Schedule of online classes

Schedule of consultations for the State certification on PhMM Consultation starts at 14.00

04.06.2022 сб Софронова И.В. https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09 2776373999 990417
06.06.2022 пн Бондарева И.В. https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09 3112701218 2012
ПІБ викладача Ідентифікатор конференції Пароль Посилання на підключення до конференції
Бабічева Г.С. 856 675 7639 13515 https://us04web.zoom.us/j/8566757639?pwd=aWhyU0ZjRkNtR1VsSHlVWUp4aS9IZz09
Бердник О.Г. 759 968 9651  1111 https://us02web.zoom.us/j/7599689651?pwd=aXNqZmVuSlFER0h4enZXTVM4UGI3UT09
Бондарєва І.В. 311 270 1218 2012 https://us04web.zoom.us/j/3112701218?pwd=RHdFNkNCT2lsRjVNTXhZdUYrZVN4dz09
Герасимова О.О. 757 6812 3630 8t8ASX https://us04web.zoom.us/j/75768123630?pwd=Rmlja01WdWFMVDNLMTc1RmV5Y000QT09
Дорохова Л.П. 8 296 915 056 1Eu7CT https://us04web.zoom.us/j/8296915056?pwd=RzlYRHgvY2pDb1pLakpESVhVajk3UT09  
Євтушенко О.М. 182 184 789 8tbVYZ https://us04web.zoom.us/j/182184789?pwd=QVVRVE5CWTAzNVBVaHJKRklxTi9mZz09
Жадько С.В. 237 119 4422 10102 https://us04web.zoom.us/j/2371194422?pwd=SmJrQ1dBeklzaHBwUW9DZ3FXNk1lZz09
Кобець М.М. 6 380 376 792 66932 https://us04web.zoom.us/j/6380376792?pwd=aWxBTWI4QnpJOG1SZjdwdHQwUEdhZz09
Малініна Н.Г.  947 960 0620 171178 https://us02web.zoom.us/j/9479600620?pwd=amVtS1Q4eUJYUjVUOXkzT2hVUVJZQT09
Пестун І.В. 576 331 447 002048 https://us02web.zoom.us/j/576331447?pwd=c2syc0REV2U0WjlKTWZFTFdlRmRiZz09
Півень О.П. 499 235 9631 5vJ5Ij https://us04web.zoom.us/j/4992359631?pwd=MnFHY1l6dkpMczZvYnhjZ0xTMnIvUT09
Рогуля О.Ю. 7 902 124 047 507061 https://us04web.zoom.us/j/7902124047?pwd=Zy8rOGEvTWNxbTFvNEJaVWVOU2xJQT09
Сафіуліна З.Р. 9673966465 2810 https://us04web.zoom.us/j/9673966465?pwd=T3h4VVBnem1yRjZZUEpEQmVMQkJwQT09
Слободянюк М.М. 8 214 830 551  9LsBjL https://zoom.us/j/8214830551?pwd=Wk43dDRyZmYvbXJTQjl3L20yZ3Badz09
Софронова І.В. 2776373999 990417 https://us04web.zoom.us/j/2776373999?pwd=VlVMZlFVMEozakR1d0ZhM0ZXaUp0Zz09
Тіманюк І.В.  777 974 1035 3434 https://us02web.zoom.us/j/7779741035?pwd=cDRtR1VZWUtaL29ja2FNRXRwdEJKZz09
Ткаченко І.В. 2896211398 3iMm5H https://us04web.zoom.us/j/2896211398?pwd=S0FSMmxYYjhkc1h2cXVGRWZlckhWdz09
Ткачова О.В. 674 990 0362  355466 https://us04web.zoom.us/j/6749900362?pwd=NUFqWUJhdk1nVlJZcU5KblVObUo1Zz09
Чегринець Г.А.  906 118 1966  128011 https://us02web.zoom.us/j/9061181966?pwd=em1pQ1U4NVJkMHhWalV6WEZVNnZFUT09
Шуванова О.В. 809 511 5207 022091 https://us04web.zoom.us/j/8095115207?pwd=Ym1scVNGajVaZU9oUzFFbWlSRnY1dz09
Яковлєва Л.В. 754 0458 4980 1111 https://us04web.zoom.us/j/75404584980?pwd=TjN5eGJWYjRSUVNKdURlUkpOU2lQUT09

 

 

ДИСЦИПЛІНА Посилання на pharmel.kharkiv.edu
За спеціальністю 7.12020102 «Клінічна фармація»:
1. Фармацевтичний маркетинг та менеджмент https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=209
2. Фармакоекономіка https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1176
3. Організація охорони здоров’я та страхова медицина https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1399
4. Основи медичної стандартизації https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1392
5. Етика та деонтологія у фармації https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1719
За спеціальністю 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів
6. Фармакоекономіка денна форма навчання https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2970
7. Фармакоекономіка заочна форма навчання https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2971
8. Етика та деонтологія у фармації https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=977
За спеціальністю 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» освітньою програмою «Клінічна фармація»:
9. Фармацевтичний маркетинг та менеджмент https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1169

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=299

10. Етика та деонтологія у фармації https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1719
11. Маркетингові дослідження у фармації (денна форма) https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1083
12. Маркетингові дослідження у фармації (вечірня, заочна форма) https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=915
13. Фармакоекономіка https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1176
14. Організація охорони здоров’я та страхова медицина https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1399
15. Основи медичної стандартизації https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1392
16. Доказова медицина https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1164
17. Підготовка фармацевтичного представника https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1186
За спеціальністю 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація»

освітньою програмою «Технологія парфумерно-косметичних засобів»:

18. Фармакоекономіка денна форма навчання https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2970
19. Фармакоекономіка заочна форма навчання https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2971
20. Етика та деонтологія у фармації https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=977
За спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Економіка підприємства»:
21. Фармакоекономічні основи формулярної системи https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1734
22. Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1174
23. Маркетинг https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=201
24. Паблік рилейшнз https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=211
За спеціальністю 075 Маркетинг, освітньою програмою – Маркетинг:
25. Бренд-менеджмент https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=294
26. Вступ до фаху https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1067
27. Інноваційний розвиток підприємства https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=301
28. Комерційна діяльність посередницьких підприємств https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=303
29. Логіка та етика професійних суджень у маркетингу https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=919
30. Маркетинг промислового підприємства https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=359
31. Маркетингове ціноутворення https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=361
32. Маркетинг https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=917
33. Маркетингова політика розподілу https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=308
34. Маркетингова товарна політика https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=920
35. Маркетинговий менеджмент https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=295
36. Маркетингові дослідження https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=207
37. Маркетингові комунікації https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=205
38. Методологія наукових досліджень https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=302
39. Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1174
40. Паблік рилейшнз https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=211
41. Поведінка споживача https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=292
42. Рекламний менеджмент https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=310
43. Стратегічний маркетинг https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=309
44. Товарна інноваційна політика https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=357
45. Фармакоекономічні основи формулярної системи https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1734
46. Фармацевтичний маркетинг https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=297
За спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньою програмою – «Менеджмент»
47. Маркетинг https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=202
48. Маркетинговий менеджмент https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=296
За спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньою програмою – «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом»
49. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2345
50. Бренд-менеджмент https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=294
51. Маркетингова політика розподілу лікарських засобів і виробів медичного призначення https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=307
52. Паблік рилейшенз https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=211
53. Основи медичної стандартизації та страхова медицина https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1392

 

За спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньою програмою – «Логістика»
54. Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1174
55. Фармакоекономічні основи формулярної системи https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1734
56. Маркетингова політика розподілу лікарських засобів і виробів медичного призначення https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=307
57. Паблік рилейшенз https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=211

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email