Малініна Наталя Геннадіївна

Малініна Наталя ГеннадіївнаМалініна Наталя Геннадіївна –  кандидат фармацевтичний наук, доцент

Малініна Наталя ГеннадіївнаМалініна Наталя Геннадіївна

 

 

 

У 2001 р. поступила до Національного фармацевтичного університету отримала кваліфікації: 2005 р. – здобула кваліфікацію бакалавра з маркетингу за напрямом підготовки «Економіка і підприємство»; 2007 р. – спеціаліст з управління якістю за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

З 2002-2006 рр. працювала лаборантом кафедри судової фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

З 2007-2011 рр. – асистент кафедри фармацевтичного права Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. З 2012 р. – старший викладач кафедри фармацевтичного права Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

З вересня 2012 – 2016 рр. – доцент кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти.

З 2016 р. працює доцентом кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету.

Навчально-методична робота. Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття з навчальних дисциплін: «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», «Етика та деонтологія у фармації», «Паблік рілейшнз» денної, заочної та вечірньої форми вчення.

Має 133 публікації, з них: 36 статей (в тому числі 17 – у фахових виданнях в Україні, з яких 4 – моноосібні), 59 тези доповідей (11 – надрукованих в іноземних державах), 1 патент України на винахід, 7 свідоцтв Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір, 6 монографій, 4 методичних та 20 навчально-методичних рекомендацій.

Наукова робота. Кандидат фармацевтичних наук з 2010 року. Захистила дисертацію на тему «Судово-фармацевтичне дослідження контрольно-дозвільної системи щодо підвищення рівня державного контролю за обігом прекурсорів в Україні» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи у спеціалізованій вченій раді Д 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті МОЗ України.

У 2016 р. отримала атестат доцента .

Організаційна робота. Відповідає за профорієнтаційну роботу на кафедрі.

Робота із студентами. Є куратором групи.

Підвищення кваліфікації. За різні періоди підвищила кваліфікацію на курсах тематичного удосконалення «Організація і управління фармацією на засадах фармацевтичного права» (ХМАПО, 2013), «Основи теорії та методика післядипломної освіти» (ХМАПО, 2015), «Школа молодого викладача» (НФаУ, 2018) та «Український розмовний клуб» (НФаУ, 2019).

У 2012 р. була нагороджена почесною грамотою Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації за особистий внесок у сфері охорони здоров’я.