Кобець Марина Миколаївна

Кобець Марина МиколаївнаКобець Марина Миколаївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Кобець Марина МиколаївнаКобець Марина МиколаївнаКобець Марина МиколаївнаКобець Марина Миколаївна

 

 

 

 

Закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет (2003), в якому працює: лаборант (2002-2003), асистент (2007-2012) кафедри менеджменту та маркетингу у фармації; доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту (з 2013 і до нині).

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні та семінарські заняття з фармацевтичного маркетингу та менеджменту, менеджменту, методології науковиї досліджень, теорії галузевих ринків, маркетингової діяльності підприємства, етики та деонтології у фармації (англійською мовою).

Співавтор 8 навчальних посібників з грифом МОН: «Менеджмент та маркетинг у фармації (тестові завдання з поясненнями)» українською та російською мовами (2012), «Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни менеджмент і маркетинг у фармації» українською та російською мовами (2015), «Етика та деонтологія у фармації» (2017), «Робочий зошит з фармацевтичного маркетингу та менеджменту» (2018), «Этика и деонтологія в фармации» (2020), «Ethics and deontology in pharmacy» (2020); 14 методичних рекомендацій. Брала участь у розробленні низки робочих програм з навчальних дисциплін: «Етика та деонтологія у фармації», «Ethics and deontology in pharmacy», «Менеджмент», «Методологія наукових досліджень», «Маркетингова діяльність підприємства».

Є автором-розробником дистанційного курсу «Менеджмент» та «Етика та деонтологія у фармації», який відповідає вимогам «Положення про експертизу дистанційного курсу» і рекомендований для використання у навчальному процесі (затверджено на засіданні ЦМР НФаУ, протокол №4 від 13.06.19).

Науково-дослідна робота: персоналізація медицини як соціально-економічна проблема (на прикладі наркотичних засобів), досвід використання індивідуальних підходів до лікування з використанням фармакогенетичних тестів в світі та в Україні, аналіз обізнаності здобувачів вищої освіти медичних і біологічних спеціальностей про фармакогенетику.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології отримання таблетованих лікарських препаратів на основі біфідумбактерину».

Автор і співавтор понад 250 наукових праць, у т.ч. – 3 патентів, 8 авторських свідоцтв, 5 нововведень, 6 статей у Scopus (h=2), 6 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

 Громадська діяльність. Приймала активну участь у проведенні ярмарки вакансій та профорієнтаційної роботи в університеті. В тому числі, приймала участь у проведенні державних II –VI українсько-польських проектах «Наукові Пікніки в Україні». Секретар екзаменаційної комісії за освітньою програмою «Маркетинг». Має сертифікат підвищення кваліфікації «Технології розроблення дистанційних курсів», виданий проблемною лабораторією НТУ «ХПІ» (2013), сертифікат участі у семінарі «Менеджмент дистанційного навчання», виданий Центром дистанційної освіти НТУ «ХПІ» (2014) та свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Теорія та практика дистанційного навчання» (150 годин, реєстраційний №296) (2018), виданий ІПКСФ НФаУ.