Харків, 01 листопада 2016 року): збірник. – Х. : Монограф, 2016. – С. 193–195.
 24. Safiulina Z.R. A pharmacist is “the last line of patients’ protection” / Z.R. Safiulina, I.V. Sofronova // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 252−254.
 25. Смачило В.В. Теоретико-методичні аспекти оцінки трудового потенціалу регіону // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. Вип. 1 (11). – С. 231−239.
 26. Смачило В.В. Концептуальні засади соціально відповідального управління кадровим потенціалом підприємства // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. Вип. 2 (12). – С. 227−237.
 27. Смачило В.В. Еvaluation of efficiency menegement personnel // Приднепровский научный вестник. – Том 10, 2015. – С. 397– 400.
 28. Смачило В.В. Дефініція категорій, які визначають роль людини в соціально-економічних процесах // Траектория науки: электронный научный журнал № 1 (6), 2016. – режим доступу: http://pathofscience.org /index.phpps/article/ view/34.
 29. Малый В.В. Изучение эффективности продвижения гепатотропных лекарственных средств на основе анкетирова-ния фармацевтических работников / В.В. Малый, Муса Истанис Марвек Медхат, С. В. Жадько // Cоціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, № 4. – С..
 30. Малый, В. В. Анализ маркетинговых инструментов при формировании рыночного потенциала лекарственных средств / В. В. Малый, Муса Истанис Марвек Медхат, С. В. Жадько // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.  А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 142−144.
 31. Ольховська А.Б. Прелімінаринг як інструмент HR-брендингу фармацевтичних підприємств //А.Б. Ольховська, В.В. Малий // Збірник наук. статей ІV міжн. наук.-практич. Інтернет-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С. 20–22.
 32. Ольховська А.Б. SMS-розсилка клієнтам аптеки як інструмент персоніфікованих маркетингових комунікацій на фар¬мацевтичному ринку / А.Б. Ольховська // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конфер. «Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів». Частина 3. (20-21 квітня 2016 року). – Х.: ХНУБА, 2016. – С. 207–209.

Статті, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Євтушенко, О. М. Дослідження проблем та тенденцій розвитку фармацевтичного ринку Судану як соціально орієнтованої структури країни / О. М. Євтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед //ScienceRise. Фармацевтичні на¬уки. – 2016. – № 4 (21). – С. 12 − 17. ISSN 2313-8416 (Online); ISSN 2313-6286 (Print) Осама, Абузаид Мохамед Нур Ахмед.
 2. Адаптивные подходы к моделированию лекарственного обеспечения в Судане с учетом влияния социально-экономических факторов страны / Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед, Е. Н. Евтушенко, С. В. Вельма // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С.71 − 79.   ISSN: 2311-1127
 3. Ievtushenko O.M. Elaboration of organizational arrangements on the improvement of functioning of the system of pharmaceutical support of Sudan population / O. M. Ievtyshenko, Osama Abuzaid Mohamed Nour Ahmed // EUREKA: Health Sciences. − 2016. − №2. − P.49 − 56. (Естонія)   ISSN 2504-5679 (Online),  ISSN 2504-5660 (Print)
 4. Байгуш Ю.В., Самборський О.С., Слободянюк М.М., Шуванова О.В. Якісні та кількісні показники брендів лікарських препаратів //Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Збірник наук. робіт ІV міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 берез-ня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – с. 263–270. ISSN 2415-8593
 5. Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М., Самборський О.С. Обґрунтування економічної ефективності та комерційної доцільності впровадження нового антигіпертензивного препарату // Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х Науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 20 травня 2016 р.) / ред. кол.: В.О. Лебеди-нець, Ю.В. Підпружников, Ю.І. Губін та ін. – Харків.: НФаУ, 2016. – с. 18−20. ISSN 2524-020X
 6. Добрянська Д.А. Тренди розвитку парафармацевтичного ринку в Україні / Д. А. Добрянська, О. М. Євтушенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки,   науки, освіти, практики : Збірник наук. робіт ІV міжнародної на¬уково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 449−451. ISSN 2415-8593
 7. Евтушенко Е.Н. Международный сравнительный анализ доступности лекарственных средств в Судане и странах Африканского континента, Восточного Средиземноморья, Европейского региона / Е.Н. Евтушенко, Осама Абузаид Мо¬хамед Нур Ахмед // //Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Збірник наук. робіт ІV міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 254−256. ISSN 2415-8593
 8. Кобець М.М. Деякі питання лікарських призначень в Україні / М.М. Кобець / Вісник фармації. – 2016. – №2 (86). – С. 40–43.   ІSSN 2413-6085.
 9. Костюченко О.К., Школьник Б.О., Ольховська А.Б. Оцінка ефективності маркетингової PR-діяльності фармацевтичного підприємства / Костюченко О.К., Школьник Б.О., Ольховська А.Б. // Збірник наукових статей ІV міжн. наук.-практич. Інтернет-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С. 260 –262. ISSN 2415-8593
 10. Малий В.В. Питання менеджменту та маркетингу у розробці навчальних програм підготовки фахівців фармації / Малий В.В, Пестун І.В. Ольховська А.Б., Рогуля О.Ю. Дорохова Л.П., Слободянюк М.М. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Збірник наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 5−8. ISSN 2415-8593
 11. Малый В.В. Изучение эффективности продвижения гепатотропных лекарственных средств на основе анкетирования фармацевтических работников /В.В. Малый, Муса Истанис Марвек Медхат, С. В. Жадько // Cоціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, № 4. – С..     ІSSN 2413-6085.
 12. Olkhovska A.B. Marketing communication and digital technology innovative instruments in promoting pharmaceutical brands in Ukraine and their efficiency estimation / A.B. Olkhovska // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – № 5 (9). – С. 38–43.    ІSSN: 2277-7695
 13. Ольховська А.Б. Практичне застосування інноваційних інструментів просування фармацевтичних брендів в Україні // International Scientific-Practical ConferenceEconomic Innovative potential of socio-еconomic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part II (June 30, 2016, Lisbon). – Lisbon: Baltija Publishing, 2016. – С. 56 –59. ISBN 978-9934-8585-5-0; Nova University. Nova School of Business and Economics
 14. Ольховська А.Б. Прелімінаринг як інструмент HR-брендингу фармацевтичних підприємств //А.Б. Ольховська, В.В. Малий // Збірник наук. статей ІV міжн. наук.-практич. Інтернет-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С. 20–22. ISSN 2415-8593
 15. Ольховська А.Б. Оцінка сили HR-бренда стейкхолдерів фармацевтичного сектору України / Ольховська А.Б./ International Scientific Conference Economy andSociety: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part 2 (October 31, 2016). – Leipzig, Germany: Baltija Publishing. – 115–117 pages. ISBN 978-9934-8585-8-1.
 16. Pestun I.V. Effectiveness of current multi-channel marketing in pharmacy / I.V. Pestun, Z.N. Mnushko // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. − № 1. − С. 62−65. ІSSN 2413-6085.
 17. Пестун І.В. Сучасні особливості маркетингу в закладах охорони здоров’я / І.В. Пестун, З.М. Мнушко // Соціальна фармація в охороні здоров’я. − 2016. − №1. − С. 57−63. ІSSN 2413-6085.
 18. Півень О. П. Концептуальні питання маркетингу взаємовідносин. Формування маркетингової ділової мережі фарма¬цевтичного підприємства / О.П. Півень, І. В. Ткаченко // Соціальна фармація в охороні здоров’я, 2016. – № 3. – С. 56–64. ІSSN 2413-6085.
 19. Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М. Дослідження асортименту та доступності блокаторів бета-адренорецепторів у роздрібному сегменті вітчизняного фармацевтичного ринку // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том. 2. – № 1. – С. 13–21. ІSSN 2413-6085.
 20. Слободянюк М.М., Байгуш Ю.В. Маркетинговий аналіз ринку серцево-судинних препаратів в Україні // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1 (45). – с. 72–79. ІSSN 2413-6085.
 21. Слободянюк М.М. Вплив емоційної та раціональної складових лояльності на вибір та споживання антигіпертензивних препаратів / М. М. Слободянюк, Ю. В. Байгуш, Д. В. Семенів, О. С. Самборський, О. В. Шуванова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2. – № 2. – С. 68–76.  ІSSN 2413-6085.
 22. Фитисова А.И. Ключевые регуляторные аспекты функционирования мирового фармацевтического рынка в сегме¬нте косметических средств / А. И. Фитисова, О. Д. Немятых, И. А. Наркевич, М. Дрозд, Е. Н.Евтушенко // Фармация. – 2016. − №4. − С. 6−10.  ISSN 0367-3014.

Тези у закордонних виданнях

 1. Bondarieva I.V. Analysis of advantages of organizational changes inherent pharmacies / I.V. Bondarieva // Материалы респуб¬ликанской научно-практической конференции (с международным участием) “Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (г. Ташкент, Узбекистан, 17-18 ноября, 2016 г.). – Т.: ТФУ, 2016. – С. 173−175.
 2. The structure of the Ukrainian population on the gene CYP1A2 (rs762551) / O.V. Filiptsova, M.N. Kobets, Yu.N. Kobets, I.S. Burlaka, I.A. Timoshyna // Book of abstract: “Genom variation and human health: human genomе meeting”, 28 february–2 march, 2016. – Hilton Americas, Houston, USA. – 2016. – P. 1035.
 3. Pharmacogenetic testing in Ukraine: perspectives and economic aspects / O.V. Filiptsova, M.N. Kobets, Yu.N. Kobets, I.S. Bur¬laka, I.A. Timoshyna // Book of abstract: “Genom variation and human health: human genomе meeting”, 28 february – 2 march, 2016. – Hilton Americas, Houston, USA. – 2016. – P. 1055.
 4. Potential genetic polymorphism effect and evaluation of subjective satisfaction on medications in the population of Ukraine / O.V. Filiptsova, M.N. Kobets, Yu.N. Kobets, I.S. Burlaka, I.A. Timoshyna // Book of abstract: “Genom variation and human health: human genomе meeting”, 28 february–2 march, 2016. –Hilton Americas, Houston, USA. –2016. – P. 1054.
 5. Байгуш Ю.В., Семенив Д.В., Слободянюк Н.Н. Научно-методические подходы к определению эффективности марке¬тинговых коммуникаций в сегменте антигипертензивных средств // Материалы республиканской научно-практиче¬ской конференции «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации», Ташкент 17-18.11.2016.). – Ташкент, Республика Узбекистан. – 2016. – С. 158−159. 
 6. Кобец М.Н. Некоторые вопросы лекарственных назначений в Украине / М.Н. Кобец, Ю.Н. Кобец // Медицинская наука: достижения и перспективы : матер. науч.-практ. конф. молод. уч. и студ. Тгму им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан, 29 апреля 2016 г., Душанбе. – С. 341.
 7. PR-инструменты в создании имиджа и деловой репутации фармацевтического предприятия / Б.А. Школьник, О.К. Кос¬тюченко, К.Э. Коваленко, А.Б. Ольховская // Материалы ХІ научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абу Али Ибни Сино с международным участием «Медицинская наука: достижения и перспективы» (г. Душанбе, 29 апреля 2016 г.). – Д.: ТГМУ, 2016. – С…
 8. Ольховская А.Б. Оценка эффективности работы медицинских представителей фармацевтической компании // Мате¬риалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) “Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (г. Ташкент, Узбекистан, 17-18 ноября, 2016 г.). – Т.: ТФУ, 2016. – С. 149−150.
 9. Ольховська А.Б. Оцінка сили HR-бренда стейкхолдерів фармацевтичного сектору України / Ольховська А.Б. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Економіка і суспільство: сучасний фундамент розвитку людства (31 жовтня 2016 р., м. Лейпциг, Німеччина). – 2016. − С.
 10. Самборский О.С., Слободянюк Н.Н. Особенности формирования и определения стоимости разработки новых лекарст¬венных средств // Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации», Ташкент 17-18.11.2016.). – Ташкент, Республика Узбекистан. – 2016. – С. 162−163.
 11. Timanyuk I.V. Relevance and background of forming a “network pharmacy” /Timanyuk I.V., Pestun I.V./ Республи-канская научно-практическая конференция (с международным участием) «Актуальные вопросы образова-ния, науки и производства в фармации» (г. Ташкент, 17-18 ноября 2016 г.). – С. 181−182.

Тези у вітчизняних виданнях

 1. Andryushkova L. A. Nasal medicines at the pharmacy / L. A. Andryushkova, E. P. Piven // Book of abstracts of XXIII International scientific and practical conference «Actual questions of development of new drugs”: April 21, 2016. – Kharkov. – National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine. – 2016. – P. 174.
 2. Alrawe Rami Amer. Problems of clinical trials of children’s medicines /Alrawe Rami Amer, Timanyuk Iryna / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 108–109.
 3. Al-Samarrai Otaman Ahmed Kadhim. Features of PR activity of pharmaceutical companies / Al-Samarrai Otaman Ahmed Kadhim, Timanyuk Iryna / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 110–111.
 4. Al-Ani Mahmood Akram. Marketing research of the phlebotropic drugs at the Ukrainian pharmaceutical market / Al-Ani Mahmood Akram, S.V. Zhadko / Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol., Vol. 2. – Kh. : Publishing Office NUPh, 2016. – P. 172–173.
 5. Al-Quraishi Hayder. Study of the trends of the global antihypertensive drugs market / Al-Quraishi Hayder / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали ІV міжнародної наук.-практ. Internet-конф. (25 березня 2016 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 282.
 6. Al-Akam Hayder Abdulwahhab. Comparative analysis of pharmaceutical companies development strategic alternatives / Al-Akam Hayder Abdulwahhab // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матер. ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (25 березня 2016 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 100.
 7. Hassan Ahmed Hassan. Trends in the dietary supplements global market / Hassan Ahmed Hassan // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол.: В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків.: НФаУ, 2016. – С. 315.
 8. Ahmed Mohammed Ahmed. Processing of approaches to optimization of activity of wholesale pharmaceutical company /Ahmed Mohammed Ahmed, I.V. Sofronova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квітня 2016 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С.170.
 9. Hassan Ahmed Shakir. Modern marketing technologies in the pharmaceutical organizations / Hassan Ahmed Shakir, Timanyuk Iryna / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 120.
 10. Salih Mustafa Yoseif. Analysis promotion technologies of medicines in pharmacies / Salih Mustafa Yoseif, Timanyuk Iryna / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол.: В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 23–24.
 11. Salihi Hawkar Subhi. Analysis of information streams in pharmacy/ Salihi Hawkar Subhi, Timanyuk Iryna / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 125.
 12. Hajami Ali Baqer. Competitiveness of the pharmaceutical enterprises /Al-Hajami Ali Baqer, Timanyuk Iryna / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол.: В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 112–113.
 13. Zenalabden Ayad Zaki. Competitiveness through a “drugstore formula” / Zenalabden Ayad Zaki, Timanyuk Iryna / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол.: В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків.: НФаУ, 2016. – С. 84.
 14. Fadi Iosef. Analysis of management methods at the pharmacy // Fadi Iosef., I.V. Sofronova // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків.: НФаУ, 2016. – C. 116.
 15. Awad Tawfeeq Awad Al-Mulla. Evaluation of the competitiveness of the pharmaceutical organization / Awad Tawfeeq Awad Al-Mulla, I.V. Sofronova // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків, НФаУ, 2016. – C. 114.
 16. Denisenko D. V. Cosmetics pharmacies in Ukraine and abroad / Denisenko D. V., Yevtushenko O. M // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). – Kharkiv: Publishing Office NUPh, 2016. – P. 177. Alfarouk A.O. Study the pecularities application of vitamin K / A.O. Alfarouk // Менеджмент та марке¬тинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : збірник наукових статей ІV міжнародної нау¬ково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24–25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В. В. Малий та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 93.
 17. Алієва Є.С. Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації як важлива форма набуття кваліфікації в професійному навчанні / Є.С. Алієва, Ю.М. Кобець, М.М. Кобець // «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та Коледжу НФаУ (14 квітня 2016 р., м. Харків). – Х. : НФаУ. – 2016. – С. 76–77.
 18. Дорохова, Л. П. Визначення основних критеріїв споживацького вибору інгаляторів / Л. П. Дорохова, О. С. Ворона // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 401 – 403.
 19. Перерва, І. Ю. Огляд підходів до визначення сутності маркетингової збутової політики / І. Ю. Пере¬рва // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 179–181.
 20. Кувшинова, Є. Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності фармацевтичних підпри-ємств / Є. Кувшинова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матер. ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 153-155.
 21. Кувшинова, Є. Маркетингові аспекти формування ефективної підприємницької діяльності у фармації  / Є. А. Кувшинова, О. Ю. Рогуля // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : Х ювілейна  міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 50-тиріччю факультету, м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Х. : ХНАДУ, 2016.
 22. Трохименко І.Ю Дослідження конкурентоспроможності молодих спеціалістів на ринку праці / Менедж¬мент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наук. статей IV Міжнародної науково-практичної Internet- конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016р.) / ред. кол.: В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. − Харків.: НФаУ, 2016. – С.182.
 23. Study of availability of narcotic drugs, psychotropic substances for medical purpos / L.S. Aliyeva, D.V. Kravchuk, M.N. Kobets, Yu.N. Kobets, O.V. Filiptsova // Management and marketing in the modern economy, science, education and practice : Abstracts оf ІV International Scientific And Practical Internet-Conference (March 24-25, 2016). – Kh. : Publishing Office NUPh. – 2016. – р. 619–620. 
 24. Вивчення конфліктів поколінь в процесі управління персоналом на прикладі аптечних організацій / О.В. Філіпцова, М.М. Кобець, Ю.М. Кобець, Д.В. Кравчук // Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів : матер. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квітня 2016 р., м. Харків. В 3-х частинах. Частина 3. – Х. : ХНУБА, 2016. – С. 257–258.
 25. The study of CYP1A2 (rs762551) polymorphism in the Ukrainian population sample / Ya. Gromova, M. N. Kobets, Yu. N. Kobets, I. A. Timoshyna, O. V. Filiptsova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kh. : Publishing Office NUPh. – 2016. – р. 8–9.
 26. An expert evaluation of the generations theory in the control of the pharmacy organization / D.V. Kravchuk, L. S. Aliyeva, M. N. Kobets, T. V. Diadiun, O. V. Filiptsova // Topical issues of new drugs development : Ab¬stracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kh. : Publishing Office NUPh. – 2016. – р. 186.
 27. 27.Вивчення «професійної деперсоналізації  та дезадаптації» серед провізорів/фармацевтів / М.М. Ко¬бець, Ю.М. Кобець, Д.В. Кравчук, О.В. Філіпцова // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні : матер. наук.-практ. регіон. конф., 10-11 травня 2016 р., м. Івано-Франківськ. – 2016. – С. 154-155.
 28. Євтушенко О. М. Дослідження ризиків, пов’язаних з неналежною якістю лікарських засобів / О. М. Євтушенко // Науковий симпозіум «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» у рамках VIII З’їзду фармацевтів України  (Харків, 15-16 вересня 2016 року). − Х.: Вид-во  НФаУ,  2016.  – С. 58–59.
 29. Ольховська А.Б. Аналіз інструментів іndoor-реклами безрецептурних лікарських засобів // Матеріали І науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Х.: ІПКСФ НФаУ, 2016. – С. 216.
 30. Каліба Г. Аналіз методів визначення конкурентоспроможності організації / Г.Каліба, І.В. Софронова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол.: В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків. : НФаУ, 2016. –  C. 404.
 31. Кривонос К.А., Ольховська А.Б., Коваленко К.Е. Визначення рівня обізнаності споживачів про торговельні марки фармацевтичних виробників // Кривонос К.А., Ольховська А.Б., Коваленко К.Е. Збірник наукових статей ІV міжн. наук.-практич. Інтернет-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С. 364–365.
 32. Кобец М.Н. Персонализированная медицина как инструмент снижения побочных реакций лекарственных средств / М.Н. Кобец, Ю.Н. Кобец, О.В. Филипцова // Современные достижения фармацевтической технологии и биотехнологии : матер. V междунар. науч.-практ. интернет-конф. 18 ноября 2016, г. Харьков. – Х.: НФаУ. – 2016. – С. ..
 33. 33.Котвіцька А.А., Володимирова І.М., Ольховська А.Б. Основні тенденції та перспективи розвитку сучасної вищої освіти в Україні // Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації (28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро), Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 192–193.
 34. Kovinka A.Y. Methods of evaluation of customers’ loyalty / A. Y. Kovinka, I. V. Tkachenko, O.P. Piven // Book of abstracts of XXIII International scientific and practical conference «Actual questions of development of new drugs”: April 25, 2016. – Kharkov. – National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine. – 2016. – P. 184–185.
 35. Малий В.В. Узагальнення кар’єрних очікувань та вимог роботодавців до професійних та особистісних якостей випускників НФаУ / В.В. Малий, А.Б, Ольховська // Фармація ХХІ: тенденції та перспективи: матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.2. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 357.
 36. Малий В.В. Маркетинговий аналіз активності стейкхолдерів фармацевтичного ринку в соціальних мережах / В.В. Малий, А.Б. Ольховська // Матер. наук. симпозіуму у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» (м. Харків, 15-16 вересня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С. 167–168.
 37. Півень О.П. Формування мережі взаємодіючих на фармацевтичному ринку підприємств на принципах маркетингу взаємовідносин / О.П. Півень, І. В. Ткаченко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових робіт ІV міжнар. наук.-практ. іnternet-конф. – 24-25 березня 2016. –Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 426–427.
 38. Пивень Е.П. Анализ покупательского поведения посетителей аптечных учреждений / Е.П. Пивень, К.С. Присыч // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових робіт ІV міжнар. наук.-практ. іnternet-конф.– 24-25 березня 2016. –Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 428–430.
 39. Самборський О.С. Оцінка ролі орфанних препаратів у системі соціально орієнтованого асортименту ліків / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Інновації в медицині: тез. доп. 85-ої наук.-практ. конфе. студентів та молодих вчених із міжнародною участю, м. Івано-Франківськ, 24-25 березня 2016 р. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 189.
 40. Байгуш Ю.В., Семенів Д.В., Слободянюк М.М. Аналіз сегменту ринку антигіпертензивних лікарських засобів у структурі фармацевтичного ринку України // Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х Науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 20 травня 2016 р.) / ред. кол. : В.О. Лебединець, Ю.В. Підпружников, Ю.І. Губін та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – с. 21.
 41. Слободянюк М.М., Самборський О.С., Самборська Я.І. Сучасні підходи до характеристики інноваційності лікарських засобів // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад. С. Ю. Данильченко та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – с. 290.
 42. Слободянюк М.М., Самборський О.С., Самборська Я.І. Роль товарної політики в розвитку фармацевтичного підприємства за ринкових умов // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад. С.Ю. Данильченко та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – с. 284.
 43. Слободянюк М.М., Самборський О.С. Сучасні методи дослідження у фармацевтичному маркетингу // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол. : А.А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – с. 163.
 44. Самборський О.С., Слободянюк М.М. Особливості фінансування розробок інноваційних лікарських засобів у складі товарної політики // Матеріали 8-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” (10-11 листопада 2016) – Тернопіль, 2016. – с. 241–242.
 45. Tkachenko I. V. Relationship marketing in pharmacy / I. V. Tkachenko, E. P. Piven // Book of abstracts of XXIII International scientific and practical conference «Actual questions of development of new drugs”: April 21, 2016. – Kharkov. – National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine. –2016. – P. 190.
 46. Тіманюк І.В., Пестун І.В. Аналіз рівня значущості фармацевтичної інформації / І.В.Тіманюк, І.В. Пестун / Матеріали конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», Тернопіль, 10-11 листопада 2016 року. – Тернопіль, 2016. – С.
 47. Фадеєва Ю.В., Малий В.В., Ольховська А.Б. Оцінка складових формування іміджу вищого навчального закладу // Матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку (м. Харків, 01 листопада 2016 року). – Х.: НФаУ, 2016. 202 – 204 с.
 48. Ярних Т.Г., Рубан О.І., Ольховська А.Б. Аналіз асортименту антигеморагічних лікарських засобів на вітчизняному фармацевтичному ринку / Ярних Т.Г., Рубан О.І., Ольховська А.Б. // Збірник наук. статей ІV міжн. наук.-практич. Інтернет-конфер. «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 49. Півень О. П. Уявлення працівників аптек про концепцію маркетингу / О. П. Півень, Шуванова О.В., І. В. Ткаченко // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. зїзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016р.): у 2 т. Т. 2. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 272. 
 50. Півень О. П. Маркетинг взаємовідносин у фармації / О. П. Півень, І. В. Ткаченко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016р. / ред. кол.: А.А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 165–166.
 51. Юнес К. В. Проблемы доступности брендовых онкологических препаратов на украинском рынке // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред.кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків. : НФаУ, 2016. – С. 445–448.

52.    Юнес К.В. Доступность инновационных онкологических препаратов на украинском рынке // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред.кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків. : НФаУ, 2016. – С. 252–253.

Наукові публікації 2016

Наукові публікації 2015

Наукові публикації 2014

Наукові публикації 2013

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту © 2015-2019 Напишіть нам