Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту виконує функції опорної з підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація» з дисциплін «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика та деонтологія у фармації».

Більш ніж за 25 років діяльності кафедри для забезпечення навчального процесу підготовлено і видано 8 підручників, 4 монографії, понад 60 навчальних посібників, понад 100 методичних рекомендацій, які сприяють підвищенню якості підготовки студентів. Розроблено 2 гіпертекстових електронних підручника.

Результати наукових досліджень кафедри опубліковані в більше 2000 праць, з яких 3 монографії, більше 200 статтей в іноземних журналах, оформлені в захищених 2 докторських і 16 кандидатських дисертаціях. Розроблено та запропоновано для практичного використання 82 науково-методичні рекомендації. Зареєстровано 57 методик як нововведення та отримано 55 свідоцтв про реєстрацію авторського права в Державному департаменті інтелектуальної власності МОН України на твори.

Сьогодні на кафедрі працюють 8 докторів наук та 13 кандидатів фармацевтичних наук. На кафедрі виконуються 4 докторські дисертації та 4 кандидатських дисертаційних робіт.

Завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту:

Малий Володимир Валентинович, професор, доктор фармацевтичних наук

 

Print Friendly, PDF & Email