Яковлєва Лариса Василівна

Яковлєва Лариса ВасилівнаЯковлєва Лариса Василівна

народилася 19 серпня в м. Балаклеї Харківської області, в родині службовців.

У 1965 р. з золотою медаллю закінчила середню школу, а в 1973 р. – з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (Національний фармацевтичний університет (НФаУ) та отримала рекомендацію на наукову роботу. В НФаУ працює з 1977 року: старшим лаборантом (1977-1978); асистентом (1978-1985), доцентом (1985-1992) та з 1993 р. – професором кафедри фармакології; з 1989 по 2013 роки – завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії НФаУ; з 2001 р. – одночасно завідувач курсу та з 2004 р. – кафедри фармакоекономіки НФаУ.

У 1984 році Лариса Василівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пошук нестероїдних протизапальних засобів і вивчення залежності антифлогістичної активності від хімічної структури в рядах похідних 2-оксоіндоліну і N-гетерилсукцинамінових кислот» та отримала ступінь кандидата фармацевтичних наук., а у 1992 році – докторську дисертацію на тему: «Пошук і вивчення нових нестероїдних протизапальних засобів – похідних дикарбонових кислот», одержала ступінь доктора фармацевтичних наук, в 1993 році – звання професора по кафедрі фармакології, в 2007 році – звання заслуженого діяча науки і техніки України, в 2009 році – звання заслуженого професора НФаУ.

Громадська діяльність: професор Л. В. Яковлєва є членом Експертного Комітету по створенню Національного переліку основних лікарських засобів МОЗ України, РПК «Фармація», Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Клінічна фармація», спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності «14.03.05-фармакологія», апробаційних вчених рад зі спеціальностей «14.03.05-фармакологія» та «15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Також є членом редакційних колегій вітчизняних наукових видань «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» (НФаУ), «Клінічна фармація» (НФаУ), «Біофармацевтичний журнал» (НФаУ).

Наукова школа: Під керівництвом проф. Л.В. Яковлєвої захищено 27 кандидатських і 7 докторських дисертацій, виконується 1 докторська та 4 кандидатських дисертації

Наукові праці: За 42 роки науково-педагогічної діяльності, професор Л. В. Яковлєва є співавтором понад 1500 наукових праць, у т.ч. винаходів – 69, патентів – 128, монографій – 5, статей – 615, тез доповідей – більше 650, навчальних посібників у співавторстві –38, методичних розробок для навчального процесу з фармакоекономіки – 16, наукових методичних рекомендацій – 16.

Членство у фахових асоціаціях

  • Міжнародна спілка фармакоекономічних досліджень (ISPOR);
  • Асоціація фармакологів України;
  • Міжнародна спілка загальної та клінічної фармакології (IUPHAR);

 

Яковлєва Лариса ВасилівнаЯковлєва Лариса ВасилівнаЯковлєва Лариса ВасилівнаЯковлєва Лариса ВасилівнаЯковлєва Лариса Василівна