СНТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КАФЕДРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

 Шановні здобувачі вищої освіти!

Запрошуємо вас до студентського наукового товариства

кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу НФаУ!

На кафедрі з незмінним успіхом протягом багатьох років працює студентське наукове товариство (СНТ), робота якого завжди була та є важливою складовою частиною науково-дослідної діяльності кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу. Основною метою роботи студентського гуртка є виявлення та підготовка молодих фахівців, що мають хист до творчої ініціативи, генерації та розвитку оригінальних ідей, проведення наукових досліджень. На сьогодні школу СНТ кафедри ФММ пройшли більш 1100 здобувачів вищої освіти.

У НАПРЯМКАХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ здобувачів вищої освіти відображається науко­ва тема кафедри “Науково-практичні розробки з розвитку фармацев­тичного ринку на основі теорії менеджменту та маркетингу”, а саме:

 • дослідження та вдосконалення роботи керівників фармацевтичних організацій, методів та соціально-психологічних аспектів управління;
 • вивчення особливостей управління та розвитку персоналу;
 • стратегічне планування діяльності фармацевтичного підприємства;
 • організація та ефектив­ність підприємницької діяльності у фармації;
 • управління маркетингом фармацевтичних організацій;
 • контроль та ефективність маркетингової діяльності підприємств;
 • проведення маркетингових досліджень ринку лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп;
 • дослідження споживання лікарських засобів (за групами) в Україні та аналіз динаміки споживання;
 • клініко-економічний аналіз схем лікування;
 • дослідження доступності схем лікування;
 • дослідження товарної, асортиментної, ціно­вої політики фармацевтичних та аптечних підприємств;
 • вивчення ефектив­ності функціонування сис­теми збуту та каналів товароруху фармацевтичної продукції в Україні;
 • реклама лікарсь­ких засобів та оцінка її ефективності;
 • управління ризи­ками в фармацевтичній діяльності;
 • управління тердерними закупівлями лікарських засобів тощо.

 Також за участю здобувачів вищої освіти активно розвиваються НОВІ ПЕРСПЕКТИВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ кафедри, такі як:

 • формування, роз­виток і впровадження CRM-систем в діяльність фармацевтичних та аптечних підприємств;
 • впровадження ін­дикаторів ВООЗ;
 • розвиток та впровадження інтернет-технологій в менеджмент імаркетингову діяльність фармацевтичних підприємств;
 • створення та впровадження систем лояльності клієнтів фармацевтичних організацій;
 • дослідження й удосконалення стратегій брендингу у фармацевтичній галузі;
 • управління інтелектуальною власністю фармацевтичних підпри­ємств;
 • розроблення і впровадження ключових показників ефективності (Key Performance Indicators –KPI) в діяльність фармацевтичних організацій;
 • використання штучного інтелекту в управлінні та маркетинговій діяльності фармацевтичних підприємств;
 • створення та управління онлайн-комунікаціями для виявлення та задоволення потреб споживачів фармацевтичної продукції та багато інших.

 Відповідальна за СНТ кафедри ФММ:

СНТ

Софронова Ірина Вадимівна,

кандидат фарм. наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічно в СНТ кафедри працює понад 70 здобувачів вищої освіти, виконується в середньому біля 80 дипломних та магістерських робіт за спеціальностями «Фармація» та «Маркетинг». За період існування кафедри захищено більше 1200 дипломних та магістерських робіт, у тому числі й англійською мовою.

СНТ

Захист магістерських робіт, лютий 2020 року

Активну участь в роботі СНТ кафедри ФММ беруть здобувачі вищої освіти спеціальності «Маркетинг», наукові дослідження яких вирізняються використанням поглиблених методів економічного аналізу, кількісних методів аналізу, прогнозування, еко­номіко-математич­ного моделю­вання, та програмування.

Дослідницькі роботи здобувачів вищої освіти проводяться на базі фармацевтичних виробничих, аптечних та позагалузевих підприємств, оптово-посередницьких фірм з використанням фактичних показників та реальних тенденцій.

Набутий протягом роботи у СНТ досвід є основою для виконання дипломних та магістерських робіт, продов­ження подальшої наукової діяльності, вступу до наукової магістратури та аспірантури кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу. Так, школу СНТ пройшли викладачі кафедри: доктори фармацевтичних наук – професор І.В. Пестун, професор О.М. Євтушенко; кандидати фармацевтичних наук, доценти Л.П. Дорохова, А.Б. Ольховська, О.Ю. Рогуля, С.В. Жадько, Н.В. Алєкперова, І.В. Тіманюк, І.В. Бондарєва, асистент Г.С. Бабічева та інші.

Здобувачі вищої освіти – члени СНТ кафедри беруть активну участь в конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах різного рівня, які є своєрідним підсумком їх наукової роботи у СНТ. За останні роки стали же традиційними олімпіади з маркетингу, які щорічно організує та проводить кафедра. Переможці першого туру олімпіади беруть участь у другому турі, який проводиться у провідних економічних ЗВО України. Кількість наукових публікацій за тематикою кафедри за участю студентів, аспірантів, молодих вчених більше 1050.

 СНТ

Проведення 1 туру Всеукраїнської олімпіади з маркетингу, лютий 2020 рік

Наші досягнення

 Протягом останніх років на науково-практичних конференціях нагородами були відзначені понад 500 наукових досліджень учасників СНТ кафедри ФММ. Серед них:

Призери щорічної студентської

науково-практичної конференції НФаУ

2019 р. Айау Абдеррахім, Невинна М., Сіддікі У.Т., Мобаркі Надра
2018 р. Тірпак О., Плахотна К., Трохименко А.
2017 р. Є. Алієва, Д. Пирлик, Руашед Рамі
2016 р. А.Ю. Ковінька, Д.В. Кравчук, Надір Алаа Субхі, Л. О. Андрюшкова
2015 р. К.Є. Ткаченко, К.С. Прісич, В.В. Ляпунов
2014 О.Ю. Олійник, А.А. Рубан
2013 М.О. Дудка
2012 І.В. Шепетовьска, Г.М. Дудар
2011 А.О. Вальдовський, Н.О. Ващенко, О.В. Козлова
2010 Н.Є. Шамс, К.О. Сосонкіна, М.М. Куриленко
2009 М.Л. Гаврилко, О.В. Вовченко, К.В. Трифонова
2008 Г.Б. Котляров, В.В. Демьохіна
2007 І.В. Підліснюк, А.В. Івченко, Є.О. Довбенко

 

Щорічно учасники СНТ кафедри приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. У 2012 році Дудар Г.М. та Кулібаба А.Е. у 2016 р. були визнані переможцями конкурсу. Олійник О.Е. (2014 р.), Ляпунов В.В. (2015 р.) нагороджені дипломами за участь у конкурсі. Студентка Ткаченко К.Є. отримала Почесну грамоту за перемогу в номінації «За глибину та коректність розв’язання завдань» у IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» у Донецькому Національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (2014 р). Студенти 5 курсу спеціальності «Маркетинг» Растворова В.Ю., Безкровний О.Г. були нагороджені дипломами I ступеня за кращу доповідь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Управління соціально-економічними системами: аналіз сучасних тенденцій та перспектив розвитку» у Харківському Національному університеті будівництва і архітектури (17 лютого 2014 року). Студенти спеціальності „Маркетинг” Тимошенко К. та Фісун В. взяли участь у конкурсі студентських проектів „Харків – місто молодіжних ініціатив” (2016 р.), студентка спеціальності „Маркетинг” Вежичаніна К.О. взяла участь у регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (2016 р.), Мескіні Д. зайняла друге місце у 2018 р.

СНТ

Нагородження переможців засідання секції «Менеджмент та маркетинг у фармації» студентської наукової конференції

Останні роки здобувачі вищої освіти беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Маркетинг». Так учасниками та отримувачами почесних нагород IІ туру олімпіади були Ніколаєва Ю.Є., Ткаченко К.Є. (2015 р.), Субота Ю.М., Фісун В.О. (2016 р.), Тімошенко К. О., Субота Ю.М. (2017 р.) (у Київському Національному економічному університеті ім. В. Гетьмана), Кірик А., Бур’ян Д. (2019 р.) (м. Одеса, Національний політехнічний університет).

СНТ

учасниці ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу студентки спеціальності «Маркетинг» НФаУ Ніколаєва Ю.Є.,

Ткаченко К.Є. та завідувач кафедри маркетингу Київського Національного економічного університету ім. В. Гетьмана проф. Федорченко А.В.,

Київ (2015 р.)

 

 

 

 

Новітні здобутки

Здобувач вищої освіти 5к. 13 гр. Новікова Є.Т. у взяла участь у грантовій програмі Scholarship з конкурсною роботою “Розвиток споживчого кредитування в Україні в розрізі банків та мікрофінансових організацій” (жовтень 2019 р.)

Здобувачами вищої освіти 2 курсу (магістерський рівень) спеціальності  075 «Маркетинг» групи  Мм18(1,6д)-01 Кузнецовою К. та Плахотніком Ю. була представлена конкурсна робота на тему  «Удосконалення інтегрованих маркетингових комунікацій компанії «SPECAGRA» на Міжнародний студентський конкурс маркетингових PR проектів та стартапів «Золотий компас». Робота стала фіналістом конкурсу. Керівники доц. кафедри ФММ Тіманюк І.В., ст. викл. Шуванова О.В.

Дослідницька робота здобувача вищої освіти Голякової І.В на тему «Дослідження перспектив розвитку українського ринку статинів» взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2019-2020 р. є переможцем І туру.

Дослідницька робота здобувача вищої освіти 5 к. 13 гр. Юрченко А.В. на тему «Дослідження факторів підвищення внутрішньофірмової лояльності фармацевтичної організації» приймала участь у Харківському Регіональному конкурсі студентських наукових робіт (Харків, 20.02.2020).

Перспективи розвитку студентської науки кафедри ФММ:

– проведення досліджень з урахуванням сучасних тенденцій у діяльності фармацевтичних організацій

– активізація участі студентів у міжнародній науковій діяльності (статті в зарубіжних журналах, участь у науково-практичних конференціях за кордоном).

Студенти СНТ беруть активну участь в конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах різного рівня, які є своєрідним підсумком їх наукової роботи у СНТ. За останні роки стали же

традиційними олімпіади з маркетингу, які щорічно організує та проводить кафедра. Переможці першого туру олімпіади беруть участь у другому турі, який проводиться у

провідних економічних вузах України. Кількість наукових публікацій за тематикою кафедри за участю студентів, аспірантів, молодих вчених більше 1000.

12 червня 2021 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, що здійснювали наукові дослідження на кафедрі ФММ.

СНТ

Print Friendly, PDF & Email