Навчальна дисципліна

Навчальна дисципліна Факультет Напрям підготовки, спеціальність Курс Термін навчання

1

Менеджмент Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 2 4,4 р.н
2 Маркетинг (ауд.контр.робота №1) Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 3 4,4 р.н
3 Маркетинг (ауд.контр.робота №2) Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 3 4,4 р.н
4 Паблік рилейшенз Економіки та менеджменту 6.030504 “Економіка підприємства”

6.030507 “Маркетинг”

3 4,4 р.н
5 Поведінка споживача Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 4 4,4 р.н
6 Маркетингові дослідження Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 4 4,4 р.н
7 Маркетингова товарна політика Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 4 4,4 р.н
8 Маркетингові комунікації Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 4 4,4 р.н
9 Інфраструктура товарного ринку Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 4 4,4 р.н
10 Логістика Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 4 4,4 р.н
11 Маркетингове ціноутворення Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 5 4,4 р.н
12 Маркетинг промислового підприємства Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 5 4,4 р.н
13 Брендинг Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 5 4,4 р.н
14 Міжнародний маркетинг Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 5 4,4 р.н
15 Іноваційний розвиток підприємства Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 5 2,0 р.н
16 Стратегічний маркетинг Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 5 2,0 р.н
17 Рекламний менеджмент Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 5 2,0 р.н
18 Методологія наукових досліджень Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 5 2,0 р.н
19 Маркетинговий менеджмент Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 6 2,0 р.н
20 Товарна інноваційна політика Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 6 2,0 р.н
21 Бренд-менеджмент Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 6 2,0 р.н
22 Комерційна діяльність посередницьких підприємств Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 6 2,0 р.н
23 Маркетингова політика розподілу Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 6 2,0 р.н
24 Фармацевтичний маркетинг Економіки та менеджменту 8.03050701 “Маркетинг” 6 2,0 р.н
25 Маркетинг (ауд.контр.робота №1)

 

Економіки та менеджменту 6.030504 “Економіка підприємства” 3 4,4 р.н
26 Маркетинг (ауд.контр.робота №2) Економіки та менеджменту 6.030504 “Економіка підприємства” 3 4,4 р.н
27 Маркетинг Економіки та менеджменту 6.030601 “Менеджмент” 3 4,4 р.н