For prospective student

For prospective student


For prospective student


Маркетинг та інновації – ось, що створює прибуток. Все інше – витрати.

Пітер Друкер

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 «МАРКЕТИНГ»

Освітня програма «МАРКЕТИНГ»

(галузь знань – «Управління та адміністрування»

освітні ступені – бакалавр, магістр)

Маркетинг – сучасна перспективна спеціальність, поширена в багатьох країнах світу. Навчаючись у НФаУ здобувачі вищої освіти отримують класичну економічну, відповідно до державних стандартів вищу освіту. Вивчають також дисципліни, що дають знання в галузі фармації та мають можливість пройти навчання на комп’ютерних курсах «Організація робочого місця маркетолога», що значно підвищує конкурентні переваги серед інших фахівців.

Маркетолог – випускник НФаУ отримує знання, відповідні державним освітнім стандартам за спеціальністю «Маркетинг» та вивчає специфіку фармацевтичної галузі, що дає випускникам можливість працевлаштування на провідні вітчизняні та закордонні фармацевтичні фірми з гідною заробітною платнею.

Також здобувачі вищої освіти мають можливість займатись на військовій кафедрі та отримати звання молодшого лейтенанта за 20 спеціальностями. Фахівець-маркетолог, підготовлений в НФаУ, стає більш затребуваним на ринку праці.

Маркетолог може працювати: на підприємствах фармацевтичної, парфумерно-косметичної, медико-біологічної промисловості; на підприємствах інших галузей – у відділах маркетингу, реклами, збуту, постачання, логістики, планування нових товарів, у комерційному та аналітичному відділах; у сфері оптової та роздрібної торгівлі; в центрах маркетингових досліджень та інформації; у маркетингових, рекламних, digital-агенціях, у PR-агентствах.

Випускники НФаУ за спеціальністю 075 «Маркетинг» можуть обіймати такі посади: керівник виробничих підрозділів в оптової та роздрібної торгівлі; директор з маркетингу; директор комерційний; фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог); консультант з маркетингу; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; менеджер з маркетингу, з реклами, із зв’язків з громадськістю, з постачання, із збуту, з логістики, менеджер в оптовій або роздрібній торгівлі; представник торговельний, з реклами; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу

Крім базових теоретичних знань, здобувач вищої освіти отримують корисний практичний досвід на підприємствах-лідерах галузі, мають змогу реалізувати себе у науково-дослідній роботі.

Бази проходження практики студентів: виробничі підприємства, оптові та комерційно-посередницькі фірми, в тому числі фармацевтичні; роздрібні підприємства; рекламні агенції, консалтингові фірми, центри маркетингових досліджень.


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 

Спеціальності Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу- захисту НДР учнів – членів МАН України) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
075 Маркетинг Маркетинг 1. Українська мова та література 0,20 0,05 10 балів 100
2. Історія України 0,55 100
3. Математика або Іноземна мова 0,20 100

 

Print Friendly, PDF & Email