Шуванова Олена Володимирівна

Шуванова Олена Володимирівна
Шуванова Олена Володимирівна – старший викладач, кандидат фармацевтичних наук

Шуванова Олена ВолодимирівнаШуванова Олена Володимирівна

 

Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1989), в якому працювала: старший лаборант кафедри фармакології (1991–1995), аспірант (1995–1997), асистент кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (2008–2016) з 2017 — старший викладач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту у фармації Національного фармацевтичного університету.

Навчально-методична робота. Читає лекції та веде практичні заняття з дисциплін: «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика та деонтологія у фармації», «Основи поведінки споживачів у фармації», «Маркетингові дослідження у фармації», «Маркетинг», «Маркетингові дослідження».

Є співавтором навчальних посібників: «Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни менеджмент та маркетинг у фармації» (2015), «Учебное пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине менеджмент и маркетинг в фармации» (2015), «Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації» (2017), «Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации (2017).

Науково-дослідна робота. З 2015 р. виконує громадське доручення відповідального за проведення виробничої практики здобувачів вищої освіти кафедри. Проводить профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл і виховну роботу серед студентів НФаУ. Автор і співавтор понад 30 друкованих праць, шести науково-методичних рекомендацій; двох статей до фармацевтичної енциклопедії. Співвтор довідника «Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии» (2001), монографії «Маркетингова політика комунікацій у фармації» (2010).

Громадська діяльність. З 2015 р. є відповідальною за практичну підготовку здобувачів вищої освіти на кафедрі ФММ.