Національний фармацевтичний університет, м. Харків

З 29 по 31 жовтня 2018 року в НФаУ працювала експертна комісія з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинг» із спеціальності «075 Маркетинг» у галузі знань «07 Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі:голови експертної комісії –завідувача кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету, доктора економічних наук, професора Дайновського Юрія Анатолійовича та завідувача кафедри маркетингу Національного авіаційного університету, доктора економічних наук, професора Смерічевського Сергія Францевича.Комісія розглянула подані НФаУ матеріали і безпосередньо у закладі вищої освіти перевірила достовірність інформації, що подана до МОН України разом із заявою на проведення акредитації, стан організаційного та навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців заявленого другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 На підставі проведеної роботи експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинг» із спеціальності «075 Маркетинг у галузі знань» «07 Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем.

27 (2) 27 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту © 2015-2019 Напишіть нам