Пестун Ірина Володимирівна

Пестун Ірина ВолодимирівнаПестун Ірина Володимирівна – доктор фармацевтичних наук, професор

Пестун Ірина Володимирівна Пестун Ірина ВолодимирівнаПестун Ірина ВолодимирівнаПестун Ірина Володимирівна

 

 

 

 

 

Пестун І.В. народилася 25 листопада 1975 р. на Харківщині. У 1997 році закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію, у 1998 р. — магістратуру на кафедрі управління та економіки фармації ІПКСФ. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація управління асортиментом лікарських засобів у фармацевтичних організаціях» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

З 2000 року Пестун І.В. працює на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації НФаУ, спочатку на посаді асистента (2000-2003), потім доцента (2003-2011). У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та науково-практичні засади маркетингового управління в системі лікарського забезпечення населення» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. З вересня 2011 року обіймає посаду професора кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту.

Наукова школа:

 • Бондарєва Ірина Василівна— кандидатська дисертація на тему: «Науково-методичні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями» (2011 р.)
 • Бабічева Ганна Сергіївна— кандидатська дисертація на тему: «Науково-методичні підходи до вирішення маркетингових функції аптечних мереж» (2011 р.)

Навчальні посібники:

 1. Management and Marketing in Pharmacy [Electronic resource]: the textbook for foreign students of higher pharmaceutical schools : in 2 parts / Z. Mnushko [at al.], ed. by prof. Z. Mnushko ; National University of Pharmacy. – Electronic text data. – Kharkiv: Publishing center “Dialog”, 2016. – Part I : Management in Pharmacy. – 1 electronic opt. disk (CD-R). – 2,5 Mb. – System requirements: Adobe Acrobat Reader. – Title from the disk label.
 2. Management and Marketing in Pharmacy [Electronic resource] : the textbook for foreign students of higher pharmaceutical schools : in 2 parts / Z. Mnushko [at al.], ed. by prof. Z. Mnushko ; National University of Pharmacy. – Electronic text data. – Kharkiv : Publishing center “Dialog”, 2016. – Part II : Marketing in Pharmacy. – 1 electronic opt. disk (CD-R). – 3,7 Mb. – System requirements: Adobe Acrobat Reader. – Title from the disk label.
 3. Mnushko Z.N. Management and marketing in pharmacy (test with axplanations) / Z.N.Mnushko, I.V.Pestun, V.Sofronova, I.V.Timanyuk, N.V.Alekperova .- Kh.: PH of NUPh, 2011.- 128p.
 4. Mnushko Z.N., Pestun I.V., Sofronova I.V. Management and marketing in pharmacy. P.II. Marketing in pharmacy: Texts of Lectures. – Kh.: PH of NUPh, 2008.- 95p.
 5. Mnushko Z.N., Sofronova I.V., Pestun I.V. Management and marketing in pharmacy. P.I. Management in pharmacy: Texts of Lectures. – Kh.: PH of NUPh, 2008.- 148p.
 6. Практикум по фармацевтическому маркетингу: Учеб. пособие для студентов вузов / З.Н.Мнушко, И.В.Пестун, Н.В.Чмихало. – Харьков: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2006.- 144с.
 7. Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации. Ч.ІІ. Маркетинг в фармации: Учеб. Пособие для студентов вузов / З.Н.Мнушко, Н.М. Мусиенко, И.В.Пестун, О.Ю.Рогуля.- Х.: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2004 .- 140с.
 8. Мнушко З.Н., Слободянюк Н.Н., Андреев В.Г., Пестун И.В. Правовое регулирование деятельности фармацевтических предприятий. Тексты лекций.- Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2003.- 104с.

Методичні рекомендації:

 1. Working book. Pharmaceutical marketing and management. Part I. Management in pharmacy : educational-methodical manual / V.V. Malyi, I.V. Pestun, I.V.Sofronova, et al. – Kh. : NUPh, 2018. – 90 p.
 2. Working book. Pharmaceutical marketing and management. Part II. Marketing in pharmacy : educational-methodical manual / V.V. Malyi, I.V. Pestun, I.V.Sofronova, et al. – Kh. : NUPh, 2018. – 113 p.
 3. Пестун І.В. Фармацевтичний маркетинг: метод. рек. до практ. зан. / І.В.Пестун, С.В.Жадько, І.В.Бондарєва.− Х.: НФаУ, 2015.-88с.
 4. Пестун І.В. Фармацевтичний маркетинг: метод. рек. до сам. роб. студ. / І.В. Пестун, С.В. Жадько, І.В. Бондарєва.− Х.: НФаУ, 2015.-72с.
 5. Мнушко З. М. Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге видан. перероблене та доповнене / З. М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. За ред. З. М. Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 424 с.
 6. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 20 с.
 7. Методические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностанного факультета специльности 8.110201 «Фармация / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун и др. Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харков: Изд-во НФаУ. – 2013. – 20 с.
 8. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 128 с.
 9. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 1. Менеджент в фармации. Маркетинг как интегративная функция менеджмента / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, Н.Н. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013. – 172 с.
 10. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 78 с.
 11. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації, Модуль 2. Маркетинг у фармації: / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 52 с.
 12. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 2. Маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, Н.Н. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ. – 2013. – 88 с.
 13. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації. Модуль 2. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація»/ З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 60 с.
 14. Робочий журнал з фармацевтичного менеджменту та маркетингу: для студентів факультету медико-біологічного факультету вищих навчальних закладів спеціальності «Клінічна фармація»/ З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 80 с.
 15. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією проф. З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2013. – 20 с.
 16. Методические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностанного факультета специльности 8.110201 «Фармация / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, Н.Н. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / Под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харков: Изд-во НФаУ. – 2013. – 20 с.
 17. Методичні рекомендації з підготовки до державної атестації студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» з дисцип­ліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / За редакцією професора З.М. Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 28 с.
 18. Методические рекомендации для подготовки к государственной аттестации студентов иностранного факультета специальности 8.110201 «Фармация» по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» / З.Н. Мнушко, А.Б. Ольховская, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля, Н.Н. Слободянюк, С.В. Жадько, Л.П. Дорохова / Под редакцией профессора З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ. – 2013. – 28 с.
 19. Мнушко З. М. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації. Модуль 2. Маркетинг у фармації: для студ. вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація»/ З. М. Мнушко, А. Б. Ольховська. І. В. Пестун та ін. За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НфаУ, 2012. – 60 с.
 20. Мнушко З.Н. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации. Модуль 2. Маркетинг в фармации: для студ. иностранного факультета высших учебных заведений специальности «Фармация» / З. Н. Мнушко, А. Б.Ольховская, И. В.. Пестун и др.; под ред. проф. З.Н. Мнушко. – Харьков: Изд-во НфаУ. 2012. – 52 с.
 21. Мнушко З.М. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації. Модуль 2. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегрована функція менеджменту: для студ. факультету ступеневої фармацевтичної освіти вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація»/ З. М. Мнушко, А. Б. Ольховська. І. В. Пестун та ін. За редакцією проф. З. М. Мнушко. – Харків: Вид-во НфаУ, 2012. – 60 с.
 22. Мнушко З.Н. Рабочий журнал по фармакоэкономике: для студ. медико-фармацевтического факультета высших учебных заведений специальности «Клиническая фармация» / З. Н. Мнушко, А. Б.Ольховская, И.В. Пестун и др.; под редакцией проф. З.Н. Мнушко. – Харьков: Изд-во НфаУ. 2012. – 176 с.

Викладання дисциплін:

«Фармацевтичний маркетинг та менеджмент» (в т. числі англ. мовою), «Основи поведінки споживачів у фармації», «Етика та деонтологія у фармації» (для студентів спеціальності «Фармація»), Фармацевтичний маркетинг (для студентів спеціальності «Маркетинг»), , Маркетингові дослідження у фармації (для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», другий магістерський рівень), «Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку» (для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня)