Навчальні дисципліни

Сайт дистанційних технологій навчання

 

(1) Теоретичні питання-ММФ

(2) Типові завдання-ММФ

(3) Приклади демонстрац. матеріалу таблиці ДЕК

(4) Теор.вопросы-ММФ

(5) Типовые задания-ММФ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Згідно з навчальними планами кафедрою ФММ викладаються такі дисципліни:

За спеціальністю «Фармація»:

 • Менеджмент та маркетинг у фармації
 • Етика та деонтологія у фармації
 • Маркетингові дослідження у фармації
 • Аспекти поведінки споживачів

* Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації

* Виробнича практика з управління та організації фармації

* Стажування

За спеціальністю «Клінічна фармація»:

 • Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 • Етика та деонтологія у фармації

За спеціальністю «Лабораторна діагностика»:

 • Менеджмент в лабораторній медицині. Маркетинг медичних послуг

За спеціальністю «Маркетинг»:

 • Брендинг (вибіркова)
 • Бренд-менеджмент
 • Вступ до фаху(вибіркова)
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Інфраструктура товарного ринку (вибіркова)
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Логіка та етика професійних досліджень у маркетингу
 • Логістика
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетинг
 • Маркетингова політика комунікацій
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетинговий аудит (вибіркова)
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетингові ризики (вибіркова)
 • Менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародний маркетинг
 • Паблік рилейшнз (вибіркова)
 • Поведінка споживача
 • Рекламний менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Товарна інноваційна політика
 • Фармацевтичний маркетинг

*Виробнича практика з маркетингових досліджень

*Комплексний дослідницький професійно орієнтований тренінг з маркетингу

*Навчальна практика з маркетингу.

*Тренінг з маркетингу.

За спеціальністю «Економіка підприємства»:

 • Маркетинг.
 • Паблік рилейшнз (вибіркова).

За спеціальністю «Менеджмент»:

 • Маркетинг.
 • Маркетинговий менеджмент
 • Інфраструктура ринку (вибіркова)
 • Маркетингова діяльність підприємства (вибіркова)
 • Теорія галузевих ринків (вибіркова)

За спеціальністю «Логістика»:

 • Маркетингова політика розподілу лікарських засобів і виробів медичного призначення.

За спеціальністю «Адміністративний менеджмент»:

 • Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку (вибіркова).

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту виконує функції опорної з підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація» з дисциплін «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика та деонтологія у фармації».