ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Графік відпрацювань занять

Викладач Час Іденти

фікатор

Пароль Час Іденти

фікатор

Пароль Час Іденти

фікатор

Па

роль

3 червня 4 червня 5 червня
Бабічева Г.С. 11.00 8 566

757 639

553

33

Баранова І.І.
Бондарєва І.В.
Дорохова Л.П. 12.00 8 296

915 056

1Eu7CT
Євтушенко О.М. 15.00 18218

4789

8tb

VYZ

Жадько С.В.
Кобець М.М. 12.00 6 380

376 792

66932
Малий В.В.
Малініна Н.Г. 12.00 85096

15594

7qfDqa
Ольховська А.Б.
Пестун І.В.
Півень О.П.
Рогуля О.Ю. 12.00 78 06

1 966 946

0Q0

pcx

Сафіуліна З.Р. 12.00 9673

966465

2810 12.00 96739

66465

2810
Слободянюк М.М.
Тіманюк І.В.
Ткаченко І.В. 12.00 2896

211398

3iM

m5H

Чегринець А.А. 15.00 82473

774707

7JA

3ZN

Шуванова О.В. 15.30 8 095

115 207

22091
Софронова І.В. 15.00 27763

73999

990

417

Розклад on-line занять на платформі ZOOM

для студентів заочної форми навчання

Час про-веде-ння Вид навча-льного занят-тя Шифр групи / ПІБ викладача Назва дисципліни та посилання на підключення до конференції Іденти-фікатор

конфе-ренції

Пароль
01.06.2020 р
12.50-14.30 Прак

тичне

занят

тя

Фс15 (5,5з) 03 б

Доц. Малініна Н.Г.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/84492352124?pwd=WUIvMyt6K0RSRURFUFgzRmgyTGVadz09

844 9235 2124 5q3jg6
14.45-16.25 Прак

тичне

занят

тя

Фс15 (5,5з) 03 б

Доц. Малініна Н.Г.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/82551568542?pwd=THQ3eU9iRHhuY2NYbUtqZncrcHpaUT09

825 5156 8542 4wiG4w
12.50-16.25 Екза

мен

Фс16(4,5з) ан-01а

Проф. Слободянюк М.М.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
12.50-16.25 Прак

тичне занят

тя

Фс15(5.5з)-03а

Доц. Жадько С.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09

237 119 4422 10102
08.30-12.05 Прак-тичне занят-тя Фс18(3,0з)

двЛ

Доц. Сафіуліна З.Р.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09

967396

6465

2810

 

03.06.2020 р
16:40-20:00 Прак

тичне

занят

тя

Фс16(4,5з)мед-04а

Доц. Бондарєва І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
12.50-14.30 Екза

мен

Фс17(3,5з)ДВмед-01а

Проф. Пестун І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09

 

576 331 447 002048
16:40-20:00 ПЗ Фс16(4,5з)мед-04б/доц. Ольховська А.Б. Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434

 

04.06.2020
16:40-20:00 Прак

тичне

занят

тя

Фс16(4,5з)

мед-02а

Доц. Бондарєва І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
14:45-16:25 Лек

ція

Фс16(4,5з)мед 01а-04б/доц. Тіманюк І.В. Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
16:40-20:00 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-02б/

доц. Ольховська А.Б.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434

 

05.06.2020
16:40-20:00 Прак

тичне

занят

тя

Фс16(4,5з)

мед-03а

Доц.

Бондарєва І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
16:40-20:00 Прак

тичне

занят

тя

Фс16(4,5з)

мед-01а

проф.

Малий В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
16:40-20:00 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-01б/

доц. Тіманюк

І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
16:40-20:00 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-03б/ доц. Ольховська

А.Б.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
08:30-12:05 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-04б/доц. Ольховська

А.Б.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
10:25-12:05 Уст. лек

ція

Фс16

(5,5з)

мед-

01а-4б

Доц. Бон

дарєва

І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311

270 1218

20

12

09.06.2020
16:40-20:00 Прак

тичне

за

нят

тя

Фс16(4,5з)

мед-04а

Доц. Бондарєва І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
18.25-20.00 Лек

ція

075 19Мм (1,6з)/ проф. Пестун І.В. Фармацевтичний маркетинг

https://us02web.zoom.us/j/912333201?pwd=WnoxQk5XR1ZyS3htS1EvK3JiOGovUT09

912 333 201 002644
10.25-12.05 Лек

ція

19Мм (1,6 з)

Доц. Ольховська

А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=NzNJREd5QU1maWNXYmRlNW9NRCtZUT09

856 675 7639 22055
12.50-16.25 Прак

тич

не за

нят

тя

19Мм (1,6 з)

Доц. Ольховська

А.Б

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828 6809 5984 13515
16:40-20:00 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-04б/доц. Ольховська А.Б.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
16:30-18:00 Лекція 075 19Мм

(1,6з)

Проф.

Євтушенко О.М.

Рекламний менеджмент

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=310&notifyeditingon=1

182-184-789 8tbVYZ
8.30-12.05 Прак

ти

чне

за

нят

тя

КФс16(5,5з)

-01a

Доц. Жадько С.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09

237 119 4422 10102
8:30-10:10 Лек

ція

075 19Мм

(1,6з)

доц.

Софронова І.В.

Маркетингова політика розподілу

https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09

 

27763

73999

990417

 

10.06.2020
12:50-

14:30

Прак

тичне

занят

тя

Фс16(4,5з)

мед-04а

Доц.

Бонда

рєва І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
16:40-20:00 Прак

тичне

занят

тя

Фс16

(4,5з)

мед-

02а

Доц.

Бонда

рєва

І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
14.45-16.25 Лек

ція

Фс16

(4,5з)

мед

01а

04б

Доц.

Бонда

рєва

І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
8.30-10.10 Лек

ція

226

Фph

d18

(4,0з)

-01тл

проф.

Пес

тун І.В.

Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09 576 331 447 002048
8.30-10.10 ЛЗ Мм18

(2,0з)

-01А

проф.

Слобо

дянюк

М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
12.50-16.25 ПЗ Мм18

(2,0з)

-01А

проф.

Слобо

дянюк М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
10.25-12.05 Лек

ція

Мм 18

(2,0 з)

01а

Доц.

Оль

хов

ська

А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=NzNJREd5QU1maWNXYmRlNW9NRCtZUT09

856 675 7639 22055
16:40-20:00 ПЗ Фс16

(4,5з)

мед

-02б/

доц.

Оль

хов

ська

А.Б.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
12:40-14:30 ПЗ Фс16

(4,5з)

мед

04б/

доц.

Оль

хов

ська А.Б.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
16:30-18:00 Лек

ція

Мм18

(2,0з)

-01а

доц.

Рогу

ля О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780 6196 6946 0Q0pcx
18:25-20:00 Прак

тичне

занят

тя

Мм18

(2,0з)

-01а

доц.

Ро

гуля

О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780 6196 6946 0Q0pcx
12:50-16:25 Прак

тичне занят

тя

075

19Мм

(1,6з)

Проф.

Євту

шенко

О.М.

Рекламний менеджмент

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=310&notifyeditingon=1

182-184-789 8tbVYZ
8.30-10.10 Лек

ція

075

19Мм

(1,6з)

Доц.

Жа

дько

С.В.

Маркетинговий менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09

237 119 4422 10102
10.25-12.05 Семі

нар

ське занят

тя

075 19

Мм

(1,6з)

Доц. Жа

дько

С.В.

Маркетинговий менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09

237 119 4422 10102
14:45-16:25 Лек

ція

Фм19

(1,5з)

-01а, 01б, 02а, 02б, 03а

Ольхо

вська

А.Б.

Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
16.30-18.00 Лек

ція

075 19

Мм

(1,6з)

доц.

Софро

нова І.В.

Маркетингова політика розподілу

https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09

 

2776373999 990417
18.25-20.00 Семі

нар

075 19

Мм

(1,6з)

доц.

Софро

нова І.В.

Маркетингова політика розподілу

https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09

 

2776373999 990417

 

11.06.2020
16:40-20:00 Прак

ти

чне

за

нят

тя

Фс16(4,5з)

мед-01а

проф.

Малий В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
8.30-10.10 Лек

ція

Мм 18 (2,0 з)- 01а

Доц. Оль

ховська А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=NzNJREd5QU1maWNXYmRlNW9NRCtZUT09

 

856 675 7639 22055
12.50-16.25 Се

мі

нар

ськ. за

нят

тя

Мм 18

(2,0 з)- 01а

Доц. Оль

ховська А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828 6809 5984 13515
16:40-20:00 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-01б/доц. Тіманюк І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
16:40-20:00 Прак

ти

чне

за

нят

тя

Мм18

(2,0з)-01а

доц.

Рогу

ля О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780 6196 6946 0Q0pcx
10:25-12:05 Лек

ція

Фм19(1,5з)-01а, 01б, 02а, 02б, 03а  доц. Ольхо

вська А.Б.

Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091

 

12.06.2020
16:40-19:10 Прак

тич

не за

нят

тя

226

Фphd18

(4,0з)

-01тл/

проф.

Пе

стун І.В.

Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09 576 331 447 002048
14.45-16.25 ЛЗ Мм18

(2,0з)

-01А

проф. Слобо

дянюк М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
16.30-18.55 ПЗ Мм18

(2,0з)-

01А

проф.

Слобо

дянюк

М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
8.30-12.05 Прак

тич

не за

нят

тя

Мм 18

(2,0 з)

– 01а

Доц.

Ольхо

вська

А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828 6809 5984 13515
12:50-14:30 Лек

ція

Мм18

(2,0з)

-01а

доц. Ро

гуля

О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780 6196 6946 0Q0pcx

 

13.06.2020
10.25-12.05 Прак

ти

чне

за

нят

тя

Фс16(4,5з)

мед-02а

Доц. Бон

дарєва І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
16:30-18:00 Прак

ти

чне

за

нят

тя

Фс16(4,5з)

мед-03а

проф. Ма

лий В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
8.30-10.10 ПЗ Мм18

(2,0з)-01А

проф. Слобо

дянюк М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
10.25-12.05 ПЗ Мм18

(2,0з)-01А

проф. Слобо

дянюк М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
16:30-18:00 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-03б

/доц. Тіма

нюк І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
12:50-16:25 Прак

тич

не

за

нят

тя

Мм18

(2,0з)-01а

доц.

Рогуля

О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780 6196 6946 0Q0pcx
16:30-18:00 Лек

ція

075 19

Мм(1,6з)

Проф.

Євту

шенко О.М.

Рекламний менеджмент

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=310&notifyeditingon=1

182-184-789 8tbVYZ
18:25-20:00 Семі

нар

075 19Мм(1,6з)

Проф.Євтушенко О.М.

Рекламний менеджмент

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=310&notifyeditingon=1

182-184-789 8tbVYZ
10:25-12:05 Лек

ція

075 19Мм(1,6з)

Доц. Жадько С.В.

Маркетинговий менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09

237 119 4422 10102
16.40-20.00 Прак

ти

чне

за

нят

тя

КФс16

(5,5з)-01a

Доц.

Жадько С.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09М

237 119 4422 10102
12.50-16.25 Прак

ти

чне за

нят

тя

075 19Мм(1,6з)

Доц. Жадько С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237 119 4422 10102

 

15.06.2020
12:50-

16:25

Прак

ти

чне

за

нят

тя

Фс16

(4,5з)

мед-03а

проф.

Малий

В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
10.25-11.10 Лек

ція

226

Фphd18

(4,0з)

-01тл

/проф.

Пес

тун І.В.

Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09 576 331 447 002048
16.40-18.15 Лек

ція

075 19

Мм

(1,6з)/

проф.

Пестун

І.В.

Фармацевтичний маркетинг

https://us02web.zoom.us/j/912333201?pwd=WnoxQk5XR1ZyS3htS1EvK3JiOGovUT09

912 333 201 002644
18.25-20.00 Семі

нар

ське за

нят

тя

075 19

Мм

(1,6з)/

проф.

Пестун

І.В.

Фармацевтичний маркетинг

https://us02web.zoom.us/j/912333201?pwd=WnoxQk5XR1ZyS3htS1EvK3JiOGovUT09

912 333 201 002644
10.25-12.05 ПЗ Мм18

(2,0з)

-01А

проф.

Слобо

дянюк М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
12.50-16.25 ПЗ Мм18

(2,0з)

-01А

проф. Слобо

дянюк М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
10.25-12.05 Лекція 19Мм (1,6 з)

Доц. Ольхо

вська

А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=NzNJREd5QU1maWNXYmRlNW9NRCtZUT09

856 675 7639 22055
12.50-14.30 Прак

ти

чне за

нят

тя

19Мм

(1,6 з)

Доц. Ольхо

вська

А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828 6809 5984 13515
14.45-16.25 Семі

нар

ськ. за

нят

тя

19Мм (1,6 з)

Доц. Ольхо

вська

А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828 6809 5984 13515
16.40-20.00 Прак

ти

чне за

нят

тя

Мм 18 (2,0 з)- 01а

Доц. Ольхо

вська

А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828 6809 5984 13515
12:50-16:25 ПЗ Фс16

(4,5з)

мед-03б/доц.

Тіма

нюк І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
08:30-10:10 Лек

ція

075 19

Мм

(1,6з)

Проф.

Євту

ше

нко

О.М.

Рекламний менеджмент

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=310&notifyeditingon=1

182-184-789 8tbVYZ

 

16.06.2020
13.45-14.30 Лек

ція

075 19

Мм (1,6з)/

проф.

Пестун

І.В.

Фармацевтичний маркетинг

https://us02web.zoom.us/j/912333201?pwd=WnoxQk5XR1ZyS3htS1EvK3JiOGovUT09

912 333

201

002

644

16.40-20.00 Прак

тич

не за

нят

тя

075 19

Мм (1,6з)

/ проф.

Пес

тун І.В.

Фармацевтичний маркетинг

https://us02web.zoom.us/j/912333201?pwd=WnoxQk5XR1ZyS3htS1EvK3JiOGovUT09

912 333

201

002

644

8.30-10.10 ПЗ Мм18

(2,0з)

-01А

проф.

Слобо

дянюк

М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821

483-0

551

9Ls

BjL

14:45-16:25 Лек

ція

Фс16

(4,5з)

мед 01а

-04б/

доц.

Тіма

нюк І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777

974

1035

3434
16:00-20:00 ПЗ Фс16

(4,5з)

мед

-02б/

доц.

Ольхо

вська

А.Б.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777

974 1035

3434
08:30-10:10 Уст

лек

ція

Фс17

(4,5з)

дв-01а,

Фс17

(4,5з)

дв-01б

доц. Ро

гуля О. Ю.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780

6196

6946

0Q0

pcx

10:25-12:05 Лек

ція

Мм18

(2,0з)

-01а

доц.

Рогу

ля О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780

6196

6946

0Q0

pcx

12:50-16:25 Прак

тичне

занят

тя

Мм18

(2,0з)

-01а

доц. Ро

гуля О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780

6196

6946

0Q0

pcx

08:30-12:05 Прак

тич

не за

нят

тя

075 19

Мм

(1,6з)

Проф.

Євту

шенко

О.М.

Рекламний менеджмент

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=310&notifyeditingon=1

182-

184-

789

8tb

VYZ

18.25-20.00 Прак

тич

не за

нят

тя

Мм18

(2,0з)

-01а

Доц.

Жадько

С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237

119

4422

101

02

14:45-16:25 Лек

ція

075 19

Мм

(1,6з)

Доц.

Жа

дько

С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237

119

4422

101

02

16:30-18:00 Лекція Мм18

(2,0з)

-01а

Доц. Жа

дько С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237

119

4422

101

02

8:30-10:10 Лек

ція

Фм19

(1,5з)

-01а, 01б, 02а, 02б, 03а Оль

хов

ська А.Б.

Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-

511-5207

022

091

12:50-13:35 Лек

ція

075 19

Мм

(1,6з)

доц. Соф

роно

ва І.В.

Маркетингова політика розподілу

https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09

 

27763

73999

990

417

 

17.06.2020
12:50-

16:25

Прак

тичне

занят

тя

Фс16(4,5з)

мед-01а

проф.

Малий В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311

270

1218

2012
14.45-16.25 Лекція Мм 18

(2,0 з)- 01а

Доц. Ольхо

вська А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=NzNJREd5QU1maWNXYmRlNW9NRCtZUT09

856

675

7639

220

55

16.40-20.00 Прак

тичне занят

тя

Мм 18

(2,0 з)- 01а

Доц. Ольхо

вська А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828

6809 5984

13515
 

10:25-12:05

Прак

тичне занят

тя

Фм19(1,5з)

-01б ст.

викл. Шува

нова О.В.

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022

091

12:50-16:25 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-01б/

доц. Тіма

нюк І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
08:30-12:05 Прак

тичне

занят

тя

Мм18

(2,0з)-01а

доц. Ро

гуля О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780

6196

6946

0Q0

pcx

12:50-14:30 Лек

ція

Мм18

(2,0з)-01а

доц. Ро

гуля О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780 6196 6946 0Q0

pcx

8.30-12.05 Прак

тичне занят

тя

075 19Мм

(1,6з)

Доц. Жа

дько С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237 119 4422 101

02

8:30-10:10 Прак

тичне занят

тя

Фм19(1,5з)

-03а доц. Оль

ховська А.Б.

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022

091

10:25-12:05 Прак

тичне занят

тя

Фм19

(1,5з)-01а доц. Ольхо

вська А.Б.

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022

091

12:50-16:25 Прак

тичне

занят

тя

075 19Мм(1,6з)

доц. Софро

нова І.В.

Маркетингова політика розподілу

https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09

 

2776

373

999

990

417

 

18.06.2020
12:50-

16:25

Прак

тич

не

за

нят

тя

Фс16(4,5з)

мед-02а

Доц. Бон

дарєва І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
16.40-20.00 ПЗ Мм18

(2,0з)-01А

проф. Слобо

дянюк М.М.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09

821-483-0551 9LsBjL
8.30-10.10 Лек

ція

Мм 18

(2,0 з)- 01а

Доц. Ольхо

вська А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=NzNJREd5QU1maWNXYmRlNW9NRCtZUT09

856

675 7639

22055
10.25-12.05 Прак

тич

не заня

ття

Мм 18

(2,0 з)- 01а

Доц. Ольхо

вська А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828 6809 5984 13515
12:50-16:25 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-02б/доц. Ольхо

вська А.Б.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
12:50-16:25 Прак

тичне занят

тя

Мм18

(2,0з)-01а

Доц.

Жадько С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237 119 4422 10102
16:40-18:15 Прак

тичне занят

тя

Фм19(1,5з)

-03а доц. Ольхо

вська А.Б.

Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
18:25-20:00 Прак

тичне занят

тя

Фм19(1,5з)

-03а доц. Ольхо

вська А.Б.

Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091

 

19.06.2020
12:50-

16:25

Практ

ичне

занят

тя

Фс16(4,5з)мед-03а

проф. Малий В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
8.30-12.05 Прак

ти

чне

занят

тя

Мм 18 (2,0 з)- 01а

Доц. Ольховська А.Б.

Бренд-менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09

828 6809 5984 13515
12:50-16:25 ПЗ Фс16(4,5з)

мед-03б

доц. Тіма

нюк І.В.

ФМ Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09М

777 974 1035 3434
12:50-16:25

 

Семін

арське занят

тя

Мм18(2,0з)

-01а

доц. Рогуля

О. Ю.

Товарна іноваційна політика

https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09

780 6196 6946 0Q0pcx
10:25-12:05 Екза

мен

075 Мм19

(1,6д)

Доц. Жадько

С.В.

Екзамен з маркетингового менеджменту

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09

237 119 4422 10102
14:45-16:25 Екзамен 075 19Мм

(1,6з)

Доц. Жадько

С.В.

Екзамен з маркетингового менеджменту

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09

237 119 4422 10102
16:40-20:00 Прак

тичне заняття

Мм18

(2,0з)

-01а

Доц. Жа

дько С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237 119 4422 10102
12:50-16:25 Семі

нар

Фм19(1,5з)

-03а доц.

Ольхо

вська А.Б.

Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091

 

20.06.2020 р.
08.30-12.05 Практичне

заняття

Фс16(4,5з)мед-04а

Доц. Бондарєва І.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
10:25-

12:05

Практичне

заняття

Фс16(4,5з)мед-01а

проф. Малий В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
10:25-12:05 ПЗ Фс16(4,5з)мед-01б/доц. Тіманюк І.В. Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09

777 974 1035 3434
12:50-14:30 Екзамен 075 19Мм(1,6з)

Проф.Євтушенко О.М.

Рекламний менеджмент

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=310&notifyeditingon=1

182-184-789 8tbVYZ
08:30-12:05 Семінарське заняття Мм18(2,0з)-01а

Доц. Жадько С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237 119 4422 10102
12:50-14:30 Практичне заняття Мм18(2,0з)-01а

Доц. Жадько С.В.

Маркетинговий менеджмент https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09 237 119 4422 10102
14:45-16:25 Практичне заняття Мм18(2,0з)-01а

Доц. Жадько С.В.

Маркетинговий менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09

237 119 4422 10102

 

22.06.2020 р.
14.45-16.25 Екзамен Фс16(4,5з)мед-01а-0

проф. Малий В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
12.20-14.30 Екзамен Фс16(4,5з)мед-03а-04б

проф. Малий В.В.

Фармацевтичний маркетинг та менеджмент

https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09

311 270 1218 2012
12:50-14:30

 

Практичне заняття Фм19(1,5з)-01б ст. викл. Шуванова О.В.. Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
14:45-18:00

 

Практичне заняття Фм19(1,5з)-02а ст. викл. Шуванова О.В. Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
12:50-14:30

 

Практичне заняття Фм19(1,5з)-02б доц. Ольховська А.Б. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
14:45-16:25

 

Практичне заняття Фм19(1,5з)-01а доц. Ольховська А.Б. Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091

 

23.06.2020 р.
12.50-16.25 Практичне заняття 226Фphd18(4,0з)-01тл/проф. Пестун І.В. Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09 576 331 447 002048
14:45-16:25 Практичне заняття Фм19(1,5з)-02а ст. викл. Шуванова О.В. Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
12:50-14:30

 

Практичне заняття Фм19(1,5з)-02б доц. Ольховська А.Б. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091

 

24.06.2020 р.
8.30-12.05 ПЗ 226Фphd18(4,0з)-01тл/проф. Пестун І.В. Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09 576 331 447 002048
08:30-10:10 ПЗ Фм19(1,5з)-02а ст. викл. Шуванова О.В. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
10:25-12:05 ПЗ Фм19(1,5з)-01б ст. викл. Шуванова О.В. Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
12:50-16:25 Сем. Фм19(1,5з)-02а, Фм19(1,5з)-02б Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
08:30-10:10

 

ПЗ Фм19(1,5з)-02б доц. Ольховська А.Б. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
10:25-12:05

 

ПЗ Фм19(1,5з)-01а доц. Ольховська А.Б. Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091
12:50-16:25

 

Сем. Фм19(1,5з)-01а, Фм19(1,5з)-01б

доц. Ольховська А.Б.

Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09 809-511-5207 022091

 

26.06.2020 р.
8.30-12.05 Прак

тич

не за

ня

ття

226

Фphd

18(4,0з)

-01тл/

проф.

Пес

тун І.В.

Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09 576 331 447 002

048

 

Час про-веде-ння
Вид навча-льного занят
тя
Шифр групи / ПІБ викладача
Назва дисципліни та посилання на підключення до конференції
Іденти-фікатор
Конфе-ренції
Пароль
13.05.2020 р
8.30-12.05
Практи-чне
заняття
МО 19 (1,6з) Упр.
Доц.
Малініна Н.Г.
Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я
https://us02web.zoom.us/j/89920576005?pwd=Y0NsZWVXL2NvK0M2VWZZVm8xRllBQT09
89920576005
9McbsT
12.50-14.30
Лекція
МО 19 (1,6з) Упр.
Доц.
Малініна Н.Г.
Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я
https://us02web.zoom.us/j/82868095984?pwd=bndtbVMzak9OczYrV3d0ZDh2SDdCdz09
828 6809 5984
1FxL1u

 

14.05.2020
16:40-18:15
Практи-
чне
заняття
Фс15(5.5з)-02а
доц. Бондарєва І.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09
311 270 1218
2012
18:25-20:00
Практи-
чне
заняття
Фс15(5.5з)-02а
проф. Малий В.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09
311 270 1218
2012
10.25-12.05
Лекція
Фс16(4,5з)
ан-01а
Проф. Слободянюк
М.М.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09
821-483-0551
9LsBjL
08:30-10:10
Лекція
226Ф19(1,6з)
двКФ
ас. Шуванова
О.В.
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
8.30-10.10
Лекція
Фс18(3,0з)
двЛ01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
967 396 6465
2810
10.25-12.05
Лекція
Фс17(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Етика та деонтологія у фармації
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
16.40-20.00
Семінар.
заняття
Фс17(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Етика та деонтологія у фармації
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
12:50-14:30
Лекція
Фс15(5.5з)-01а, Фс15(5.5з)-01б, Фс15(5.5з)-02а, Фс15(5.5з)-02б, Фс15(5.5з)-03а, Фс15(5.5з)-03б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
18:25-20:00
Семінарське заняття
Фс15(5.5з)-01а, Фс15(5.5з)-01б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
08:30-10:10
Семінарське
заняття
Фс15(5.5з)-03а, Фс15(5.5з)-03б
Доц. Тіманюк І.В.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09
777-974-1035
3434
15.05.2020
12.50-14.30
Лекція
Фс 17 (3,5) ДВмед-01/ проф. Пестун І.В.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
576 331 447
002048
8.30-10.10
Лекція
МО 19 (1,6з) Упр.
Доц. Малініна Н.Г.
Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я
https://us02web.zoom.us/j/83967926359?pwd=K1luMy9CL1poRVNFQ2dIWi82VlE0UT09
839 6792 6359
9B5hNc
10.25-12.05
Прак
тичне
занят
тя
МО 19 (1,6з) Упр.
Доц.
Малініна
Н.Г.
Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я
https://us02web.zoom.us/j/82488252844?pwd=SFhnYU5IMXdKdTBmWWc5NXpjakx4QT09
824 8825 2844
1gxDPE
16:40-20:00
Практи-чне
занят-
тя
Фс15(5.5з)
-02а
проф. Малий В.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
311 270 1218
2012
16:40-18:15
Лекція
Фс16(4,5з)
дв-01а, Фс16(4,5з)
дв-01б
доц. Дорохова Л.П.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/71668201344?pwd=OUlId0d3OEVtUjA3WUcwQTN2anpKQT09
716 6820 1344
0C18Z6
12:50-16:25
Прак-тичне
занят-тя
Фс16(4,5дз)
мед-01а доц. Софронова І.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09
2776373999
990417
16:40-20.00
Прак-тичне
занят-тя
Фс15(5.5з)
-02б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
16.05.2020
08.30-12.05
Практи-чне заняття
Фс 17 (3,5) ДВмед-01/ проф. Пестун І.В.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
576 331 447
002048
12.50-14.30
Лекція
МО 19 (1,6з)
Упр.
Доц. Малініна
Н.Г.
Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я
https://us02web.zoom.us/j/89263507003?pwd=ZmxGbG8ydmhzNDFEY0dlWjEvK2k3UT09
892 6350 7003
2tf742
14.45-16.25
Семінар
МО 19 (1,6з)
Упр.
Доц. Малініна
Н.Г.
Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я
https://us02web.zoom.us/j/87260244767?pwd=aFhkSnZVUnlhZlg1Rm94bUdoVzVTUT09
872 6024 4767
8RB90y
12:50-16:25
Практи-чне
заняття
Фс16(4,5дз)
мед-01а доц. Софронова І.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09
2776373999
990417
18.05.2020
16.40-20.00
Семінар
ське заняття
Фс 17 (3,5) ДВмед-01/проф. Пестун І.В.
ЕДФ
https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
576 331 447
002048
14.45-16.25
Лекція
Фс17 (3,5з)
ДВ-мед 01 а
Доц.
Малініна Н.Г.
Етика та деонтологія у фармації
https://us02web.zoom.us/j/84347884956?pwd=WEQ1cmlBWmlDUXlWQ2hDcy8zVmtCZz09
843 4788 4956
7pQNAm
16:40-20:00
Практи
чне
заняття
Фс16(4,5з)
дв-01а доц.
Дорохова Л.П.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/73821376436?pwd=UjRDa3lkOCtjV21OSHNzSWd4ZTA4UT09
738 2137 6436
2j7yP9
16:40-18:15
Практи
чне
заняття
Фс16(4,5з)
дв-01б / проф.
Баранова І.І.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09
777-974-1035
3434
8.30-12.05
Практи
чне
заняття
Фс18(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
16.40-20.00
Практичне заняття
Фс15(5.5з)-01б
Доц. Жадько С.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09
237 119 4422
10102
19.05.2020
14:45-
16:25
Лекція
Фс16(4,5з)
дв-01а,
Фс16(4,5з)
дв-01б
доц. Дорохова Л.П.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/71668201344?pwd=OUlId0d3OEVtUjA3WUcwQTN2anpKQT09
716 6820 1344
0C18Z6
16:40-20:00
Практичне
заняття
Фс15(5.5з)-03б проф. Малий В.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/77771175761?pwd=ZFhJTVFOaHBmOFRzRDJHN1JGaXIvZz09
777 7117 5761
1H1wfZ
10.25-12.05
Лекція
Фс18(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
12.50-16.25
Практи
чне
заняття
Фс18(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
18.25-20.00
Лекція
Фс17(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Етика та деонтологія у фармації
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
12:50-14:30
Лекція
Фс15(5.5з)-01а, Фс15(5.5з)-01б, Фс15(5.5з)-02а, Фс15(5.5з)-02б, Фс15(5.5з)-03а, Фс15(5.5з)-03б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
16:40-20.00
Практи
чне
заняття
Фс15(5.5з)-01а
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
16.40-20.00
Практи
чне заняття
Фс15(5.5з)-03а
Доц. Жадько С.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09
237 119 4422
10102
20.05.2020
10.25-12.05
Лекція
Фс 17 (3,5) ДВмед-01/ проф. Пестун І.В.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
576 331 447
002048
16.40-20.00
Семінар
ське заняття
Фс 17 (3,5) ДВмед-01/проф. Пестун І.В.
ЕДФ
https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
576 331 447
002048
14.45-16.25
Лекція
Фс17 (3,5з)
ДВ-мед 01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Етика та деонтологія у фармації
https://us02web.zoom.us/j/83173796759?pwd=Ykx5OFdrZStkY3g0Mm5QQXJPTCtQUT09
831 7379 6759
7jYxam
8.30-10.10
Практи
чне заняття
Фс16(4,5з)
ан-01а
Проф. Слободянюк М.М.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09
821-483-0551
9LsBjL
16:40-20:00
Практи
чне заняття
226Ф19(1,6з)
двКФ
ас. Шуванова О.В.
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
8.30-12.05
Семінар.
заняття
Фс17(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Етика та деонтологія у фармації
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
16.40-20.00
Практи
чне заняття
Фс15(5.5з)
-03а
Доц. Жадько С.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09
237 119 4422
10102
21.05.2020
14.45-16.25
Лекція
Фс 17 (3,5) ДВмед-01/ проф. Пестун І.В.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
576 331 447
002048
16.40-20.00
Практи-чне заняття
Фс 17 (3,5) ДВмед-01/ проф. Пестун І.В.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
576 331 447
002048
12.50-14.30
Лекція
Фс16(4,5з)
ан-01а
Проф. Слободянюк М.М.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09
821-483-0551
9LsBjL
14.45-16.25
Практи-чне заняття
Фс16(4,5з)
ан-01а
Проф. Слободянюк М.М.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09
821-483-0551
9LsBjL
14:45-16:25
Семіна-рське заняття
Фс18(4,5дз)
-01а
доц. Кобець М.М.
Етика та деонтологія у фармації
https://us04web.zoom.us/j/6380376792?pwd=aWxBTWI4QnpJOG1SZjdwdHQwUEdhZz09
6380376792
066932
14:45-16:25
Лекція
Фс15(5.5з)-01а, Фс15(5.5з)-01б, Фс15(5.5з)-02а, Фс15(5.5з)-02б, Фс15(5.5з)-03а, Фс15(5.5з)-03б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
22.05.2020 р.
16.40-18.15
Лекція
Епб 17 (4,4з)
01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Паблік рилейшнз
https://us02web.zoom.us/j/89086443185?pwd=TVowWWtsV013NzhEd01jaEo3aTJFZz09
890 8644 3185
6B99d8
18.25-20.00
Практи-чне заняття
Епб 17 (4,4з)
01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Паблік рилейшнз
https://us02web.zoom.us/j/87589845652?pwd=WVZSZWJlSmNMZlRRcXYyVm5SMHZnUT09
875 8984 5652
7n3fNG
08:30-10:10
Лекція
226Ф19(1,6з)
двКФ
Ас.Шуванова О.В.
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
16:40-20:00
Практи-чне заняття
226Ф19(1,6з)
двКФ
Ас.Шуванова О.В.
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
16:40-
20:00
Практи-чне
заняття
Фс15(5.5з)
-03б проф. Малий В.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/77771175761?pwd=ZFhJTVFOaHBmOFRzRDJHN1JGaXIvZz09
777 7117 5761
1H1wfZ
12.50-14.30
Лекція
Фс17(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Етика та деонтологія у фармації
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
14.45-16.25
Семінар.
заняття
Фс17(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Етика та деонтологія у фармації
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
14:45-16:25
Лекція
Фс15(5.5з)-01а, Фс15(5.5з)-01б, Фс15(5.5з)-02а, Фс15(5.5з)-02б, Фс15(5.5з)-03а, Фс15(5.5з)-03б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
23.05.2020 р.
16.40-18.15
Лекція
Епб 17 (4,4з)
01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Паблік рилейшнз
https://us02web.zoom.us/j/84250377788?pwd=ZHVYWk1VamJMMGlMMWxTWWpXMDE3Zz09
842 5037 7788
6nBv6S
18.25-20.00
Практи-
чне заняття
Епб 17 (4,4з) 01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Паблік рилейшнз
https://us02web.zoom.us/j/81780333005?pwd=MXVlQWg1aW1jSjlyaXNaTTlYTHhUdz09
817 8033 3005
7T3ykG
08:30-12:05
Семінар-ське
заняття
Фс15(5.5з)
-03а, Фс15(5.5з)
-03б
проф. Малий В.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент https://us04web.zoom.us/j/75850230894?pwd=KzV0SWw4Zmx5ckpVMDZQYnJlSEJHUT09
758 5023 0894
1imKqL
12:50-16.25
Семінар-ське заняття
Фс15(5.5з)
-01а, Фс15(5.5з)
-01б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
25.05.2020 р.
8.30-12.05
Практи-чне
заняття
Фс18(3,0з)
двЛ-01а
доц. Сафіуліна З.Р.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
967 396 6465
2810
12:50-14:30
Лекція
Фс15(5.5з)-01а, Фс15(5.5з)-01б, Фс15(5.5з)-02а, Фс15(5.5з)-02б, Фс15(5.5з)-03а, Фс15(5.5з)-03б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
16:40-20.00
Практи-чне
заняття
Фс15(5.5з)-02б
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
16.40-20.00
Практи-чне заняття
Фс15(5.5з)-01б
Доц. Жадько С.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09
237 119 4422
10102
10:25-12:05
Лекція
226Ф19(1,6з)
двКФ
Ас. Шуванова О.В.
Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
08:30-10:10
Лекція
226Ф19(1,6з)
двКФ
Ас. Шуванова О.В.
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
12:50-16:25
Практи-
чне заняття
226Ф19(1,6з)
двКФ
Ас. Шуванова О.В.
Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
26.05.2020
12.50-16.25
Практи-чне
заняття
Фс16(4,5з)
ан-01а
Проф. Слободянюк М.М.
 Фармацевтичний маркетинг та менеджмент  https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09
821-483-0551
9LsBjL
10:25-12:05
Практи-чне
заняття
Фс16(4,5з)
дв-01а доц. Дорохова Л.П.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/71668201344?pwd=OUlId0d3OEVtUjA3WUcwQTN2anpKQT09
738 2137 6436
2j7yP9
10:25-12:05
Практи-чне
заняття
Фс16 (4,5з)
дв-01б Баранова І.І.
ФММhttps://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09
777-974-1035
3434
16:40-20:00
Практи-чне
заняття
Фс16 (4,5дз) дв-01а
доц. Софронова І.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09
2776373999
990417
10:25-12:05
Лекція
Фс16(4,5з)ан-01а
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
16:40-20.00
Практи-чне
заняття
Фс15(5.5з)
-01а
доц.  Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
27.05.2020 р.
12.50-14.30
Лекція
Епб 17 (4,4з)
01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Паблік рилейшнз
https://us02web.zoom.us/j/82479295247?pwd=Rng5MGFKYkdxbjBvNXhwR0lnL3Bmdz09
824 7929 5247
5R5J05
14.45-16.25
Семінар
Епб 17 (4,4з)
01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Паблік рилейшнз
https://us02web.zoom.us/j/82334704152?pwd=ck5iUW4xK1Z5VjJZVWZpeThaUUxydz09
823 3470 4152
1th53R
08:30-12:05
Практичне заняття
226Ф19(1,6з)двКФ
Ас.Шуванова О.В.
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
12:50-14:30
Лекція
226Ф19(1,6з)
двКФ
Ас.Шуванова О.В.
Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
14:45-18:00
Практичне заняття
226Ф19(1,6з)
двКФ
Ас.Шуванова О.В.
Маркетингові дослідження у фармації https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
28.05.2020
16.40-20.00
Практичне заняття
Фс 17 (3,5) ДВмед-01
проф. Пестун
І.В.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
576 331 447
002048
08:30-12:05
Практичне заняття
226Ф19(1,6з)
двКФ
Ас.Шуванова О.В.
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
809-511-5207
022091
18:25-
20:00
Уст. лекція
ЕПб18(4,4з)
-01а
доц. Дорохова
Л.П.
Маркетинг
https://us04web.zoom.us/j/71753436760?pwd=U1k4SFJ3VUFZS25OMlZVaDlIUmUydz09
717 5343 6760
1FC9Cm
10:25-12:05
Лекція
КФс16(5,5з)
-01a
Доц.
Жадько С.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09
237 119 4422
10102
29.05.2020
08:30-
12:05
Практи
чне
заняття
Фс15(5.5з)-02а
проф. Малий В.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09
311 270 1218
2012
12:50-16:25
Практи
чне
заняття
Фс16(4,5з)
дв-01а доц.Дорохова Л.П.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/71668201344?pwd=OUlId0d3OEVtUjA3WUcwQTN2anpKQT09
738 2137 6436
2j7yP9
12:50-14:30
Практи
чне
заняття
Фс16(4,5з)
дв-01б / Баранова І.І.
ФММ
https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09
777-974-1035
3434
8.30-12.05
Практи
чне
заняття
Фс15(5.5з)
-02б
доц.
Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
12:50-16.25
Практи
чне
заняття
Фс15(5.5з)
-01а
доц. Рогуля О. Ю.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/78061966946?pwd=c0JmZURwdFdYSDNhMElkSE9WbEYvZz09
780 6196 6946
0Q0pcx
12.50-16.25
Практичне заняття
Фс15(5.5з)
-01б
Доц. Жадько С.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09
237 119 4422
10102
30.05.2020 р.
12.50-14.30
Лекція
Епб 17 (4,4з)
01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Паблік рилейшнз
https://us02web.zoom.us/j/89346255319?pwd=K29KTWpyNEVCSStXK1VuVEg2bDFwZz09
893 4625 5319
5HDUgn
14.45-16.25
Практи-
чне заняття
Епб 17 (4,4з)
01 а
Доц. Малініна Н.Г.
Паблік рилейшнз
https://us02web.zoom.us/j/82818631148?pwd=WU1WS1ROSGZpdFRMcGxOVitSMWV4dz09
828 1863 1148
4HnpGt
12:50-16:25
Практи-чне
заняття
Фс16(4,5дз)
дв-01а
доц. Софронова І.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09
2776373999
990417
10.25-12.05
Семінар-ське заняття
Фс15(5.5з)
-02а, Фс15(5.5з)
-02б
Доц. Жадько С.В.
Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09
237 119 4422
10102