Наукові напрями, впровадження наукових розробок

НАУКОВІ НАПРЯМИ КАФЕДРИ

 1. «Організація фармацевтичної справи, менеджмент i маркетинг у фармації» № державної реєстрації НДР: 0114U000954 Керівник теми: проф. Толочко В.М., керівник підтеми проф. Малий В.В.
 2. «Оцінка медичних технологій та ступеня якості фармакотерапії різних захворювань» № державної реєстрації НДР: 0119U002167 Керівник: проф. Яковлева Л. В.
 3. «Фармакологічне вивчення біологічно активних речовин та лікарських засобів» № державної реєстрації НДР: 0114U000956 Керівник: проф. Штриголь С.Ю.
 4. «Створення нових оригінальних і комбінованих лікарських засобів для терапії цукрового діабету другого типу» № державної реєстрації НДР: 0114U000957 Керівник: проф. Баюрка С.В.

 

ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

  1. Пестун І. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 92255 Моделювання процесу адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва // дата реєстрації 20.09.2019.
  2. Ольховська А. Б., Малий В. В., Стороженко І. П. Розробка моделі аналізу й оцінки ризиків та вибір стратегії управління ними у маркетинговій комунікативній діяльності фармацевтичних підприємств. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 87994 від 23.04.2019
  3. Ольховська А. Б., Малий В. В., Страпчук С. І. Методика визначення оптимальної структури персоніфікованих маркетингових комунікацій у просуванні лікарських засобів на засадах економіко-математичного моделювання. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Україна. № 88004 від 23.04.2019
  4. Самборський О. С. , Слободянюк М. М. , Шуванова О. В.  «Обґрунтування вибору методу формування вибірки у дослідженнях фармацевтичного ринку». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 453/4/17
  5. Півень О. П., Ткаченко І. В., Шуванова. О. В. «Дослідження лояльності клієнтів аптечних закладів» .Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №90349 від 01.07.2019
  6. Філіпцова О.В., Кобець М.М., Кобець Ю.М. Аналіз розподілу популяційного поліморфізму 516G/T гена CYP2B6 в Україні і світі та його фармакогенетичне значення: науково-методичні рекомендації. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84925 від 28.01.2019
  7. Філіпцова О.В., Кобець М.М., Кобець Ю.М. Розподіл популяційного поліморфізму 163A/C гена CYP1A2 серед мешканців України як фактор персоналізованого підходу до лікування: науково-методичні рекомендації. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84924 від 28.01.2019
  8. Філіпцова О.В., Кобець М.М., Кобець Ю.М. Дослідження фармакогенетичного значення популяційного розподілу частот поліморфізму 174C/G гена IL-6 серед мешканців України: науково-методичні рекомендації. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91837 від 22.08.2019
  9. Малий В. В. Етика та деонтологія у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Малий, З. Р. Сафіуліна, М. М. Кобець, О. С. Самборський. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – 248 с. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 92393 від 23.09.2019     
  10. Malyi V.V.Ethics and deontology in pharmacy : tutorial / V.V. Malyi, Z.R. Safiulina, M.M. Kobets, A.B. Olkhovskaya; by prof. V. V. Malyi – Kh. : NUPh. – 2019. – 245 p. Свідоцтво.Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 89131 від 30.05.2019.
  11. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 92251 Методичні підходи до формування товарного асортименту в аптечних мережах на засадах категорійного менеджменту / О. В. Посилкіна, Ж. В. Мала, І. В. Бондарєва // дата реєстрації 20.09.2019.

Наукові напрями, впровадження наукових розробокНаукові напрями, впровадження наукових розробокНаукові напрями, впровадження наукових розробокНаукові напрями, впровадження наукових розробок

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email