Герасимова Ольга Олександрівна

Герасимова Ольга ОлександрівнаГерасимова Ольга Олександрівна народилась у 1975 році у м. Харкові. У 1997 році закінчила Українську фармацевтичну академію, у 1998 − магістратуру за фахом «Провізор загального профілю». У НФаУ працює з 1998 року: аспірант (1998 – 2001), старший лаборант (1999), молодший науковий співробітник ЦНДЛ (2000 – 2001), асистент кафедри фармакології (2001-2004), доцент кафедри фармакоекономіки (з 2004). На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за навчальну роботу (з 2004), відповідальної за виробничу практику (з 2004), відповідальної за профорієнтаційну роботу (з 2007).

Навчально-методична робота. Читає лекції з дисциплін «Фармакое-кономіка», «Доказова медицина», «Сучасні методи дослідження біологічних систем», «Підготовка фармацевтичного представника». Співавтор 33 навча-льних посібників, 1 курсу лекцій, 6 робочих зошитів, 11 навчально-методичних рекомендацій, типових та робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі фармакоекономіки, 53 друкованих праць з питань ме-тодики викладання різних навчальних дисциплін, в тому числі 15 методичних статей.

Науково-дослідна робота. Напрямок наукових досліджень – фармакоекономічний аналіз використання лікарських засобів і сучасних медичних технологій для профілактики та лікування поширених захворювань та експериментальна фармакологія. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Вивчення гепатозахисної дії препарату з трави гороху посівного – піфламіну»» (2003). Співавтор 217 наукових праць, в тому числі 1 патенту та 50 наукових статей.

Громадська діяльність. Член Міжнародної спілки фармакоекономічних досліджень (ISPOR), Асоціації фармакологів України, Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології (IUPHAR), оргкомітету щорічної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку».
Нагороди. Подяка від Харківської обласної державної адміністрації як дипломанту VI обласного конкурсу „Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації „Молодий науковець” (2004).

Герасимова Ольга ОлександрівнаГерасимова Ольга Олександрівна