для підготовки до АКР з дисципліни “Підготовка фармацевтичного представника” для студентів заочної форми навчання спеціальності “Фармація, промислова” спец Фармація, промислова... Читати далі →


  Навчальна дисципліна Факультет Напрям підготовки, спеціальність Курс Термін навчання 1 Менеджмент Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 2 4,4 р.н... Читати далі →


Шановні студенти факультету ступеневої фармацевтичної освіти! ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для підготовки до контрольних аудиторних робіт і ПМК з дисципліни «Фармацевтичний маркетинг... Читати далі →