№ з/п Навчальна дисципліна Факультет Спеціальність Курс, термін навчання 1. Менеджмент та маркетинг у фармації  (контрольна робота № 1) факультет... Читати далі →


  Навчальна дисципліна Факультет Напрям підготовки, спеціальність Курс Термін навчання 1 Менеджмент Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 2 4,4 р.н... Читати далі →


Шановні студенти факультету ступеневої фармацевтичної освіти! ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для підготовки до контрольних аудиторних робіт і ПМК з дисципліни «Фармацевтичний маркетинг... Читати далі →


Напрями навчально-методичної роботи кафедри: розробка методологічної стратегії викладання фармацевтичних управлінських та маркетингових дисциплін; створення програм навчальних дисциплін та вдосконалення навчально-методичного... Читати далі →