Софронова Ірина Вадимівна

Софронова Ірина Вадимівна
Софронова Ірина Вадимівнакандидат фармацевтичних наук, доцент.

Софронова Ірина ВадимівнаСофронова Ірина Вадимівна

 

 

Закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю 0405 «Фармація». В Харківському фармацевтичному інституті (УкрФА, НФАУ, НФаУ) працює на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації (нині фармацевтичного маркетингу та менеджменту): старшим лаборантом (1995-2002), здобувачем (1996-2001), асистентом (з 2002), доцентом (з 2005 по теперішній час).

Навчально-методична робота. Розробник навчально- методичних комплексів, читає курс лекцій та проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», «Етика та деонтологія у фармації» (у тому числі й англійською мовою), «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингова політика розподілу лікарських засобів та виробів медичного призначення». Співавтор 18 навчально-методичних посібників. Бере участь у створенні навчальних програм, ситуаційних та тестових завдань. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами (у тому числі англійською мовою). Підготувала дистанційний курс «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент».

Науково-дослідна робота: у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація забезпечення населення України імунобіологічними препаратами для активної імунізації». До сфер наукових інтересів відносяться дослідження маркетингової політики розподілу фармацевтичних підприємств, оцінка впровадження засобів мерчандайзингу в аптеках, дослідження методів менеджменту в фармацевтичних організаціях, управляння конфліктами в трудових колективах фармацевтичних закладів, ефективність управління. Автор та співавтор більш 80 друкованих наукових праць. Керівник студентського наукового товариства кафедри.