Підготовка наукових кадрів

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

На кафедрі виконується докторська дисертація

Самборський О.С. «Теоретичне і науково-практичне обґрунтування соціально орієнтованої товарної політики фармацевтичного підприємства» (науковий консультант – проф. Слободянюк М.М.).

 

На кафедрі виконуються кандидатські дисертації

Романенко І.М. «Дослідження механізмів протидії антибіотикорезистентності в Україні – оцінка якості антибіотикотерапії та обізнаності лікарів і пацієнтів з питань антибіотикорезистентності» (науковий керівник – проф. Ткачова О.В.).

 

Гриненко А.М. «Науково-методичні підходи до оцінки ризиків системи управління якістю у закладах вищої освіти охорони здоров’я» (науковий керівник – проф. Малий В.В.).

 

У 2022 році захищена:

Кандидатська дисертація

Баглай Т.О. «Проблема раціонального використання антимікробних лікарських засобів системної дії в Україні» (науковий керівник – проф. Яковлєва Л.В.).

 

У 2020 році захищена:

Кандидатська дисертація

Стефанів І.В. «Фармакологічне вивчення нового рослинного препарату для лікування гінгівітів і пародонтитів» (науковий керівник – проф. Яковлєва Л.В.).

 

У 2019 році захищені:

Докторська дисертація

Ольховська А.Б. «Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні» (науковий консультант –  проф. Малий В.В.).

 Кандидатські дисертації

Ткаченко І.В. «Науково-практичне обґрунтування складових ефективності застосування маркетингу відносин в аптечній мережі» (науковий керівник – проф. Півень О.П.).

Муса Істаніс Марвек Медхат «Науково-практичні підходи до формування ринкового потенціалу гепатотропних лікарських препаратів» (науковий керівник – проф. Малий В.В).

Print Friendly, PDF & Email