Загальна інформація про кафедру

Кафедра утворена шляхом злиття кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту з кафедрою фармакоекономіки згідно п. 5 наказу НФаУ від 25.06.2020 р. №255 «Про реорганізацію кафедр». Завідувачем новоствореної кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу призначено доктора фармацевтичних наук, професора Малого Володимира Валентиновича.

zav-kaf1

Колектив кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу націлений на плідну працю та готовий до нових досягнень і наукових здобутків, чому сприяє постійне фахове удосконалення, яке набуло особливої актуальності в умовах воєнного стану, внаслідок яких освітній процес перемістився онлайн.

Кафедра фармацевтичного менеджменту та маркетингу є випусковою за спеціальностями 226 Фармація, промислова фармація та 075 Маркетинг. Більш ніж за 30 років діяльності кафедрою підготовлено і видано 10 підручників,  понад 50 навчальних посібників, більш як 100 методичних рекомендацій, які сприяють підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти. Розроблено 2 гіпертекстових електронних підручника.

Результати наукових досліджень кафедри опубліковані в більше 3000 наукових праць, з яких 5 монографій, більше 500 статей в іноземних фахових журналах. За проведеними науковими дослідженнями на кафедрі захищено 4 докторських і 33 кандидатських дисертацій. Розроблено та запропоновано для практичного використання понад 60 науково-методичних рекомендацій. Зареєстровано 13 методик як нововведення та отримано більше 25 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Сьогодні на кафедрі працюють 4 доктори наук та 11 кандидатів фармацевтичних наук.

Изображение 006

Науково-практичні розробки з розвитку фармацевтичного ринку на основі теорії менеджменту та маркетингу проводяться за такими напрямами:

 • теоретичні та науково-прикладні засади маркетингового управління в системі лікарського забезпечення населення;
 • удосконалення стратегічного й адаптивного управління фармацевтичними підприємствами;
 • науково-методичне обґрунтування стейкхолдерської моделі відносин у фармації;
 • методологія формування потенціалу фармацевтичного ринку на прикладі окремих фармакотерапевтичних груп;
 • оптимізація лікарського забезпечення окремих контингентів хворих на основі маркетингових та фармакоекономічних досліджень;
 • науково-методичне обґрунтування маркетингової доступності лікарських засобів;
 • науково-методичне обґрунтування соціально орієнтованої асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств;
 • оптимізація виробничо-комерційної діяльності фармацевтичних підприємств на засадах маркетингового та логістичного управління;
 • дослідження комплексу маркетингових комунікацій у фармації, удосконалення методів просування лікарських засобів фармацевтичними підприємствами;
 • розвиток digital-комунікацій на фармацевтичних підприємствах;
 • вивчення та моделювання поведінки споживачів лікарських засобів;
 • обґрунтування методичних підходів до лікарського забезпечення населення в умовах впровадження сімейної медицини;
 • науково-практичні розробки оцінки якісних та кількісних показників брендів лікарських засобів;
 • удосконалення маркетингових складових конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства;
 • науково-практичні розробки впливу брендування на споживання лікарських засобів;
 • дослідження особливостей брендування лікарських засобів;
 • оцінка та управління лояльністю до бренду лікарських засобів;
 • дослідження ролі емоційного інтелекту в роботі фармацевтичних організацій;
 • удосконалення підходів до управління стресом та особливості врегулювання конфліктів на різних рівнях управління;
 • науково-практичне обґрунтування оцінки лояльності споживачів до аптечного закладу та лікарських засобів.

Print Friendly, PDF & Email