Наукові напрями, впровадження наукових розробок

НАУКОВІ НАПРЯМИ КАФЕДРИ

  1. «Організація фармацевтичної справи, менеджмент i маркетинг у фармації» № державної реєстрації НДР: 0114U000954 Керівник теми: проф. Толочко В.М., керівник підтеми проф. Малий В.В.
  2. «Оцінка медичних технологій та ступеня якості фармакотерапії різних захворювань» № державної реєстрації НДР: 0119U002167 Керівник: проф. Ткачова О. В.

 

ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

  1. Авторське право № 115872, Україна. Науковий твір «Фармацевтический маркетинг и менеджмент : учебное пособие для соискателей высшего образования» / авторів Малий В. В., Слободянюк М. М., Шуванова О. В., Півень О. П., Малініна Н. Г., Сафіуліна З. Р., Ткаченко І. В. (Україна); опубл. 17.01.23.
  2. Авторське право № 119278, Україна. Науковий твір «Менеджмент в лабораторній медицині. Маркетинг медичних послуг: робочий зошит до самостійної роботи» / авторів Малий В.В., Малініна Н.Г., Рогуля О.Ю. (Україна); опубл. 24.05.23.
  3. Авторське право № 119277, Україна. Науковий твір «Менеджмент в лабораторній медицині. Маркетинг медичних послуг: робочий зошит до семінарських занять» / авторів Малий В.В., Малініна Н.Г., Рогуля О.Ю. (Україна); опубл. 24.05.23.
  4. Авторське право № 119831, Україна. Науковий твір «Менеджмент в лабораторній медицині. Маркетинг медичних послуг: курс лекцій» / авторів Малий В.В., Малініна Н.Г., Рогуля О.Ю., Пестун І.В. (Україна); опубл. 16.06.23.
  5. Авторське право № 119833. Науковий твір «Інструменти діджитал-маркетингу: робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи» Автори: Малий В. В., Пестун І.В., Бабічева Г.С., Жадько С.В. Дата реєстрації 16.06.2023.
  6. Авторське право № 119836. Науковий твір «Бренд-менеджмент у фармації. Курс лекцій» Автори: Малий В. В., Пестун І. В., Бабічева Г. С., Жадько С. В. Дата реєстрації 16.06.2023.
  7. Авторське право № 115874. Науковий твір «Pharmaceutical marketing and management: educational manual» Автори: Малий В. В., Жадько С, В., Бондарєва І. В., Кобець М. М., Пестун І. В., Тіманюк І. В., Софронова І. В. Дата реєстрації 17.01.2023.
  8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 115873. Науковий твір «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти» Автори: Малий В. В., Жадько С.В., Євтушенко О.М., Дорохова Л.П., Рогуля О.Ю., Бабічева Г.С., Чегринець А.А. Дата реєстрації 17.01.2023.
  9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №111149 від 19.01.2022. Working book. Pharmaceutical marketing and management: educational manual / V.V. Malyi, I.V. Pestun, I.V. Sofronova, I.V. Bondarieva, I.V. Timanyuk, M.N. Kobets, S.V. Zhadko.
  10. Авторське право на твір №124275, Україна. Науковий твір «Застосування діуретиків у медицині та спорті та моніторинг їх споживання в Україні» / авторів Ткачова О.В., Бутко Я.О., Герасимова О.О.; опубл. 19.03.2024
  11. Авторське право на твір №124273, Україна. Науковий твір «Comparative analysis of the consumption of antidepressants in Ukraine, Estonia and Norway» / авторів Ткачова О.В., Яковлєва Л.В., Герасимова О.О., Бутко Я.О., Коваленко Л.В.; опубл. 19.03.2024.
  12. Авторське право № 121826, Україна. Науковий твір «Фармаконаглядові дослідження» протитуберкульозних препаратів у Харківській області України/ авторів Бутко Я.О, Ткачова О.В. (Україна); опубл. 12.12.2023.
  13. Авторське право на твір №124916, Україна. Науковий твір «Порівняння динаміки споживання гіпоглікемізуючих засобів в Україні та деяких країнах Європи» / Ткачова О. В., Герасимова О. О., Яковлєва Л.В. (Україна); опубл. 19.03.2024.
  14. Авторське право на твір №124275, Україна. Науковий твір «Застосування діуретиків у медицині та спорті та моніторинг їх споживання в Україні» / авторів Ткачова О.В., Бутко Я.О., Герасимова О.О; опубл. 29.02.2024.

Статті у закордонних виданнях

 1. Пестун І. В., Мнушко З. М. Вплив емоційного інтелекту фармацевтичного працівника на емоційне вигоряння. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. P. 83-88.
 2. Калаш О.В., Шуванова О.В., Квасницька Ю.М. Дослідження еластичності попиту для споживчих товарів. Proceedings of the International Conference «Scientific discussions: world issues» (March 1-2, 2023, Lisbon, Portugal). LIU. 2023. C. 44-46
 3. Tkachova, O., Iakovlieva, L., Gerasymova, O., Butko, Y., Kovalenko, L. Comparative analysis of the consumption of antidepressants in Ukraine, Estonia and Norway. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2023. 3 (43), 23_30. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.281833 (Scopus Q3)
 4. Shuvanova О. Research of prospects of involving pharmacists in Ukraine to help patients trying to quit smoking. O. Shuvanova, O. Rohulia, V. Malyi, O. Piven, А. Chehrynets. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2023. 2(42). Р. 38 -45. (Scopus Q3)
 5. Dorokhova L., Pentus K., Kuusik A., Dorokhov O. Comparison of Pharmacy Websites: An Integrated Approach Based on Consumer Perception and Technical Parameters. Studies in Business and Economics. 2023;18(1): 101-117. https://doi.org/10.2478/sbe-2023-0006
 6. Dorokhova L., Kuusik A., Dimitrov R., Pentus K., Dorokhov O., Petrova M. Planning the digital marketing budget: computer modelling for decision making. ACCESS Access to science business innovation in digital economy, 2023, 4 (2), 248−260. DOI: 10.46656/access.2023.4.2(7).
 7. Pentus K., Ruusu M., Kuusik A., Dorokhova, L., Ploom, K. How Sexualised Images in Advertisements Influence the Attention and Preference of Consumers with a Modern View. Organizations and Markets in Emerging Economies, 2023, 14 (2(28)), 366−385. DOI: 10.15388/omee.2023.14.97.

 Статті у вітчизняних виданнях

 

 1.  Малий В.В., Жадько С.В., Рогуля О.Ю., Пестун І.В., Ткачова О.В., Євтушенко О.М., Тіманюк І.В., Дорохова Л.П., Шуванова О.В., Бондарєва І.В., Бабічева Г.С. Досвід та перспективи міжнародної діяльності кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали XІ міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 21 берез. 2024 р. : НФаУ. С. 280-292.
 2. Shchokina K. G., Tkachova O. V., Bielik H. V., Savokhina M. V. Analysis of local anesthetics side effects and determination of ways for their minimization. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2024. Том 18, № 1. С. 72-79. https://doi.org/10.33250/18.01.072
 3. Азарова А.І., Ткачова О.В. Розрахунок витрат на курс лікування хворих на вугрову хворобу препаратами ізотретиноїну за методом «мінімізації витрат». Індустрія 4.0 : cучасні напрями розвитку фармацевтичної галузі : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 95-річчя І.М. Перцева, м. Харків, 16 трав. 2024 р. : НФаУ. С. 180-182.
 4. Белік Г. В., Ткачова О. В., Щокіна К. Г., Бутко Я. О. Аналіз асортименту противиразкових засобів та їх наявність у сучасних медико-технологічних документах. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали XІ міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 21 берез. 2024 р. : НФаУ. С. 144-151.
 5. Малий В.В., Пестун І.В., Рогуля О.Ю., Жадько С.В., Бабічева Г.С., Шуванова О.В. Практичні аспекти компетентнісного підходу до викладання вибіркових освітніх компонентів на кафедрі фармацевтичного менеджменту та маркетингу Національного фармацевтичного університету. Тенденції розвитку фармацевтичної освіти в нових реаліях : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 30 листопада 2023 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2023. С. 84-100.
 6. Чегринець А. А., Рогуля О. Ю., Шуванова О. В., Бабічева Г. С., Бондарєва І. В., Малініна Н. Г. Обґрунтування ринкових можливостей для вітчизняних виробників у сегменті протизапальних та протиревматичних лікарських засобів. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2023. Т. 9, № 1. С. 84-95.
 7. Bondarieva I.V., Malyi V.V., Rohulia O. Yu., Chehrynets A.A., Malinina N. G., G. S. Babicheva, Shuvanova O.V. Research of ways to improve the effectiveness of remote sales in pharmacies. Social Pharmacy in Health Care. 2023. Vol. 9, No. 2. Р. 56-62.
 8. Малий В.В., Малініна Н.Г., Рогуля О.Ю., Бабічева Г.С., Бондарєва І.В., Чегренець А.А. Маркетинговий аналіз та позиціонування сечогінних (діуретичних) препаратів на фармацевтичному ринку України. Вісник фармації. № 2. 2023. (106). С. 63-70.
 9. Дроговоз С. М., Бабенко М. М., Штробля А. Л., Щокіна К.Г., Бєлік Г.В, Ткачова О.В., Куценко Т.О., Деримедвідь Л.В. Оцінка споживання стимуляторiв фізичної та розумової працездатності для лікування астенiчного синдрому методом анкетування фармацевтичних працiвникiв. Лікарська справа. 2023. № 2. С. 14–25.
 10. Shchokina K. G., Bielik H. V., Tkachova O. V., Savokhina M. V. Analysis of side effects of calcium antagonists and determination of ways to minimize them. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2023. Том 17, № 4. С. 270-277.
 11. Zhadko S. V., Pestun I. V., Mnushko Z. M., Babicheva G. S., Rohulia O. Yu. The assessment of awareness about the rational use of medicines among Ukrainian pharmacy students. Вісник фармації. 1 (105). 2023. 82-92.
 12. Пестун І. В., Мнушко З. М. Роль та особливості емоційного інтелекту фармацевтичних працівників. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2023. Т. 9, № 1-С. 46-54
 13. Ткачова О. В., Герасимова О. О., Яковлєва Л. В. Порівняння динаміки споживання гіпоглікемізуючих засобів в Україні та деяких країнах Європи. Фармацевтичний часопис. 2023. 4. С. 29-36. doi: https://doi.org/10.11603/2312-0967.2023.4.14239
 14. Пестун І.В., Жадько С.В., Бабічева Г.С. Дослідження застосування штучного інтелекту на фармацевтичному ринку; матер. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, присвяченої 30-річчю заснування Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (1-2 листопада 2023 р., м. Харків); ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. Х.: Вид-во НФаУ, 2023. С.90-95.
 15. Малий В.В., Пестун І.В., Рогуля О.Ю., Жадько С.В., Бабічева Г.С., Шуванова О.В. Практичні аспекти компетентнісного підходу до викладання вибіркових освітніх компонентів на кафедрі фармацевтичного менеджменту та маркетингу Національного фармацевтичного університету. Тенденції розвитку фармацевтичної освіти в нових реаліях : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 30 листопада 2023 року; за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2023. С. 84-100.
 16. Щомак А. М., Ткачова О. В. АВС-аналіз лікарських засобів простатопротекторної дії в аптечному закладі м. Рівне. Збірник І наук-практ. internet-конф. з міжнар. уч. Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я. м. Харків, НФаУ, 19 травня 2023 р. С. 86-93.
 17. Щомак А.М., Ткачова О.В. Аналіз наявності простатопротекторних препаратів, представлених на фармацевтичному ринку України у медико-технологічних документах. Формування Національної лік_рської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. С. 195-200.
 18. Ткачова О. В., Закорко Д. В. Фармакоекономічний аналіз за методом «мінімізації витрат» препаратів мебеверину, рекомендованих для комплексного лікування синдрому подразненого кишечника. Збірник матер. Х міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю з дня народж. д-ра фармацевт. наук, проф. Гладуха Є.В.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології, м. Харків, 10-11 трав. 2023 р. Xарків : НФаУ. С. 230-232.
 19. Ткачова О. В., Приступа Є. В. Аналіз наявності протиепілептичних лз у медико-технологічних документах. Збірник матер. Х міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю з дня народж. д-ра фармацевт. наук, проф. Гладуха Є.В.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології, м. Харків, 10-11 трав. 2023 р. Xарків : НФаУ. С. 233-236.
 20. Страшненко А.О., Коробко О.Т., Ткачова О.В. Аналіз розвитку і становлення формулярної системи та удосконалення державного формуляру лікарських засобів в Україні. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції (27 кв. 2023 р., м. Харків), Х.: НФаУ. 2023. С. 235-243.
 21. Чегринець А. А., Бондарєва І. В., Малініна Н. Г. Аналіз вітчизняного ринку засобів для лікування продуктивного кашлю. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації. Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (25-26 жовт. 2023 р., м. Харків); ред. : О.Ф. Пімінова та ін. Х. : НФаУ, 2023. С. 153-159.
 22. Bondarieva I.V., Malyi V.V., Chehrynets A.A., Malinina N.G., Omar El Menouar. Evaluation of criteria for successful management of pharmacies. Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (25-26 жовт. 2023 р., м. Харків); ред.: О.Ф. Пімінова та ін. Х.: НФаУ, 2023. P. 158-163.
 23. Герасимова О.О., Ткачова О.В., Гордієнко Т.С. Аналіз асортименту, обсягів та структури реалізації на фармацевтичному ринку України лікарських засобів для лікування функціональних шлунково-кишкових розладів. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (25-26 жовт. 2023 р., м. Харків); ред. : О.Ф. Пімінова та ін. Х. : НФаУ, 2023. С.163-168.
 24. Ткачова О.В., Герасимова О.О., Попов О.С. Аналіз наявності у медико-технологічних документах антиадренергічних препаратів, що використовують у фармакотерапії артеріальної гіпертензії. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (25-26 жовт. 2023 р., м. Харків); ред. О.Ф. Пімінова та ін. Х. : НФаУ, 2023. С.45-50.
 25. Bondarieva I. V., Malyi V. V., Omar Mohammed Dalaf. Analysis of the factors of the internal environment of the pharmacy institution. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-освітньої internet конференції „Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики” (14-15 березня 2023 року). Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р.; ред. кол.: А.С. Немченко та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2023. С. 28-32.
 26. Bondarieva I. V., Malyi V.V. Theoretical approaches to determining the sustainable development of pharmaceutical organizations. Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я: матер. І міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 19 травня 2023; ред. кол.: Т.В. Крутських, О.В. Літвінова, Ю.С. Братішко. Харків : НФаУ, 2023. С. 12-17.
 27. Bondarieva I.V., Chehrynets A.A., Malinina N.G., Zouhri A. Integration of category management into pharmacy operations. Матер. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, присвяченої 30-річчю заснування Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (1-2 листопада 2023 р., м. Харків); ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. Х.: Вид-во НФаУ, 2023. С.15-19.
 28. Shchokina K. G., Bielik H. V., Tkachova O. V., Savokhina M. V. Analysis of side effects of calcium antagonists and determination of ways to minimize them. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2023. Том 17, № 4. С. 270-277.
 29. Малий В. В., Малініна Н. Г., Рогуля О. Ю., Бабічева Г. С., Бондарєва І. В., Чегринець А. А. Маркетинговий аналіз та позиціонування сечогінних(діуретичних) препаратів на фармацевтичному ринку України. Вісник фармації. 2023. № 2 (106). С. 63–70.

Наукові напрями, впровадження наукових розробок Наукові напрями, впровадження наукових розробок Наукові напрями, впровадження наукових розробок Наукові напрями, впровадження наукових розробокНаукові напрями, впровадження наукових розробокНаукові напрями, впровадження наукових розробок

Наукові напрями, впровадження наукових розробок

 

Print Friendly, PDF & Email