Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Історична довідка

Історія кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту

Початок розвитку ринкової економіки в Україні з часу набуття її незалежності зумовив радикальні зміни у сфері лікарського забезпечення населення, почалися процеси роздержавлення, приватизації, комерціалізації фармацевтичних підприємств та аптечних закладів, становлення підприємництва, формування недержавного сектору тощо. Ці зміни зумовили нові підходи до підготовки спеціалістів фармації, які знайшли відображення в концепції фармацевтичної освіти, в навчальних планах та програмах дисциплін. Під впливом цих змін виникла необхідність у нових підходах до підготовки спеціалістів фармації та кардинального перегляду концепції фармацевтичної освіти. Саме так у 1992 р. на базі Української фармацевтичної академії було створено першу в Україні та країнах СНД кафедру менеджменту та маркетингу у фармації.

Очолила новостворену в рамках ВУЗу структуру доктор фармацевтичних наук, професор Мнушко Зоя Миколаївна — заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор НФаУ, дійсний член Української академії наук, автор численних наукових публікацій та навчально-методичних видань, нагороджена знаком «Відмінник охорони здоров’я», численними грамотами МОН та МОЗ України, Фармацевтичної Асоціації України, Харківської облдержадміністрації.

З жовтня 2013 року кафедру очолив доктор фармацевтичних наук, професор Малий Володимир Валентинович.

dsc_6678

Становлення кафедри було пов’язане зі створенням принципово нових дисциплін та відповідних навчальних програм і навчально-методичного забезпечення, формуванням сучасних наукових напрямів досліджень, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації викладачів, підготовкою наукових кадрів. Вагомий внесок у формування навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення роботи кафедри зробили професор Брильова Н.І., доктор фармацевтичних наук Слободянюк М.М., доценти Діхтярьова Н.М., Омельченко Н.М., Черноброва Н.В., Мусієнко Н.М., Андрєєв В.Г., Чмихало Н.В.

Значною віхою в діяльності кафедри стало отримання у 1997 р. Українською фармацевтичною академією під безпосереднім керівництвом проф. Мнушко З.М. ліцензій на підготовку фахівців за спеціальностями «Маркетинг», «Економіка підприємства» та «Менеджмент організації», що суттєво змінило зміст та обсяги роботи. Заступником декана з цього напрямку стала доцент кафедри Дорохова Л.П., яка дотепер є відповідальною за навчально-методичне забезпечення спеціальності «Маркетинг».

У 2001-2002 рр. співробітниками кафедри була виконана велика підготовча та організаційна робота, яка успішно завершилася акредитацією рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом та спеціальністю «Маркетинг». Також проводиться підготовка бакалаврів з напряму «Маркетинг» на базі фармацевтичної та медичної освіти за скороченим терміном навчання.

За період функціонування кафедра ФММ пройшла складний шлях від становлення до розвитку: зміцнила матеріально-технічну базу, значною мірою розкрила науковий потенціал, під впливом бурхливого розвитку навчального закладу досягла досить високого рівня за всіма напрямками роботи і на сьогодні є потужною структурою в рамках Національного фармацевтичного університету.

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту © 2015-2019 Напишіть нам