Рогуля Ольга Юріївна

Рогуля Ольга ЮріївнаРогуля Ольга Юріївна — кандидат фармацевтичних наук, доцент

Рогуля Ольга ЮріївнаРогуля Ольга Юріївна Рогуля Ольга Юріївна

 

 

Закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію (1991-1996), де працює з 1996 року: старший лаборанта (1996), асистент (2001), доцент кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (з 2007) Національного фармацевтичного університету.

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні та семінарські заняття з фармацевтичного маркетингу та менеджменту, етики та деонтології у фармації, міжнародного маркетингу та товарної інноваційної політики (для студентів спеціальності «Маркетинг»).

Викладачкою розроблено навчально-методичні комплекси з дисциплін «Міжнародний маркетинг» та «Товарна інноваційна політика». Є співавторкою навчальних посібників «Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации» (2004), «Менеджмент и маркетинг в фармации: учебное пособие для самостоятельной работы студентов» (2010), «Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації» (2011), «History of medicine and pharmacy» (2011), «Менеджмент та маркетинг у фармації» для самостійної роботи студентів (тестові завдання с поясненнями) (2012), «Менеджмент та маркетинг у фармації» (2015), «Робочий зошит з менеджменту та маркетингу у фармації» (2017).

Науково-дослідна робота: розробка науково-прикладних підходів до оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних організацій, удосконалення навчально-методичних підходів до викладання організаційно-управлінських дисциплін та практичної підготовки майбутніх фахівців фармації. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 навчальних та наукових робіт, у тому числі 30 статей в наукових фахових виданнях. У співавторстві опубліковано монографії «Международный маркетинг в фармации» (2006) та «Маркетингова політика комунікацій» (2010).

Співавтор типової програми навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для спеціальності «Фармація», з дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг» для спеціальності «Клінічна фармація», програм для курсу за вибором «Міжнародний маркетинг в фармації» для спеціальностей «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів»; навчальних програм за кредитно-модульною системою з історії медицини та фармації, міжнародного маркетингу, товарної інноваційної політики.

Організаційна робота. На кафедрі виконувала обов’язки відповідальної за науку (2001-2003), за дистанційне навчання (2007-2008), завуча (з 2009). Є членом профільної методичної комісії з економіко-управлінських дисциплін.