Навчальні дисципліни

Презентація вибіркової дисципліни “Підготовка фармацевтичного представника”

Презентація ПФП

Презентація вибіркової дисципліни “Основи поведінки споживачів”

Презентація вибіркової дисципліни “Інструменти діджитал маркетингу”

prezentacija-disciplini-idm-ukr

За спеціальністю 7.12020101 «Фармація» :

 • Фармакоекономіка

За спеціальністю 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація»

освітньою програмою «Фармація»:

 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
 • Етика та деонтологія у фармації
 • Бренд-менеджмент
 • Маркетингові дослідження у фармації
 • Основи поведінки споживачів у фармації
 • Підготовка фармацевтичного представника
 • Фармакоекономіка
 • Сучасні методи дослідження біологічних систем
 • Підготовка фармацевтичного представника
 • Аспекти вікової фармакології

За спеціальністю 7.12020102 «Клінічна фармація»:

 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
 • Фармакоекономіка
 • Організація охорони здоров’я та страхова медицина
 • Основи медичної стандартизації
 • Етика та деонтологія у фармації

За спеціальністю 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація»

освітньою програмою «Клінічна фармація»:

 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
 • Етика та деонтологія у фармації
 • Маркетингові дослідження у фармації
 • Фармакоекономіка
 • Організація охорони здоров’я та страхова медицина
 • Основи медичної стандартизації
 • Доказова медицина
 • Підготовка фармацевтичного представника
 • Сучасна система організації охорони здоров’я в Україні

За спеціальністю 7.12020104

«Технологія парфумернокосметичних засобів

 • Фармакоекономіка
 • Етика та деонтологія у фармації

За спеціальністю 226 «Фармація» , 226 «Фармація, промислова фармація»

освітньою програмою «Технологія парфумернокосметичних засобів»:

 • Фармакоекономіка
 • Етика та деонтологія у фармації

За спеціальністю 051 «Економіка»

освітньою програмою «Економіка підприємства»:

 • Фармакоекономічні основи формулярної системи
 • Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів
 • Фармакоекономічні основи медичного страхування
 • Маркетинг
 • Паблік рилейшнз

За спеціальністю 075  Маркетинг,

освітньою програмоюМаркетинг:

 • Брендинг
 • Бренд-менеджмент
 • Вступ до фаху
 •  Інноваційний розвиток підприємства
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Логіка та етика професійних суджень у маркетингу
 • Логістика
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетинг
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетинговий аудит
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетингові ризики
 • Менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародний маркетинг
 • Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів
 • Паблік рилейшнз
 • Поведінка споживача
 • Рекламний менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Страхування
 • Товарна інноваційна політика
 • Фармакоекономічні основи формулярної системи
 • Фармацевтичний маркетинг

За спеціальністю  073 «Менеджмент»

освітньою програмою «Менеджмент»

 • Маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Інфраструктура ринку
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетингова діяльність підприємства
 • Страхування

За спеціальністю  073 «Менеджмент»

освітньою програмою «Управління охороною здоровя та фармацевтичним бізнесом»

 • Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я
 • Оцінка клінічної доказовості та фармакоекономічної доцільності медичних технології
 • Міжнародний маркетинг та бренд-менеджмент
 • Маркетингова політика розподілу лікарських засобів і виробів медичного призначення
 • Паблік рилейшенз
 • Основи медичної стандартизації та страхова медицина
 • Оцінка якості та економічної доцільності фармакотерапії
 • Фармакоекономічні основи медичної стандартизації
 • Фінансове обґрунтування раціонального вибору основних лікарських засобів

За спеціальністю 073  «Менеджмент»

освітньою програмою «Логістика»

 • Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів
 • Фармакоекономічні основи формулярної системи
 • Маркетингова політика розподілу лікарських засобів і виробів медичного призначення
 • Паблік рилейшенз

Print Friendly, PDF & Email