Підготовка наукових кадрів

НА КАФЕДРІ ВИКОНУЮТЬСЯ:

докторські дисертації:

– Ольховська А.Б. «Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні» (науковий консультант – д. фарм. н., проф. Малий В.В.);

Тіманюк І.В. «Методологічні та науково-практичні основи формування й регулювання національного ринку інтелектуальної власності в фармації»;

Кобець М.М. «Теоретико-методологічне обґрунтування комплексу епідеміологічних, фармакогенетичних та фармакоекономічних підходів до лікарських призначень (на прикладі наркотичних засобів)» (науковий консультант – д. біол. н., проф. Філіпцова О.В.);

 Самборський О.С. «Теоретичне та науково-практичне обґрунтування соціально орієнтованої
асортиментної політики у фармації» (науковий консультант – д. фарм. н., проф. Слободянюк М.М.).

кандидатські дисертації:

– Лозенко В.О. «Обґрунтування підходів до удосконалення маркетингових складових конкурентоспроможності виробничих фармацевтичних підприємств» (науковий керівник – к. фарм. н., доц. Рогуля О.Ю.);

Ткаченко І.В. «Науково-практичне обґрунтування складових ефективності застосування маркетингу відносин в аптечній мережі» (науковий керівник – д. фарм. н., проф. Півень О.П.);

Ціхонь Г.М. «Науково-практичне обґрунтування ринкового потенціалу лікарських препаратів інгібіторів ангеотензин перетворюючого ферменту» (науковий керівник – д. фарм. н., проф. Слободянюк М.М.);

Муса Істаніс Марвек Медхат «Науково-практичні підходи до формування ринкового потенціалу гепатотропних лікарських препаратів» (науковий керівник – д. фарм. н., проф. Малий В.В).