Ткачова Оксана Віталіївна 

Ткачова Оксана Віталіївна Ткачова Оксана Віталіївна народилася  в м. Києві. У 1988 р. закінчила ЗОШ № 122, після закінчення якої 2 роки працювала молодшою медичною сестрою в лікарні м. Києва. У 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» та отримала рекомендацію на наукову роботу. У ЦНДЛ НФаУ продовжила свою професійну діяльність на посаді молодшого наукового співробітника (1995-2002 рр.), а потім наукового співробітника (2003-2004 рр.). У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне вивчення протизапальних та репаративних властивостей мазей альтанової 2% та ліповіт, створених на основі субстанцій природного походження» за спеціальністю «Фармакологія».  Протягом 2004-2006 р.р. Ткачова О.В. працювала асистентом, а з 2007 р. – доцентом на кафедрі фармакоекономіки.

У 2009 р. Ткачова О.В. отримала другу вищу освіту в НФаУ за напрямом підготовки «Економіка підприємств». Протягом 2011-2013 рр. навчалась в докторантурі НФаУ за державним замовленням. У 2014 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Фармакологія» на тему: «Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, створених на основі природних субстанцій і призначених для місцевого лікування ранового процесу» та отримала науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. У теперішній час Ткачова О.В. працює професором на кафедрі ФММ.

Наукові праці Ткачової О. В. – співавтор понад 300 наукових робіт, в т.ч. патентів – 6, статей – 173, тез доповідей – 112, навчальних посібників та методичних розробок для навчального процесу – 12, наукових методичних рекомендацій – 2.

Хоббі: рослинництво, бджільництво, література, туризм.

Ткачова Оксана Віталіївна Ткачова Оксана Віталіївна Ткачова Оксана Віталіївна Ткачова Оксана Віталіївна