для підготовки до АКР з дисципліни “Підготовка фармацевтичного представника”

для підготовки до АКР з дисципліни “Підготовка фармацевтичного представника” для студентів заочної форми навчання спеціальності “Фармація, промислова” спец Фармація, промислова фармація – начально-метод матеріали до ауд контр роботи з ПФП МЕТОДИЧКА_ПФП_АКР_УКР-2020 До уваги здобувачів вищої освіти заочної форми навчання! Для Детальніше

Навчальна дисципліна

Навчальна дисципліна Факультет Напрям підготовки, спеціальність Курс Термін навчання 1 Менеджмент Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 2 4,4 р.н 2 Маркетинг (ауд.контр.робота №1) Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” 3 4,4 р.н 3 Маркетинг (ауд.контр.робота №2) Економіки та менеджменту 6.030507 “Маркетинг” Детальніше

Шановні студенти факультету ступеневої фармацевтичної освіти!

Шановні студенти факультету ступеневої фармацевтичної освіти! ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для підготовки до контрольних аудиторних робіт і ПМК з дисципліни «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент» розміщено за адресою krok.nuph.edu.ua Скористайтеся можливістю перевірити та удосконалити свої знання!!!