Атестація здобувачів вищої освіти

 Тематика кваліфікаційних робіт

1. Планування маркетингових досліджень на підприємствах та оцінка їх ефективності.
2. Прогнозування попиту на парафармацевтичну продукцію у роздрібній мережі.
3. Маркетингове управління діяльністю фармацевтичного підприємства.
4. Моделювання споживацької поведінки в сфері лікарського забезпечення.
5. Опрацювання комплексу маркетингу в аптечних закладах.
6. Прогнозування тенденцій зміни споживання фармацевтичних товарів.
7. Управління стратегією маркетингу підприємства.
8. Стратегічне управління і маркетинг в практиці фармацевтичних фірм.
9. Сучасний стан та перспективи розвитку регіонального ринку лікарських засобів.
10.Формування споживацьких переваг щодо виробів медичного призначення.
11.Управління продуктивністю торгівлі як складовою економічної ефективності фірми.
12.Обґрунтування структури маркетингових рішень оптової фармацевтичної фірми та оцінка їх ефективності.
13.Аналіз ефективності маркетингової стратегії та визначення напрямків її удосконалення.
14.Обґрунтування підвищення ринкових позицій гомеопатичних засобів на фармацевтичному ринку України.
15.Управління товарною політикою фармацевтичних підприємств.
16.Маркетингове управління товарною політикою фірми.
17.Моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на підвищення конкурентоспроможності фармацевтичних товарів.

18.Науково-методичне обґрунтування напрямків підвищення конкуренто-спроможності аптечних закладів.

19.Аналіз та розробка заходів щодо удосконалення асортиментної політики фармацевтичного підприємства.
20.Оптимізація асортиментної політики оптової фармацевтичної фірми.
21.Обґрунтування напрямків розвитку збутової діяльності фармацевтичних підприємств.
22.Оцінка маркетингової політики розподілу підприємств.
23.Моделювання впливу сезонного коливання попиту на прогнозування збуту.
24.Маркетингові рішення щодо організації системи просування фармацевтичної продукції оптовими підприємствами.
25.Управління просуванням товарів на ринок у системі маркетингу підприємства.
26.Управління реалізацією фармацевтичної продукції оптово-роздрібними підприємствами.
27.Напрямки удосконалення сервісної політики фірми та управління її якістю.
28.Розвиток та удосконалення оптово-посередницької ланки на фармацевтичному ринку України.
29.Аналіз проблем та розробка шляхів їх вирішення у збутовій політиці фармацевтичного підприємства.
30.Прогнозування комерційної ефективності нових препаратів.
31.Управління маркетингом під час створення нового продукту.
32.Оптимізація управління інноваційною діяльністю фармацевтичного підприємства.
33.Вивчення стану та перспектив розвитку інноваційної політики фармацевтичної організації.
34.Управління цінами у системі маркетингу фармацевтичної фірми.
35.Оптимізація маркетингової цінової політики фармацевтичного підприємства.
36.Маркетингова стратегія просування торгівельних марок на ринок.
37.Планування рекламної діяльності у системі обслуговування.
38.Управління рекламною кампанією на підприємстві.
39.Планування складових підвищення іміджу підприємства та оцінка їх ефективності.
40.Контроль маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств лікарських засобів та її ефективність.
41.Оцінювання якості комерційно-логістичного обслуговування на оптовому фармацевтичному ринку.
42.Логістичні рішення оптової фармацевтичної фірми.
43.Обґрунтування прийняття логістичних рішень суб’єктами фармацевтичного ринку.
44.Обґрунтування ефективності використання логістичних функцій на підприємстві.
45.Управління ризиками, пов’язаними з системою товароруху фармацевтичних підприємств.
46.Прогнозування та управління кризовими явищами у діяльності торгівельних підприємств.
47.Формування системи комплексної оцінки ризиків у процесі розробки інноваційних лікарських засобів.
48.Управління ризиками у системі фармацевтичного маркетингу.
49.Маркетингове управління страховими послугами в Україні.
50.Методи і шляхи профілактики та мінімізації економічного ризику.
51.Дослідження споживання лікарських засобів (за групами) в Україні та аналіз динаміки споживання.
52.Клініко-економічний аналіз схем лікування.
53.Дослідження доступності схем лікування.
54.Управління тердерними закупівлями лікарських засобів.
55.Формування, розвиток і впровадження CRM-систем в діяльність фармацевтичних підприємств.
56.Впровадження індикаторів ВООЗ.
57.Впровадження інтернет-технологій в менеджмент і маркетингову діяльність фармацевтичних підприємств.
58.Створення та впровадження систем лояльності клієнтів фармацевтичних організацій.
59.Дослідження й удосконалення стратегій брендингу у фармацевтичній галузі.
60.Управління інтелектуальною власністю фармацевтичних підприємств.
61.Впровадження ключових показників ефективності (KPI) в діяльність фармацевтичних організацій.
62.Використання штучного інтелекту в управлінні та маркетинговій діяльності фармацевтичних підприємств.
63.Створення та управління онлайн-комунікаціями для виявлення та задоволення потреб споживачів фармацевтичної продукції.

Програми практично-орієнтованих іспитів

Програма іспит

Print Friendly, PDF & Email