Національний фармацевтичний університет, м. Харків, КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Наукові публікації (2014)

Наукові публікації
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ (2014 р.):

1. Malyi V.V. Methodical recommendations for implementation of coursework on the discipline “Management and marketing in pharmacy” for students of the foreign faculty of specialty 8.110201 “Pharmacy” / V.V. Malyi, A.B. Olkhovskaya, L.P. Dorokhova, O. Yu. Rogulya, I.V. Timanyuk – Kh. Univ. NUPh 2013. – 48 с.
2. Malyi V.V. Ethics and deontology in pharmacy: meth. recom. / V.V. Malyi, I.V. Timanyuk, Z.R. Safiulina – Kh.: NUPh, 2014. – 52 p.
3. Management and marketing in pharmacy: tests for training students for standardized test exam «Крок-2» /V.V. Maliy, I.V.Sofronova, I.V.Timanyuk, S.V. Zhadko, M.M. Kobets, Yu.M. Kobets, I.V. Bondareva .- Kh.: NUPh, 2014.- 120 p.
4. Sofronova I.V. Ethics and deontology in pharmacy: texts of lectures // I.V. Sofronova, V.V. Malyi, I.V. Timanyuk, M.N. Kobets – Kharkiv: NUPh, 2014. – 66 p.
5. Sofronova І.V. Methodical Recommendations for the implementation of master thesеs at the Department of Pharmaceutical Marketing and Management (for English speaking students of speciality “Pharmacy”) / І.V. Sofronova, V.V. Malyi. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 33 с.
6. Дорохова, Л. П. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 48 с.
7. Жадько С.В. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до практичних занять / С.В. Жадько, В.В. Малий. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 75 с.
8. Жадько С.В. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до самостійної роботи / С.В.Жадько, В.В. Малий. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 52 с.
9. Малий В.В. Звіт з виробничої практики з дисципліни менеджменту та маркетингу у фармації / Малий В.В., Тіманюк І.В., Рогуля О.Ю., Дорохова Л.П., Ольховська А.Б. – Харьков. НФаУ 2014. – 60 с.
10. Малий В.В. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / В. В Малий, А.Б. Ольховська, Л. П. Дорохова, О. Ю. Рогуля / За ред. доктора фарм. наук В. В. Малого. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 40 с.
11. Малий В.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / В.В. Малий, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова. – Х. : Вид-Во НФаУ, 2014.–28 с.
12. Маркетинг : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, А. В. Катаєв та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – 204 с.
13. Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку: методичні рекомендації до практичних занять / З.М. Мнушко, С.В. Жадько. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 88 с.
14. Маркетингові комунікації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів / О. М. Євтушенко, Л. П. Дорохова, О. В. Шуванова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 69 с.
15. Менеджмент и маркетинг в фармации: сборник тестов для пдготовки студентов к стандартизированному тестовому экзамену «Крок-2»/ С.В. Жадько, В.В. Малый ,О.Ю. Рогуля, Л.П. Дорохова, А.Б. Ольховская. – Х.: Изд-во НФаУ, 2014. – 136 с.
16. Менеджмент та маркетинг у фармації : збірник тестів для підготовки студентів до стандартизованого тестового іспиту «Крок-2» / С .В. Жадько, В. В. Малий, Л. П. Дорохова, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська – Х. : НФаУ, 2014. – 134 с.
17. Методические рекомендации для подготовки к государственной аттестации студентов иностранного факультета специальности 8.110201 “Фармация» по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» / В.В. Малый, А.Б. Ольховская, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Изд-во НФаУ, 2014. – 32 с.
18. Методические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностанного факультета специльности 8.110201 «Фармация / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др. Под ред. проф. З.Н. Мнушко. – Харков: Изд-во НФаУ, 2014. – 20 с.
19. Методические рекомендации к выполнению курсовых работ по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностранного факультета специальности 8.110201 «Фармация» / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Изд-во НФаУ, 2014. – 60 с.
20. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / Л.П. Дорохова, В.В. Малий, М.М. Слободянюк, О.П. Півень, О.М. Євтушенко, А.Б. Ольховська. – Х.: НФаУ, 2014. – 48 с.
21. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів спеціальності 7.110201 «Фармація» факультету ступеневої фармацевтичної освіти /З.М. Мнушко, З.Р. Сафіуліна, А.Б. Ольховська, Н.В. Алєкперова; за ред. проф. З.М. Мнушко. – 2-е вид. перероб. та доп. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 52 с.
22. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / А.Б. Ольховська, В.В. Малий, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 60 с.
23. Методичні рекомендації з організації та проходження виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації / В.В. Малий, І.В. Тіманюк, А.Б. Ольховська, О. Ю. Рогуля, Л.П. Дорохова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 24 с.
24. Методичні рекомендації з підготовки до державної атестації студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / В.В. Малий, А.Б. Ольховська, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 32 с.
25. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – 20 с.
26. Півень, О. П. Маркетингове ціноутворення: метод. реком. до практ. зан. та самост. роботи студ. / О. П. Півень. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 116 с.
27. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 1. Менеджент в фармации. Маркетинг как интегративная функция менеджмента / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др. Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харков: Изд-во НФаУ, 2014. – 172 с.
28. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 2. Маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др.; под ред. проф. З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2014. – 88 с.
29. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – 128 с.
30. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 2. Маркетинг у фармації: / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – 52 с.
31. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації. Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 78 с.
32. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації. Модуль 2. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація»/ З. М. Мнушко, А. Б. Ольховська, І. В. Пестун та ін. За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – 60 с.
33. Робочий журнал з фармацевтичного менеджменту та маркетингу: для студентів факультету медико-фармацевтичного факультету вищих навчальних закладів спеціальності «Клінічна фармація» / З. М. Мнушко, А. Б. Ольховська, І. В. Пестун та ін. За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – 80 с.
34. Софронова І.В. Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт на кафедрі фармацевтичного маркетингу та менеджменту (для студентів спеціальності «Маркетинг») / І.В. Софронова, В.В. Малий, А.Б.Ольховська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 41 с.
35. Софронова І.В. Методичні рекомендації до виконання магістерських та дипломних робіт на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації / І.В. Софронова, В.В. Малий, А.Б.Ольховська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 43 с.

НАУКОВІ СТАТТІ:

1. Байгуш Ю. В Вивчення поведінки споживачів при виборі та споживанні антигіпертензивних лікарських препаратів в Україні / Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2014. – Т. 9, № 1. – С. 64–69.
2. Байгуш Ю.В., Слободянюк Н.Н., Самборский О.С. Лояльность потребителей к брендам лекарственных препаратов //Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. іnternet-конф. – 27-28 березня 2014. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 144–146.
3. Байгуш Ю.В., Слободянюк Н.Н., Самборський О.С. Научно-теоретические подходы к оценке торговой марки и бренда лекарственных препаратов // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. іnternet-конф. – 27-28 березня 2014.–Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 135–144.
4. Бондарєва І.В. Дослідження впливу законодавчих актів на діяльність вітчизняних виробничих фармацевтичних підприємств / І.В. Бондарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – №1 (33). – С. 50–54.
5. Дорохов А. Методы и модели оценки состояния атмосферного воздуха / А. Дорохов, Г. Харитоненко, Л. Дорохова // Montenegrin Journal of Ecology. – 2014. – Vol. 1, N. 1. – P. 49 – 55.
6. Евтушенко Е. Анализ рынка антианемических лекарственных средств / Еженедельник «Аптека» от 28.03.14 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/285158 – Загол. з екрану.
7. Евтушенко Е.Н. Основные направления развития и совершенствования фармацевтического сектора Судана / Е. Н. Евтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – №4(36) – С.26–31.
8. Євтушенко О.М. Дослідження джерел ризикозалежності фармацев¬тичної організації / О.М.Євтушенко // Фармаком. – 2013. – № 4. – С.103 – 107.
9. Євтушенко О.М. Ризики в системі фармацевтичної опіки: оцінка ви¬трат на ліквідацію наслідків побічної реакції / О.М. Євтушенко // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2013. – №4 (118). – С.158 – 163.
10. Євтушенко О.М. Роль провізора у моніторингу безпеки лікарських засобів / О.М.Євтушенко // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2013. – №5 (119). – С.219 – 225.
11. Жадько С.В. Анализ Интернет-коммуникаций фармацевтического маркетинга в аспекте взаимодействия с потребителями / С.В. Жадько, Малый В.В. // Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики: Сев.-Осет. гос.ун-т им. К.Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2014. С. 137–141.
12. Жадько С.В. Анализ факторов, влияющих на потенциал рынка флебопротекторов в Украине / С.В. Жадько / Интеграция образования, науки и производства в фармации : сборник матер. научно-практ. конфер., Ташкент, 11-12 ноября 2014 р. – Ташкент, 2014. – С. 180-181.
13. Жадько С.В. Информационное обеспечение и поведение в сети интернет украинских потребителей средств для снижения веса / С.В. Жадько, В.В. Малый / Инновации в медицине и фармации – 2014 : материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Республіка Білорусь, Минск, 11 листопада 2014 р. – Мінськ, 2014. – С. 514-519.
14. Жадько С.В. Контент-анализ информационных сообщений о флебопротекторах в специализированных фармацевтических и медицинских изданиях / Жадько С.В., М.В. Дудка, Мунес Алабдулла Джома Халил / Всероссийский Съезд фармацевтических работников : сборник материалов, Москва, 28 апреля 2014 г. – М.: ООО «Бионика Медиа», 2014. – С. 96–98.
15. Жадько С.В. Роль інтернет-ресурсів у професійній діяльності фармацев-тичних працівників / С.В. Жадько, В.В. Малий, О.В. Шуванова // Український вісник психоневрології. – 2014. – № . – С.139-143.
16. Кобец М.Н. Фармакогенетика и понимание ее роли будущими провизорами: половая специфика / М.Н. Кобец, О.В. Филипцова // Якутский медицинский журнал. – 2014. – №2 (46). – С. 76–78.
17. Кобець М. М. Дослідження доступності наркотичних засобів, представлених на ринку України / М.М. Кобець, О.В. Філіпцова, Ю.М. Кобець // Фармацевтичний часопис. – 2014. – С.
18. Кобець М. М. Експертна оцінка стану наркоманії в Україні як соціально-економічної проблеми суспільства та держави / М.М. Кобець, Ю. М. Кобець, О. В. Філіпцова // Управління, економіка та забезпечення якості. – 2014. – №3 (35). – С. 39–44.
19. Кобець М.М. Аналіз асортименту препаратів, що сприяють відмові від тютюнопаління, представлених на фармацевтичному ринку України / М.М. Кобець, Ю.М. Кобець // Вісник фармації. – 2014. – №2 (78). – С. 68–72.
20. Кобець М.М. Дослідження сучасного стану рецептурного відпуску наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів в Україні / М. М. Кобець, Ю. М. Кобець, О. В. Філіпцова // Вісник фармації. – 2014. – № 4. – С. 59-63.
21. Кобець М.М. Оцінка стану фармацевтичного забезпечення хворих наркотичними засобами для медичних цілей за допомогою АВС-аналізу / М.М. Кобець // Український вісник психоневрології. – Том, вип.– 2014. – 2014. – С.182-187.
22. Кобець Ю.М Аналіз асортименту препаратів-антидепресантів, представлених на ринку України / Ю.М. Кобець // Український вісник психоневрології. – Том, вип. – 2014. – С. 101-105.
23. Люханова К.А. Застосування хаотичних нейронних мереж для кластерізації нейроних мереж для кластерізації регіонів України за рівнем забезпечення антитромботичними лікарськими препаратами. / К.А. Люханова, І.В. Тіманюк, З.М. Мнушко // Клиническая информатика и телемедицина. – 2014. – Т.10. – Вып. 11. – С. 106-109.
24. Малий В. В. Практичні аспекти формування та реалізації соціально-відповідальної маркетингової PR-стратегії фармацевтичними підприємствами В. В. Малий, А. Б. Ольховська // Матер. ІІ міжн. наук.-практич. Інтернет-конф. «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 43 – 47.
25. Малий В. В., Рогуля О.Ю. Слободянюк Н.Н.Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали ІІ міжн. наук.-практич. Інтернет-конференції; м. Харків, 27-28 березня 2014 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 4 – 6.
26. Малий В. В. Сучасна концепція фармацевтичного маркетингу холістичний підхід // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 4. – С. 40 – 46.
27. Малий В. В. Дослідження розривів у маркетингових комунікаціях аптечної організації як інструменту для підвищення ефективності роботи роздрібного сектору фармацевтичного ринку // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 5. – 54-60.
28. Малий В. В. Коучинг як стиль менеджменту та управління персоналом фармацевтичної організації // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 6(35). – С. 4-9.
29. Малий В. В. Управлінське рішення як складова ефективного менеджменту організацій // Вісник фармації. – 2014. – № 4. – С. 53-58.
30. Малый В.В., Кобец М.Н., Кобец Ю.Н. Анализ обслуживания аптечных учреждений Украины с позиций маркетинга услуг // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/115-11964.
31. Миренкова Р.І., Малий В.В., Слободянюк М.М. Маркетингова оцінка сучасного стану та прогнозування якості водопостачання у м. Харкові // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Матер. доп. ІІ міжнар. наук.-практ. іnternet-конф. – 27-28 березня 2014. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 330–334.
32. Ольховская А.Б. PR-стратегия формирования социально-ответственных позиций украинскими фармацевтическими предприятиями // Всерос. съезд фармац. работников: сб. матер. (г. Москва, 28 апреля 2014 года). – М.: ООО «Бионика Медиа», 2014. – С. 185 – 188.
33. Пестун І.В. Порівняльна кількісна оцінка діяльності міських та сільських аптечних підприємств під впливом факторів макросередовища / І.В. Пестун, І.В. Бондарєва, З.М. Мнушко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2014.– Т. 9, № 1. – С. 44-50.
34. Півень, О. П. Заходи мерчандайзингу як фактор впливу на діяльність аптечного підприємства / О. П. Півень, В. В. Малий, В. В. Чумаков // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. іnternet-конф. – 27-28 березня 2014. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 223–227.
35. Півень, О. П. Маркетингове обґрунтування створення рослинного лікарського препарату у формі капсул / О. П. Півень, Г. Д. Сліпченко // Клінічна і лабораторна медицина. – 2014. – № 1. – С. 82–84.
36. Півень, О.П. Обґрунтування методичних підходів до проведення маркетингових досліджень світового й українського фармацевтичних ринків для розробки інноваційних програм створення й організації виробництва лікарських препаратів / О. П. Півень // Фармаком. – 2014. – №1. – С. 93–100.
37. Рогуля О. Ю. Планирование и особенности формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций для фармацевтических компаний / О. Ю. Рогуля, Л. П. Дорохова, А. Б. Ольховская // Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики: Материалы IV Всерос. научно-практ. конф. Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 19–20 декабря 2013 г. – Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2014. – С. 171 – 177.
38. Самборський О.С. Економічне та комерційне обґрунтування доцільності впровадження протиалергійного препарату левоцетиризину // Самборський О.С., Слободянюк М.М. / Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць. – Київ; Луганськ, 2013. – Випуск 6 (120). – с. 209– 215.
39. Тиманюк И.В. Актуальность использования трансфера технологий в фармацевтической отрасли / И.В. Тиманюк //Всероссийский Съезд Фармацевтических Работников М.: ООО «Бионика Медиа», 2014. – С. 273–275.
40. Тіманюк І. В. Сучасні вимоги до професіоналу в сфері інтелектуальної власності / І. В. Тіманюк, В. М. Тіманюк // Молодий вчений. – 2014. – № 1. – с. 186–189.
41. Тіманюк І.В. Теоретичне обґрунтування концепції трансфера технологій і формування ринку інтелектуальної власності у фармації / І.В. Тіманюк, В.М. Тіманюк, В.В. Малий // Вісник психоневрології. – 2014. – № . – С. 132-138.
42. Филипцова О.В. Продукты растительного и животного происхождения в качестве модификаторов активности систем метаболизма лекарственных препаратов: фармакогенетический аспект / О.В. Филипцова, М.Н. Кобец, Ю.Н. Кобец, И.С. Бурлака, И.А. Тимошина // Якутский медицинский журнал. – 2014. – №3. – С.60-62.
43. Этническая консолидация на Украине и ее роль в популяционных, медико-генетических и фармакогенетичесих исследованиях / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова, М.Н. Кобец, Д.О. Сивальнева, Ю.Н. Кобец // Генетика человека и патология. Проблемы эволюционной медицины: сборник научных трудов / под ред. В.А. Степанова. Вып. 10. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2014. – С. 32–35.
44. Bondareva I.V. Analysis of influence of external microenvironment factors on activity of production pharmaceutical enterprises / I.V. Bondareva // Вісник фармації. – 2014. – №3 (79). – С. 63–66.
45. Filiptsova O.V. Fear Population Distribution and Comparison Among Ukrainians of Two Generations / O.V. Filiptsova, L.A. Atramentova, Yu.N. Kobets // The Egyptian Journal of Medical Human Genetics. – 2014. – №15 – Р. 347–353.
46. Filiptsova O.V. Some aspects of genetics and pharmacogenetics understanding by pharmacy students in Ukraine / O.V. Filiptsova, M.N. Kobets, Yu.N. Kobets // The Egyptian Journal of Medical Human Genetics. – 2014. – С. 61-66.
47. Pestun I.V. The analysis of influence of macroenvironment’s factors to the pharmacies’ work / I.V. Pestun, I.V. Bondareva // Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum (Central European journal for Science and Research). – 2014. – № 1 (3). – P. 83-89.
48. Timanyuk I.V. The System to Ensure the Availability of Medicines in Ukraine / I.V. Timanyuk // INTCESS14 – International Conference on Education and Social Sciences: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Istanbul, Тurkey, 3-5 February, 2014 – 1513-1518 р.
49. Timanyuk Iryna. Development problems of technology transfer in pharmacy / Iryna Timanyuk, Vladimir Malyi // The priorities of the world science: experiments and scientific debate. Proceedings of the IV International scientific conference. North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014. – 56-60 p.
50. Timanyuk Iryna. Review of the current state of technology transfer in pharmacy / Iryna Timanyuk, Vladimir Malyi // Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики: материалы IV Всерос. научно-практ. конф. 19–20 декабря 2013 г.; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2014. –с.149–153.
51. Yevtushenko O. Modelling of expences for liquidation of conse¬quences of medicines’ adverse reactions / O. Yevtushenko // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 5. – С. 32–35.

ВЗЯТО УЧАСТЬ У ТАКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ:

1. Genomе variation and human health: human genome meetin (27-30 April, 2014. Geneva, Switzerland).
2. II міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона здоров’я та фармація» (26-28 вересня 2014 р., м. Ополь, Польща).
3. III научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы медицинской генетики на Крайнем Севере» (10-11 июня 2014 г., г. Якутск, Якутия).
4. II-я регион. межвузовская науч.-практ. конференция «Опыт реализации здоровьесберегающих технологий в молодёжном коллективе» (19 ноября 2014 г., Ростов).
5. International conference for the students and junior research staff «Majesty of Marketing»(м. Дніпропетровськ, 2013 р.).
6. IV міжнародна наук.-практ. конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології», (16-17 жовтня 2014 р., м. Харків).
7. The International conference for the students and junior research staff «Majesty of Marketing» (December 2-4, 2014, Kharkiv).
8. V международная научно-практическая конференция «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки» (19-21 июня 2014 г., г. Владикавказ, Северная Осетия-Алания).
9. VI Міжнародна науково-практична конференція «Управління соціально-економічними системами: аналіз сучасних тенденцій та перспектив розвитку (Харків, ХНУБА, 2014).
10. VІIІ науково-практична конференція «Управління якістю в фармації» (23 травня 2014 р., м. Харків).
11. VІІ науково-практична. internet-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» (20 листопада 2014 р., м. Харків).
12. VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Реклама: інтеграція теорії та практики» (м. Київ, 21 листопада 2014 р.).
13. XX International Scientific аnd Practical Conference Of Young Scientists And Student «Actual Questions Of Development оf New Drugs», (April 22-23, 2014, Kharkiv).
14. XXI міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (21-23 травня 2014 р., м. Харків).
15. Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики (19-20 декабря 2013 года. – Владикавказ).
16. Всероссийский съезд фармацевтических работников (г. Москва, 28 апреля 2014 года).
17. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління» (14 листопада 2014 р., Київ, КНУТД).
18. Дистанц. науч.-практ конференція «Инновации в медицине и фармации – 2014» (11 ноября 2014 г., Белорусь).
19. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 7-8 листопада 2014 р.).
20. ІV Всерос. научн.-практ. конф. «Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики» (г. Владикавказ 19-20 декабря 2013 г.).
21. ІІ міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» (м. Харків, 17–20 березня 2014 р.).
22. ІІІ науч.-практическая конференция «Профессиональный менеджмент в современных условиях развития рынка», (4 ноября 2014 г., г. Харьков).
23. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» (м. Донецьк, 25 листопада 2014 р.).
24. Конференция молод. ученых «Современные достижения молодых ученых в медицине» (20 ноября 2014 г., Гродно, Белорусь).
25. Круглий стіл «Фармакопеи мира в науке и образовании» в рамках міжнародного “Казахстанского форума фармакопей мира» (17-18 вересня 2014 року.– Казахстан, г. Алмати).
26. Международная молодежная науч. конференция «Современные проблемы генетики, клеточной биологии и биотехнологии» (20-23 октября 2014 г., Томск, Россия).
27. Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Современный менеджмент: проблемы и перспективы», (18 марта 2014, г. Харьков).
28. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: (Харків, НФаУ, 27-28 березня 2014).
29. Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (27 листопада 2014 р., м. Харків)
30. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Косметологія: сьогодення та майбутнього» (15 листопада 2013р. – Харків, 2013).
31. Науково-практична конференція за підсумками практики студентів НФаУ «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» (10 квітня 2014 р., м. Харків).
32. Научно-практическая конференция «Интеграция образования, науки и производства в фармации» (Узбекистан, Ташкент, 11-12 листопада 2014 р.).
33. Республиканской науч.-практ конферения «Актуальные проблемы медицины» (13-14 ноября 2014 г., Гомель, Белорусь).
34. УІ міжн. наук.-практ. конф. «Управління соціально-економічними системами: аналіз сучасних тенденцій та перспектив розвитку» (м. Харків, 26-27 березня 2014 р.).
35. ХІ науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку» (13–14 листопада 2014 р., Харків, ХМАПО).

За результатами участі у науково-практичних конференціях різного рівня опубліковано матеріали 62 доповідей.

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту © 2015 Напишіть нам