Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Контрольні завдання для самопідготовки до аудиторної контрольної роботи

№ з/п

Навчальна дисципліна

Факультет

Спеціальність

Курс,

термін навчання

1.

Менеджмент та маркетинг у фармації 

(контрольна робота № 1)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.110201

Фармація

5 курс (5,5р.)

2

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.110201

Фармація

5 курс (5,5р.)

3

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

4 курс (4,5р.)дв

4

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

4 курс (4,5р.)дв

5

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

4 курс (4,5р.)мед

6

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

4 курс (4,5р.)мед

7

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет з підготовки іноземних громадян

8.110201

Фармація

5 курс, (5,5р.)і

8

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет з підготовки іноземних громадян

8.110201

Фармація

5 курс, (5,5р.)і

9

Менеджмент та маркетинг у фармації

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

2 курс (1,5р.)двКФ

10

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

2 курс (2,0р.)двЛ

11

Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

2 курс (2,0р.)двЛ

12

Менеджмент та маркетинг у фармації

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

2 курс (1,5р.)двТПКЗ

13

Менеджмент та маркетинг у фармації

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.12020101

Фармація

1 курс (1,5р.)двКФ

14

Маркетингові дослідження у фармації

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

8.12020101

Фармація

6 курс, (1,5р.)

15

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

медико-фармацевтичний факультет

7.110206

Клінічна фармація

5 курс (5,5р.)

16

Курсова робота з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації»

факультет ступеневої фармацевтичної освіти

7.110201

Фармація

5 курс (4,5р.)

17

Зразок варіанта аудиторної контрольної роботи

     
18 Критеріїї оцінювання аудиторної контрольної роботи      

 

Навчальна дисципліна

Факультет

Напрям підготовки, спеціальність

Курс

Термін навчання

1

Менеджмент

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

2

4,4 р.н

2

Маркетинг (ауд.контр.робота №1)

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

3

4,4 р.н

3

Маркетинг (ауд.контр.робота №2)

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

3

4,4 р.н

4

Паблік рилейшенз

Економіки та менеджменту

6.030504 “Економіка підприємства”

6.030507 “Маркетинг”

3

4,4 р.н

5

Поведінка споживача

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

4

4,4 р.н

6

Маркетингові дослідження

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

4

4,4 р.н

7

Маркетингова товарна політика

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

4

4,4 р.н

8

Маркетингові комунікації

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

4

4,4 р.н

9

Інфраструктура товарного ринку

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

4

4,4 р.н

10

Логістика

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

4

4,4 р.н

11

Маркетингове ціноутворення

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

5

4,4 р.н

12

Маркетинг промислового підприємства

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

5

4,4 р.н

13

Брендинг

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

5

4,4 р.н

14

Міжнародний маркетинг

Економіки та менеджменту

6.030507 “Маркетинг”

5

4,4 р.н

15

Іноваційний розвиток підприємства

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

5

2,0 р.н

16

Стратегічний маркетинг

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

5

2,0 р.н

17

Рекламний менеджмент

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

5

2,0 р.н

18

Методологія наукових досліджень

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

5

2,0 р.н

19

Маркетинговий менеджмент

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

6

2,0 р.н

20

Товарна інноваційна політика

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

6

2,0 р.н

21

Бренд-менеджмент

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

6

2,0 р.н

22

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

6

2,0 р.н

23

Маркетингова політика розподілу

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

6

2,0 р.н

24

Фармацевтичний маркетинг

Економіки та менеджменту

8.03050701 “Маркетинг”

6

2,0 р.н

25

Маркетинг (ауд.контр.робота №1)

 

Економіки та менеджменту

6.030504 “Економіка підприємства”

3

4,4 р.н

26

Маркетинг (ауд.контр.робота №2)

Економіки та менеджменту

6.030504 “Економіка підприємства”

3

4,4 р.н

27

Маркетинг

Економіки та менеджменту

6.030601 “Менеджмент”

3

4,4 р.н

           
Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту © 2015-2019 Напишіть нам