Бондарєва Ірина Василівна

Бондарєва Ірина ВасилівнаБондарєва Ірина Василівна — кандидат фармацевтичних наук, доцент

Бондарєва Ірина ВасилівнаБондарєва Ірина ВасилівнаБондарєва Ірина ВасилівнаБондарєва Ірина Василівна

 

 

 

 

У 2006 р. закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація».

У Національному фармацевтичному університеті працює з 2006 року: старший лаборант кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету (2006–2007); аспірант кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (2007–2010); асистент кафедри ММФ (2010–2014); а з 2014 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету.

Науково-дослідна робота. Ще під час навчання була членом студентського наукового товариства на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації, захистила дипломну роботу на тему «Обґрунтування принципів контролю маркетингової діяльності оптових фармацевтичних фірм» (керівник — проф. Мнушко З. М.). У 2007 р. захистила магістерську роботу на тему «Оцінка впливу факторів макро- та мікросередовища на роботу фармацевтичних підприємств» (керівник — проф. Мнушко З. М.). У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 — Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація на тему «Науково-методичні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями» (науковий керівник — проф. Пестун І. В.).

Коло наукових інтересів Бондарєвої І. В. включає аналіз впливу зовнішнього макро- та мікросередовища на роботу аптек, дослідження стану адаптивного управління на виробничих підприємствах фармацевтичної галузі, моделювання процесу адаптації виробничого фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища та визначення його ефективності, вивчення процесу управління змінами в фармацевтичних організаціях.

Автор та співавтор понад 141друкованих праць, з них 39 статті (у тому числі 16 англомовних статей у закордонних виданнях та 9 статей у Фармацевтичній енциклопедії), 7 науково-методичних рекомендацій, тези доповідей на науково-практичних конференціях регіонального та міжнародного рівнів, наукових семінарах, з’їздах, конгресах. Автор семи Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Має чотири нововведення «Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств» (реєстр. номер 405/35/11), «Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища» (реєстр. №414/35/11); «Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж» (реєстр. номер №454/4/17) та «Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж» (реєстр. номер №457/4/17). Є керівником дипломних та магістерських робіт, у тому числі англійською мовою.

Навчально-методична робота. На кафедрі читає курс лекцій та проводить практичні і семінарські заняття з дисциплін «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», «Етика та деонтологія у фармації», «Аспекти поведінки споживачів», «Вступ до фаху» у тому числі англійською мовою для студентів іноземного факультету.

Співавтор 4 навчальних посібників: «Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни менеджмент та маркетинг у фармації» (2015) (гриф МОН України); «Учебное пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине менеджмент и маркетинг в фармации» (2015) (гриф МОЗ України); «Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації» (2017); «Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации» (2017). Співавтор методичних рекомендацій: «Management and marketing in pharmacy: tests for training students for standardized test exam «Krok-2» (2014); «Методичні рекомендації до проходження виробничої практики» (2015); «Комплексний дослідницький професійно-орієнтований тренінг з маркетингу: методичні рекомендації щодо проходження тренінгу студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»» (2015); «Фармацевтичний маркетинг: методичні рекомендації до практичних занять» (2015); «Фармацевтичний маркетинг: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів» (2015); «Вступ до фаху: методичні рекомендації до семінарських занять» (2018); «Вступ до фаху: методичні рекомендації до практичних занять» (2018); Вступ до фаху: методичні рекомендації до самостійної роботи» (2018); Вступ до фаху : метод. реком. з підготовки до підсумкового модульного контролю» (2019); методичні рекомендації для викладачів з дисципліни «Вступ до фаху» (2019).

У 2015 р. пройшла міжнародне стажування на базі Академічного співтовариства Михайла Балудянського в галузі перспективних тенденцій наукових досліджень та сучасних методів викладання (72 години), що відбувалось у м. Братислава (Словаччина).

У 2015 р. прийняла участь у Міжнародній науковій конференції «Perspective trends in scientific research-2015», яка відбувалась у м. Братислава та м. Кошица (Словаччина), де виступила з доповіддю англійською мовою у секції «Перспективні напрямки наукових досліджень у медицині та фармації».

У 2018 році склала іспит та отримала міжнародний сертифікат рівня B2: Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) the level refers to the UK National Qualifications Framework №00534798.

Організаційна та громадська діяльність. На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за сайт кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту, за електронну пошту кафедри, за наповнення електронного архіву НФаУ, за оновлення сторінки кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту на сайті Національного фармацевтичного університету.

Приймає активну участь в організації виховних заходів для студентів (є куратором групи); організації та проведенні профорієнтаційних заходів в університеті.