Жадько Світлана Вікторівна

Жадько Світлана ВікторівнаЖадько Світлана Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Жадько Світлана ВікторівнаЖадько Світлана ВікторівнаЖадько Світлана Вікторівна

 

 

 

Народилася 24 серпня 1976 р. у м. Житомир. У 1994 р. з відзнакою закінчила Житомирське фармацевтичне училище імені Г. С. Протасевича (за-раз фармацевтичне училище імені Г. С. Протасевича (зараз — Житомирський базовий фармацевтичний ко­ледж імені Г. С. Протасевича). У 1998 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». Під час навчання була членом студентського наукового товариства, брала участь у науково-практичних конференціях. Доповідь на студентській конференції у секції «Менеджмент та маркетинг у фармації» нагороджена дипломом І ступеня (1998). На кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації захистила дипломну роботу на тему «Маркетингові дослідження безрецептурних препаратів» (керівник — проф. Мнушко З. М.).

Працювала провізором-інтерном (1998–1999), провізором (1999–2000), викладачем коледжу Національного фармацевтичного університету (2000–2008). У коледжі НФаУ викладала технологію ліків, фармакогнозію, фітотерапію; була куратором студентських груп; готувала студентів до участі у конференціях і Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Панацея»; очолювала циклову комісію з технології ліків та організації фармації.

З 2005 р. працює на кафедрі фармацевтичного маркетингу та менеджменту: 2005–2009 рр. — здобувач кандидатської дисертаційної роботи; 2006–2008 рр. — асистент за сумісництвом; 2008–2009 рр. — старший лаборант; 2009–2011 рр. — асистент; з 2011 р. — доцент.

Наукова робота. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи на тему «Науково-практичне обґрунтування асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств» (науковий керівник — проф. Слободянюк М. М.). У 2013 р. отримала вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів включає маркетин­гове управління раціональним використанням лікарських засобів, використання Інтернет-ресурсів у маркетинговій діяльності фармацевтичних і аптеч­них підприємств, удосконалення асортименту фарма­цевтичних і аптечних підприємств, вивчення товарних сегментів фармацевтично­го ринку, маркетингові дослідження лікарських препаратів, розробку програм виведення на ринок ліків тощо.

Співавтор понад 180 друкованих праць, з них 50 статей (35 — у фахових виданнях); троє науково-методичних рекомендацій; статті до фармацевтичної енциклопедії. Має 2 нововведення, авторське право на твір. Жадько С. В. є співавтором наукових статей у закордонних виданнях (у тому числі англійською мовою); брала участь у наукових конференціях за кордоном (Польща, Білорусь, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Російська Федерація).

Навчально-методична робота. Читає лекції, веде практичні і семінарські заняття, з дисциплін «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», «Етика та деонтологія у фармації», «Маркетинговий менеджмент». З 2013 р. викладає англійською мовою, постійно підвищуючи рівень володіння нею. У 2015 р. закінчила з відзнакою он-лайн курс Університету Пенсильванії (м. Вартон, США) «An Introduction to Marketing».

Співавтор понад 90 навчально-методичних праць, серед яких — «Практикум з менеджменту та маркетин­гу у фармації» (2011); збірники тестів для підготовки студентів до стандартизованого тестового іспиту «Крок-2» українською, російською і англійською мовами (2014); навчальний посібник для самостійної ро­боти студентів «Менеджмент та маркетинг у фармації (тестові завдання з поясненнями)» українською та російською мовами (2010, 2015), методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної робо­ти з дисциплін «Маркетинговий менеджмент», «Фар­мацевтичний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку»; методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи; методичні рекомендації з виробничої практики; робочі зошити та ін.

Керівник дипломних і магістерських робіт студентів спеціальностей «Фармація» (вітчизняних та іноземних студентів) «Маркетинг», «Клінічна фармація».

Організаційна робота. З 2009 р. виконує доручення секретаря кафедри. Проводить профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл і коледжів і ви­ховну роботу серед студентів НФаУ. На кафедрі відповідає за підготовку студентів до ліцензійного іспиту КРОК-2.

Громадська діяльність. З 2013 р. — експерт, з 2017 р — голова Комітетів фахової експертизи ліцензійних іспитів «КРОК-2. Фармація» і «КРОК-2. Клінічна фармація» при МОЗ України.