Загальна інформація

Кафедра утворена шляхом злиття кафедр фармацевтичного маркетингу та менеджменту та фармакоекономіки згідно п. 5 наказу НФаУ від 25.06.2020 р. №255 «Про реорганізацію кафедр».Завідувачем новоствореної кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу кафедри призначено доктора фармацевтичних наук, професора Малого Володимира Валентиновича.

Колектив кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу націлений на плідну працю та готовий до нових досягнень і наукових здобутків.

zav-kaf1

Завідувач кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу:

Малий Володимир Валентинович, професор, доктор фармацевтичних наук

Кафедра фармацевтичного менеджменту та маркетингу виконує функції опорної з підготовки фахівців за спеціальністю «Фармація» з дисциплін «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», «Етика та деонтологія у фармації», “Фармакоекономіка”.

Більш ніж за 25 років діяльності кафедри для забезпечення навчального процесу підготовлено і видано 10 підручників,  понад 50 навчальних посібників, понад 100 методичних рекомендацій, які сприяють підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти. Розроблено 2 гіпертекстових електронних підручника.

Результати наукових досліджень кафедри опубліковані в більше 3000 праць, з яких 5 монографій, більше 500 статтей в іноземних журналах, оформлені в захищених 3 докторських і 19 кандидатських дисертаціях. Розроблено та запропоновано для практичного використання понад 60 науково-методичних рекомендації. Зареєстровано 13 методик як нововведення та отримано більше 25 свідоцтв про реєстрацію авторського права в Державному департаменті інтелектуальної власності МОН України на твори.

Сьогодні на кафедрі працюють 6 докторів наук та 15 кандидатів фармацевтичних наук. На кафедрі виконуються 3 докторські дисертації та 4 кандидатських дисертаційних робіт.

Изображение 006

Науково-практичні розробки з розвитку фармацевтичного ринку на основі теорії менеджменту та маркетингу за такими напрямками:

 • теоретичні та науково-прикладні засади маркетингового управління в системі лікарського забезпечення населення;
 • управління ризиками на фармацевтичному ринку, у тому числі на ринку дієтичних добавок;
 • удосконалення стратегічного й адаптивного управління фармацевтичними підприємствами;
 • науково-методичне обґрунтування стейкхолдерської моделі відносин у фармації;
 • обґрунтування індивідуальних підходів до лікування з використанням фармакогенетичних тестів в Україні;
 • методологія формування потенціалу фармацевтичного ринку на прикладі окремих фармакотерапевтичних груп;
 • оптимізація лікарського забезпечення окремих контингентів хворих на основі маркетингових та фармакоекономічних досліджень;
 • науково-методичне обґрунтування маркетингової доступності лікарських препаратів;
 • науково-методичне обґрунтування соціально орієнтованої асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств;
 • оптимізація виробничо-комерційної діяльності фармацевтичних підприємств на засадах маркетингового та логістичного управління;
 • дослідження комплексу маркетингових комунікацій у фармації, удосконалення систем просування лікарських засобів фармацевтичними підприємствами;
 • вивчення та моделювання поведінки споживачів лікарських засобів;
 • управління державними (тендерними) закупівлями медичної та фармацевтичної продукції;
 • обґрунтування методичних підходів до лікарського забезпечення населення в умовах впровадження сімейної медицини;
 • науково-практичні розробки оцінки якісних та кількісних показників брендів лікарських препаратів;
 • удосконалення маркетингових складових конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства;
 • нейромаркетинг у фармації;
 • науково-практичні розробки впливу брендування на споживання лікарських препаратів;
 • дослідження в області брендування лікарських препаратів;
 • оцінка та управління лояльністю до бренду лікарських препаратів;
 • науково-практичне обґрунтування оцінки лояльності споживачів до аптечного закладу та лікарських препаратів.

Print Friendly, PDF & Email