Інформація для здобувачів наукових ступенів

АСПІРАНТУРА НА КАФЕДРІ ФММ ФУНКЦІОНУЄ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Зазначена наукова спеціальність передбачає: фундаментальні та прикладні дослідження з обґрунтування галузевих програм, нормативно-правового регулювання та оптимізації фармацевтичного забезпечення населення; наукове обґрунтування адаптивного управління організаціями фармацевтичної галузі на основі аналізу їх діяльності, використання теорії управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, логістики, належної виробничої й аптечної практики; дослідження факторів макро- і мікросередовища фармацевтичних підприємств, аптечних та інших закладів, що функціонують у сфері лікарського забезпечення населення; дослідження ринку лікарських засобів та інших медичних товарів; асортиментна, збутова і комунікативна політика; фармацевтичне товарознавство; наукове обґрунтування соціально-економічних механізмів фармацевтичного забезпечення; фармакоекономічні дослідження; ціноутворення на лікарські засоби.

Навчання в аспірантурі можливе з відривом від виробництва або без відриву від виробництва.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: аспірантура з відривом від виробництва – до 3 років, аспірантура без відриву від виробництва – до 4 років.

ФІНАНСУВАННЯ

Навчання в аспірантурі можливе за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (за контрактом, на місцях понад планово, держзамовлення) або державного бюджету.

Прийом документів проводиться з 15 червня по 25 серпня.

СПИСОК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

– вступники особисто подають заяву на ім’я ректора;

– документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додаток до нього;

– листок обліку кадрів;

– список опублікованих наукових праць і винаходів (кандидати до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукову доповідь – реферат з обраної ними наукової спеціальності);

– відгук передбачуваного наукового керівника;

– медична довідка про стан здоров’я за формою № 086 -У;

– сертифікат про проходження інтернатури (для випускників фармацевтичного факультету ) – копія;

– рекомендація вченої ради Вищого навчального закладу для вступників на рік закінчення ВНЗ;

– свідоцтво про складання кандидатських іспитів (за наявності);

– направлення установи, для якої здійснюватиметься підготовка аспіранта (в цільову аспірантуру);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

– паспорт.

Вступник подає особисто паспорт, оригінал документа про освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додаток до нього, оригінал медичної довідки за формою № 086 -о ( при поданні їх копій).

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ З 1 ГРУДНЯ.

Вступники до аспірантури у вересні складають конкурсні вступні іспити з філософії, іноземної мови, наукової спеціальності.

Чекаємо Вас у науковому відділі НФаУ!

Ми створимо Вам умови для цілеспрямованої та плідної наукової роботи.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛ.: (057) 706-30-71

Наша адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

Emailnauka@nuph.edu.ua

www.nuph.edu.ua

Print Friendly, PDF & Email