для підготовки до АКР з дисципліни “Підготовка фармацевтичного представника”

для підготовки до АКР з дисципліни “Підготовка фармацевтичного представника” для студентів заочної форми навчання спеціальності “Фармація, промислова”

спец Фармація, промислова фармація – начально-метод матеріали до ауд контр роботи з ПФП

МЕТОДИЧКА_ПФП_АКР_УКР-2020

До уваги здобувачів вищої освіти заочної форми навчання!

Для самостійної роботи здобувачів вищої освіти у міжсесійний період та підготовки до аудиторної контрольної роботи з дисципліни «Фармакоекономіка» пропонуються наступні навчально-методичні матеріали:

  1. Контрольні завдання, до виконання яких здобувачі вищої освіти повинні підготуватись самостійно в міжсесійний період.
  2. Перелік навчально-методичної літератури для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання та для підготовки до контрольної роботи.

3. Критерії оцінювання контрольних робіт за кредитно-модульною системою.

навчально-методичні матеріали з підготовки доаудиторної контрольної роботи з дисципліни “Фармакоекономіка“:
– для студентів спец. “Фармація”.

спец Фармація – начально-метод матеріали до ауд контр роботи з фармакоекономіки
– для студентів спец. “Клінічна фармація” 6 курс 5,5 р.н.

спец КФ-5,5 – 6 курс -навчально-методичні матеріали для підготовки до контрольної роботи №2 з фармакоекономіки
– для студентів спец. “Фармація” ОПП “Клінічна фармація” 5 курс 5,5 р.н.

спец Ф-ОПП КФ-5,5 -5 курс – начально-метод матеріали до контр роботи №2 з фармакоекономіки

№ з/п

Навчальна дисципліна

Факультет

Спеціальність

Курс,

термін навчання

1. Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.110201

Фармація

5 курс (5,5р.)
2 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.110201

Фармація

5 курс (5,5р.)
3 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

4 курс (4,5р.)дв
4 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

4 курс (4,5р.)дв
5 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

4 курс (4,5р.)мед
6 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

4 курс (4,5р.)мед
7 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет з підготовки іноземних громадян 8.110201

Фармація

5 курс, (5,5р.)і
8 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет з підготовки іноземних громадян 8.110201

Фармація

5 курс, (5,5р.)і
9 Менеджмент та маркетинг у фармації факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

2 курс (1,5р.)двКФ
10 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 1)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

2 курс (2,0р.)двЛ
11 Менеджмент та маркетинг у фармації

(контрольна робота № 2)

факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

2 курс (2,0р.)двЛ
12 Менеджмент та маркетинг у фармації факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

2 курс (1,5р.)двТПКЗ
13 Менеджмент та маркетинг у фармації факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.12020101

Фармація

1 курс (1,5р.)двКФ
14 Маркетингові дослідження у фармації факультет ступеневої фармацевтичної освіти 8.12020101

Фармація

6 курс, (1,5р.)
15 Фармацевтичний менеджмент та маркетинг медико-фармацевтичний факультет 7.110206

Клінічна фармація

5 курс (5,5р.)
16 Курсова робота з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» факультет ступеневої фармацевтичної освіти 7.110201

Фармація

5 курс (4,5р.)
17 Зразок варіанта аудиторної контрольної роботи
18 Критеріїї оцінювання аудиторної контрольної роботи