Національний фармацевтичний університет, м. Харків, КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Наукові публікації 2013

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ (2013 р.):

МОНОГРАФІЯ:

Пестун І.В. Маркетингове управління в системі забезпечення населення ліками: монографія // І.В.Пестун, З.М. Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 312 с.

РЕКОМЕНДОВАНО МОН УКРАЇНИ

1.​ Практикум з промислового маркетингу: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.М. Мнушко, О.П. Півень, М.С. Рахман. – Х.: НФаУ, 2013. – 228 с.

2.​ Мнушко З. М. Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге видан. перероблене та доповнене / З. М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. За ред. З. М. Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 424 с.

РЕКОМЕНДОВАНО ЦИКЛОВИМИ МЕТОДИЧНИМИ КОМІСІЯМИ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

1.​ Мнушко З.М., Жадько С.В. Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку: метод. рек. до практичних занять – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 88 с.

2.​ Мнушко З.Н. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 2. Маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др.; под ред. проф. З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ. – 2013. – 88 с.

3.​ Мнушко З. М. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 1. Менеджмент у фармації. Марке​тинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти ви​щих навчальних закладів спеціальності «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. За редакцією проф. З.М. Мнушко. –Харків: Вид-во НФаУ.– 2013.– 78 с.

4.​ Мнушко З.М. Робочий журнал з фармацевтичного менеджменту та маркетингу: для студентів факультету медико-біологічного факультету вищих навчальних закладів спеціальності «Клінічна фармація»/ З. М. Мнушко, А. Б. Ольховська, І. В. Пестун та ін. За редакцією проф. З. М. Мнушко. –Харків: Вид-во НфаУ.– 2013.–80 с.

5.​ Маркетинг: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, А. В. Катаєв, О. М. Євтушенко, М. М. Кобець, М. Є. Воробйова – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 199 с.

6.​ Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 20 с.

7.​ Методические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностанного факультета специльности 8.110201 «Фармация / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др. Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харков: Изд-во НФаУ. – 2013. – 20 с.

8.​ Логістика: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2012. – 199 с.

9.​ Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 128 с.

10.​ Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 1. Менеджент в фармации. Маркетинг как интегративная функция менеджмента / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, Н.Н. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013. – 172 с.

11.​ Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 78 с.

12.​ Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 2. Маркетинг у фармації: / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 52 с.

13.​ Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 2. Маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, Н.Н. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ. – 2013. – 88 с.

14.​ Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації. Модуль 2. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація»/ З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 60 с.

15.​ Робочий журнал з фармацевтичного менеджменту та маркетингу: для студентів факультету медико-біологічного факультету вищих навчальних закладів спеціальності «Клінічна фармація»/ З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 80 с.

16.​ Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 20 с.

17.​ Методические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностанного факультета специльности 8.110201 «Фармация / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, Н.Н. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харков: Изд-во НФаУ. – 2013. – 20 с.

18.​ Методичні рекомендації з підготовки до державної атестації студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» з дисцип​ліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією професора З.М. Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 28 с.

19.​ Методические рекомендации для подготовки к государственной аттестации студентов иностранного факультета специальности 8.110201 «Фармация» по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, Н.Н. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / Под редакцией профессора З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ. – 2013. – 28 с.

20.​ Методические рекомендации к выполнению курсовых работ по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностранного факультета специальности 8.110201 «Фармация» / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Изд-во НФаУ. – 2012. – 60 с.

21.​ Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / А.Б. Ольховська, В.В. Малий, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 60 с.

22.​ Мнушко З.М. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 128 с.

23.​ Мнушко З.Н. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 1. Менеджент в фармации. Маркетинг как интегративная функция менеджмента / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др. / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харков: Изд-во НФаУ. – 2013. – 172 с.

24.​ Мнушко З. М. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 78 с.

25.​ Мнушко З.М. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 2. Маркетинг у фармації: / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 52 с.

26.​ Мнушко З.Н. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 2. Маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др. / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 88 с.

27.​ Мнушко З.М. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації. Модуль 2. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація»/ З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. / За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 60 с.

28.​ Мнушко З.М. Робочий журнал з фармацевтичного менеджменту та марке​тингу: для студентів факультету медико-біологічного факультету вищих навчальних закладів спеціальності «Клінічна фармація»/ З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. / За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НфаУ. – 2013. – 80 с.

29.​ Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 20 с.

30.​ Методические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностанного факультета специльности 8.110201 «Фармация / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др. / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харков: Изд-во НФаУ. – 2013. – 20 с.

31.​ Методичні рекомендації з підготовки до державної атестації студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. / За редакцією професора З.М. Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 28 с.

32.​ Методические рекомендации для подготовки к государственной аттестации студентов иностранного факультета специальности 8.110201 «Фармация» по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др. / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ. – 2013. – 28 с.

33.​ Мнушко З.Н. Методические рекомендации к выполнению курсовых работ по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностранного факультета специальности 8.110201 «Фармация» / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Изд-во НФаУ. – 2012. – 60 с.

34.​ Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / А.Б. Ольховська, В.В. Малий, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 60 с.

35.​ Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти заспеціальністю7.110201 «Фармація» / З.М. Мнушко, З.Р. Сафіуліна, А.Б. Ольховська, Н.В. Алєкперова. – 2-ге вид. перероблене та доповнене. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 52 с.

СТАТТІ:

1.​ Abaana Harriet . Factors leading to the persistent increase of irrational drug use in Uganda / Harriet Bonabaana, Iryna Timanyuk // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матер. міжнародної наук.-практ. Internet – конф., м. Харків, 28 –29 березня 2013 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 195–200 с.

2.​ Zhadko, S. V. The peculiarities of consumer behaviour when choosing and using medicines for reducing weight and in the treatment of obesity / S. V. Zhadko // Вісник фармації. – 2013. – № 3. – С. 69-71. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3593

3.​ Аналіз позиціонування засобів для лікування хронічних захворювань вен нижніх кінцівок у фармацевтичних виданнях / З.М. Мнушко, Мунес Алабдулла Джома Халіл, С.В. Жадько, М.В. Дудка // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали міжнародної науково-практичної Internet-конференції, 28-29 берез. 2013 р., м. Харків, вид-во НФаУ, 2013. – С. 237–239.

4.​ Байгуш Ю. В. Оценка бренда на примере антигипертензивных лекарственных средств / Ю. В. Байгуш, А. Н.Дударь, Н. Н. Слободянюк // Матеріали міжнародної науково-практичної Internet- конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти» (м. Харків, 28 –29 березня 2013 р.). – Х., 2013, вид-во НФаУ. – с. 135–143.

5.​ Байгуш Ю. В. Гіпертонічна хвороба та споживання антигіпертензивних лікарських препаратів в Україні / Ю. В. Байгуш, Д. В.Семенів, М. М. Слободянюк // Матеріали міжнародної науково-практичної Internet- конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти» (м. Харків, 28 –29 березня 2013 р.). – Х., 2013, вид-во НФаУ. – с. 144–153.

6.​ Вальдовський А.О. Аналіз основних факторів зовнішнього середовища, які впливають на формування потенціалу ринку антианемічних лікарських препаратів / А.О. Вальдовський, З.М. Мнушко / Менеджмент и маркетинг в составе современной экономики, науки, образования, практики : Матеріали Міжнародної наук.-практ. internet-конф. (Харків, 28-29 березня 2013 р.) редкол.: З.М. Мнушко та ін. – Харків: Вид-но НФаУ, 2013. – С. 245–247.

7.​ Дорохова Л. П. Агентне моделювання поведінки та взаємодії суб’єктів маркетингу на фармацевтичному ринку / Л. П. Дорохова, О. В. Дорохов // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. Internet-конф., Харків, 28-29 березня 2013 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – С. 241 – 243.

8.​ Дорохова Л. П. Оценка качества логистического обслуживания фармацевтических фирм с использованием нечетко-множественного подхода / Л. П. Дорохова, А. В. Дорохов // Проблемы фармацевтической науки и практики: Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, ГБОУ ВПО СОГМА Минздрав РФ, Владикавказ, 23-24 мая 2013 г. – Владикавказ, 2013. – С. 33 – 35.

9.​ Жадько С.В. Сучасні аспекти позиціонування лікарських препаратів на фармацевтичному ринку / С.В. Жадько // Укр. журнал клін. та лаб. мед. – 2013. – Т. 8, № 1. – С. 52–56.

10.​ Жадько С.В. Формування інноваційного портфелю фармацевтичних підприємств на основі вивчення зовнішніх та внутрішніх чинників / С.В. Жадько // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. –2013.–№1(27).–С. 46–50. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3277

11.​ Жадько С.В. Використання мережі INTERNET при просуванні лікарських препаратів до кінцевих споживачів / С.В. Жадько // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – №2 (28). – С. 70–73. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3312

12.​ Жадько С.В. Аналіз позиціонування на ринку лікарських засобів та спеціальних харчових добавок для зниження маси тіла / С.В. Жадько, Д.В. Кругова / Косметологія: сьогодення та майбутнє: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 15 листопада 2013 р. / М-во охорони здоров’я України; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – С. 105-107.

13.​ Жадько С.В. Анализ Интернет-коммуникаций фармацевтического маркетинга в аспекте взаимодействия с потребителями / С.В. Жадько, Малый В.В. // IV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики», 19-20 декабря 2013, Владикавказ. – Владикавказ. – 2013. – с. 89-92.

14.​ Yevtushenko O. Modelling of expences for liquidation of consequences of medicines adverse reactions / O. Yevtushenko // Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. – 2013. — № 5. – С. 48 –52.

15.​ Євтушенко О.М. Прогнозування витрат, пов’язаних з усуненням наслідків побічної реакції на лікарські засоби / О.М. Євтушенко, З.М. Мнушко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. –2013.–№1 (11).–С. 80–84.

16.​ Євтушенко О.М. Актуальні проблеми управління галузевими ризи​ками в сучасній фармації / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко// Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матер. ІІ науково-практ. конф. (17-18 квітня 2013 р.). – Харків, 2013. – С.76-78.

17.​ Кобець М.М. Маркетингові дослідження наркотичних та психотропних препаратів, представлених на ринку України / М.М. Кобець // Вісник фармації. – 2013.– №1 (73). – С.77–80. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2722

18.​ Кобець М.М. Аналіз вітчизняного ринку наркотичних та психотропних препаратів / М.М. Кобець // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Том 8, №1. – С. 214–218.

19.​ Kobets, M. M. The study of modern consumers’ attitude to drug advertisement in Ukraine / M. M. Kobets // Вісник фармації. – 2013. – № 3. – С. 55-58. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3581

20.​ Кобець М.М. Експертна оцінка рівня сервісу в аптеці / М.М. Кобець, Ю.М. Кобець // Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 13-14 вересня 2013 р., Одеса. – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2013. – С. 6-8.

21.​ Кобець М.М. Дослідження ступеню впливу сучасних обмежень реклами лікарських засобів на ефективність обслуговування провізором відвідувачів аптек / М.М. Кобець, Ю.М. Кобець // Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії: матеріали наук.-практ. конф., 20-21 вересня 2013 р., Львів. – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2013. – С. 93-95.

22.​ Кобець Ю.М. Аналіз фармацевтичного ринку України на прикладі препаратів-простатопротекторів / Ю.М. Кобець // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Том 9, №2. – С.75–78.

23.​ Kobets, Yu. M. The assortment analysis of stomatological medicines / Yu. M. Kobets // Вісник фармації. – 2013. – № 3. – С. 72-74. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3594

24.​ Малий В. В. Дослідження аспектів біологічної активності субстанцій клену ясенолистого / В. В. Малий, Ю. С. Федченкова, О. П. Хворост // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 2 (25). – С. 72–75. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3286

25.​ Малий В. В. Кількісний вміст основних груп БАР в листі ільму граблистого різних регіонів заготівлі / В. В. Малий // Вісник фармації. – 2013. – № 1 (73). – С. 44–46. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2755

26.​ Малий В. В. Діагностичні ознаки анатомічної будови сировини сніжноягідника білого та сніжноягідника західного / В. В. Малий, О. П. Хворост // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1 (25). – С. 57– 59.

27.​ Малий В. В. Кількісний вміст основних груп БАР в сировині жимолості татарської / В. В. Малий, О. П. Хворост // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1 (27). – С. 14–17. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3195

28.​ Малий В. В. Кількісний вміст основних груп БАР в сировині сніжноягідників білого та західного / В. В. Малий, О. П. Хворост // Український медичний альманах. – 2013. — Т. 16, №. 1 – С. 83–84.

29.​ Малий В. В. Мікродіагностичні ознаки сировини жимолості татарської /В. В. Малий, О.П. Хворост // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. — Т. 8, №. 1. – С. 30–31.

30.​ Мнушко, З. М. Aналіз доступності існуючих антитромботичних лікарських препаратів / З. М. Мнушко, К. А. Люханова // Bісник фармації. – 2013. – № 2 (74). – С. 70-73.http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3199

31.​ Мнушко З.М. Сегментація потенційних споживачів лікарських препаратів заліза на підставі даних про поширеність залізодефіцитної анемії / З.М. Мнушко, А.О. Вальдовський // Запорізький медичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 21–24.

32.​ Мнушко З.Н. Оценка потребителями уровня сервиса в аптечных учреждениях Украины / З.Н. Мнушко, М.Н. Кобец, Ю.Н. Кобец // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации: материалы науч.-практ. конф., 22-23 октября 2013 г., Ташкент. – Ташкент: 2013. – С. 242–244.

33.​ Мнушко З.М. Аптека Walgreens на рынке США / З.Н. Мнушко, Н.В. Алекперова, И.В. Пестун // Фармацевт-практик. – 2013. – №1. – С. 46–47.

34.​ Мнушко З.Н. Фармакоэкономическая оценка лекарственных препаратов для лечения анемии / З.Н. Мнушко, А.А. Вальдовский // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 2013. – №12. – С. 36–40.

35.​ Мнушко З.М. Аналіз забезпеченості населення України флебопротекторними лікарськими препаратами / З.М. Мнушко, Мунес Алабдулла Джома Халіл, С.В. Жадько / Укр. журнал клін. та лаб. мед. – 2013, том 8, № 1. – С. 219–223.

36.​ Мнушко З.М. Узагальнення історії розвитку та факторів успіху відомої аптечної мережі США / З. М. Мнушко, Н. В. Алєкперова, І. В. Пестун // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. –2013.– №1 (11).– С. 85–87.

37.​ Мониторинг современных образовательных тенденций в системе преподавания менеджмента и маркетинга в фармации / Мнушко З.Н., Рогуля О.Ю., Ольховская А.Б., Тиманюк И.В., Алекперова Н.В. // Матер.міжн.наук.-практич. Інтернет-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 28-29 березня, 2013р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – С. 3 – 5.

38.​ Ольховская А.Б. Моделирование потребительского поведения на украинском рынке лечебно-косметических средств // науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (г. Ташкент, 22- 23 октября, 2013 р.). – С. 254 – 256.

39.​ Півень О.П. Купівельні уподобання споживачів на ринку інгібіторів ангіотен-зинперетворюючого ферменту / О.П. Пі​вень // Фармаком. – 2013. – №1. – С. 94–99.

40.​ Пестун И. В. Особенности системы сбалансированных показателей аптечных предприятий и маркетинговое управление ими / И. В. Пестун, З. Н. Мнушко, Е. В. Тутутченко // Менеджмент и маркетинг в составе современной экономики, науки, образования, практики: Матеріали Міжнародної наук.-практ. Internet-конф. (Харків, 28-29 березня 2013 р.) ред.кол.: З.М. Мнушко та ін. – Харків: Вид-но НФаУ, 2013. – С. 89–94.

41.​ Рогуля О.Ю. Маркетинговий аналіз споживчих переваг клієнтів салону краси / Рогуля О.Ю., Ольховська А.Б. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Косметологія: сьогодення та майбутнє» (м. Харків, 15 листопада 2013 р.). – М-во охорони здоров’я України; НФаУ. – Х., 2013. – 95 – 97.

42.​ Сафиулина З.Р. Современные проблемы создания и использования торговых наименований лекарственных препаратов / З. Р. Сафиуллина, З. Н. Мнушко, И. В. Тиманюк // Менеджмент и маркетинг в составе современной экономики, науки, образования, практики: Матеріали Міжнародної наук.-практ. internet-конф. (Харків, 28-29 березня 2013 р.) – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – С. 256–262.

43.​ Слободянюк М.М. Обґрунтування економічної та комерційної доцільності впровадження протиалергійного препарату левоцетиризину / М.М. Слободянюк, Г. М. Дудар // Актуальні питання економічних наук : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., м. Одеса, 8-9 черв. 2013 р. – Одеса : «Центр економічних досліджень та розвитку», 2013. – С. 50–53.

44.​ Слободянюк М.М. Науково-методичні підходи до визначення показників бренду антигіпертензивних препаратів / М.М. Слободянюк, Ю.В. Байгуш, О.С. Самборський // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 27-28 вересня 2013 р.) – Тернопіль, 2013. – с.291–233.

45.​ Тіманюк І.В. Перспективи фармацевтичного ринку після патентного обвалу / І.В. Тіманюк // Молодий вчений. – 2013. – № 1. – С. 115-119.

ВЗЯТО УЧАСТЬ У ТАКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ:

1.​ III-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики» (23-24 травня 2013 р., г. Владикавказ).

2.​ II-а науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики (17-18 квітня 2013 р., м. Харків).

3.​ IV-я Всероссийская научно.-практическая конференция «Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики» (19-20 декабря 2013, г. Владикавказ).

4.​ VIII-а міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» (12 листопада 2013 р., м. Донецьк).

5.​ V-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (27-28 вересня 2013 р., м. Тернопіль).

6.​ VІІ-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (17 травня 2013 р., м. Харків).

7.​ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (25–26 квітня 2013 р., м. Харків).

8.​ Всеукраїнська міжвузівська наукова студентська конференція «Молодь опановує маркетинг» (23-24 квітня 2013 р., м. Київ).

9.​ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління» (15 листопада 2013 р., м. Київ).

10.​ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка підприємства: проблеми теорії та практики» (27 листопада 2013 р., м. Харків).

11.​ ІV-а науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» (22 листопада 2013 р., м. Харків).

12.​ ІІ-а науково-практична конференція «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 листопада 2013 р., м. Харків).

13.​ ІІІ-я Международная научно-практическая конференция в рамках научной сессии НИУ «БелГУ» «Фармацевтический кластер как интеграции науки, образования и производства» (12-17 апреля 2013 г., г. Белгород).

14.​ Конференція за підсумками практики студентів НФаУ «Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний розвиток у форматі «Національний фармацевтичний університет – працедавці»» (19 квітня 2013 р., м. Харків).

15.​ Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (22 –23 октября 2013 г., г.Ташкент).

16.​ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (28-29 березня 2013 р., м. Харків).

17.​ Міжнародна науково-практична конференція «Формування конкурентоспро-можності національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії» (19-20 квітня 2013 р, м. Херсон).

18.​ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Majestry of marketing» (10-12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ).

19.​ Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії» (20-21 вересня 2013 р., м. Львів).

20.​ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики» (13-14 вересня 2013 р., м. Одеса).

21.​ Научно-практическая конференция «Косметология: настоящее и будущее» (15 ноября 2013 г., г. Харьков).

22.​ Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні» (21-22 березня 2013 р., м. Харків).

23.​ ХI-я международная конференция «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы» (2013, г. Минск).

За результатами участі у науково-практичних конференціях різного рівня опубліковано матеріали 84 доповідей

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту © 2015 Напишіть нам