Партнери

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Міжнародна діяльність кафедри є невід’ємною складовою в підготовці висококваліфікованих фахівців, що вільно орієнтуються у вітчизняних та зарубіжних технологіях, добре знайомих зі світовою практикою, що володіють широким кругозором, конкурентоспроможних на світовому ринку праці. Тому кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту націлена на активне входження в світовий освітній і науковий простір і розглядає міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямків діяльності.

Головне завдання роботи колективу кафедри − це зміцнення і розширення міжнародного співробітництва із зарубіжними вузами, науково-дослідними центрами, профільними компаніями. Основними напрямками міжнародної діяльності є: участь професорсько-викладацького складу в міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах, наукових міжнародних заходах; обмін викладачами для читання лекцій, проведення семінарів; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, спільні публікації в наукових журналах і збірниках праць.

Міжнародна діяльність нашої кафедри базується на наступних принципах:

  • збереження національного суверенітету в галузі освіти і його національного різноманіття;
  • відкритість до міжнародного співробітництва та партнерства;
  • відкритість міжнародних стандартів і найкращих практик організації науково-освітньої діяльності в Україні та за кордоном;
  • участь всього університетського співтовариства в міжнародній діяльності;
  • максимально ефективне використання наявних і залучення додаткових ресурсів в реалізації пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва;
  • полікультурність, багатомовність, міжконфесійна толерантність як основа міжнародної взаємодії.

 

Кафедра має міжнародні зв’язки з університетами, науковими інститутами як ближнього, так і далекого зарубіжжя. Протягом останніх років науковці кафедри приймали участь у великій кількості науково-практичних заходів, що наведені нижче.

 

Print Friendly, PDF & Email