Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

У 1992 році за ініціативи ректора, академіка НАН України, професора В.П. Черних на базі Української фармацевтичної академії було створено першу в Україні та на післярадянському просторі кафедру менеджменту та маркетингу у фармації. Це стало логічною відповіддю на розвиток ринкових відносин, появу нових організаційно-правових форм господарювання, формування фармацевтичного ринку, підприємництва, конкуренції. Нова економіка висунула нові вимоги до змісту та якості підготовки спеціалістів фармації, що обумовило основні напрямки програм навчальних дисциплін та наукових досліджень новонародженої кафедри.

Різкий поворот історичного розвитку суспільства обумовив необхідність створення нового покоління керівників, заступників керівників аптек, аптечних підрозділів, фірм, підприємств, які б володіли знаннями, уміннями та навичками менеджменту, маркетингу та економіки.

Нова для фармацевтичних вузів дисципліна «Менеджмент та маркетинг у фармації» стала справжнім дітищем всього колективу новоствореної кафедри. На момент заснування кафедри у 1992 році професорсько-викладацький склад налічував 14 осіб, та 6 осіб навчально-допоміжного персоналу (лаборанти та старші лаборанти). Перший колектив кафедри складали: завідуюча кафедри, професор З.М. Мнушко, професор Н.І. Брильова; доценти М.М. Слободянюк, С.В. Хіменко, Н.В. Черноброва, Н.М. Омельченко, В.Г. Андрєєв, Н.М. Діхтярьова, Н.М. Мусієнко; старші викладачі І.О. Шевченко, Н.І. Софронова, О.П. Гусарова; асистенти Н.В. Чмихало, Н.О. Пузак, які на початковому етапі діяльності кафедри внесли вагомий внесок у формування навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення роботи новоствореної кафедри.

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Перший склад кафедри ММФ (1993 р.). Зліва направо нижній ряд: доц. Черноброва Н.В.; доц.Слободянюк М.М., проф.Брильова Н.І., проф. Мнушко З.М., доц. Омельченко Н.М., ст.викл. Софронова Н.І., верхній ряд: ст. лаб. Євтушенко О.М., доц. Діхтярьова Н.М., ст.лаб. Польщікова В.І., доц. Андрєєв В.Г., ст.лаб. Вербицька О.С., ас. Пузак Н.О., доц. Хіменко С.В., ст. лаб. Скрильова Н.М., Мусієнко Н.М., доц. Шевченко І.О., ас. Чмихало Н.В.

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Виховна бесіда під час чаювання зі студентами (зліва направо: доц. Діхтярьова Н.М., проф. Мнушко З.М., доц. Омельченко Н.М., доц. Чмихало Н.В. проф. Брильова Н.І.) (1994 р.)

 

 

 

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингуПроф. Слободянюк М.М. з обміном досвідом на бельгійському фармацевтичному виробництві (1997 р.)

 

 

 

 

Значною віхою у розвитку кафедри стало отримання у 1997 р. УкрФА ліцензій на підготовку фахівців за спеціальностями «Маркетинг», «Економіка підприємства» та «Менеджмент організації», що суттєво змінило зміст та обсяги роботи. Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації стала випусковою зі спеціальності «Маркетинг». Ці зміни в обсязі та змісті навчальної роботи кафедри, розширення кола дисциплін, що викладалися, зумовили зміни в кадровому складі. Частина викладачів кафедри менеджменту та маркетингу у фармації у різні періоди отримали другу вищу економічну освіту за спеціальностями «Маркетинг», «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародний менеджмент», «Економіка підприємства» та за надсистемною за спеціальністю «Інтелектуальна власність». Це професори З.М. Мнушко (1995 р.), В.В. Малий (2013 р.), М.М. Слободянюк (2001 р.), О.М. Євтушенко (1995 р.), доценти Н.М. Діхтярьова (1998 р.), Л.П. Дорохова (1998 р.), Н.О. Пузак (2001 р.), А.Б. Ольховська (2014 р.), І.В. Тіманюк (2012 р.).

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Колектив кафедри ММФ (2009 р.) Зліва направо нижній ряд: доц. Пестун І.В., доц. Діхтярьова Н.М., проф. Мнушко З.М., доц. Пузак Н.О., проф. Слободянюк М.М., доц. Сафіуліна З.Р., другий ряд: доц. Софронова І.В., доц. Оккерт І.Л., доц. Ольховська А.Б., доц. Дорохова Л.П., доц. Андрєєв В.Г., доц. Чмихало Н.В., ст. викл. Софронова Н.І., ас. Шевченко О.В., доц. Шевченко І.О., верхній ряд: ст.лаб. Шушуніна Л.І., ст. лаб. Воробйова М.Є., ас. Васюта О.П., ас. Сотнікова Н.В., ас.Тіманюк І.В.

 

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингуСтажування викладачів кафедри у ТОВ «Фітолек» (зліва направо: доц.Тіманюк І.В., доц. Ольховська А.Б., доц. Софронова І.В., доц. Дорохова Л.П., доц. Алєкперова Н.В.) (2011 р.).

 

 

 

 

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Вітання членів ДЕК після захисту магістерських робіт випускниками спеціальності «Маркетинг» (2012 р.)

 

 

 

dsc_6678

Колектив кафедри (2013 р.) (зліва направо): нижній ряд – доц. Сафіуліна З.Р., проф. Півень О.П., проф. Малий В.В., проф. Слободянюк М.М., доц. Євтушенко О.М.; верхній ряд: доц. Кобець М.М., доц. Ольховська А.Б., доц. Дорохова Л.П., доц. Рогуля О.Ю., доц. Софронова І.В., ас. Бондарєва І.В., доц. Жадько С.В., доц. Тіманюк І.В., доц. Смачило В.В., доц. Кобець Ю.М., ст.лаб. Шушуніна Л.І.

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Вітання студентів 5 курсу спеціальності «Маркетинг» під час святкування Дня маркетолога (2014 р.)

 

 

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

На методичній нараді (зліва направо): доц. Рогуля О.Ю., доц. Ольховська А.Б., проф. Слободянюк М.М., проф. Малий В.В., доц. Дорохова Л.П., доц. Софронова І.В., проф. Півень О.П. (2014 р.)

 

 

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

 

Учасниці ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу студентки спеціальності «Маркетинг» НФаУ Ніколаєва Ю.Є., Ткаченко К.Є. та завідувач кафедри маркетингу Київського Національного економічного університету ім. В.Гетьмана проф. Федорченко А.В., Київ (2015 р.)

 

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингуЗавідувач кафедри ФММ проф. Малий під час проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу (2016 р.)

 

 

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Колектив кафедри (2016 р.) (зліва направо) нижній ряд: доц. Сафіуліна З.Р., проф. Пестун І.В., проф. Півень О.П., проф. Малий В.В., доц. Ольховська А.Б., проф. Євтушенко О.М., ст.лаб. Шушуніна Л.І., верхній ряд – доц. Кобець М.М., ст.лаб. Воробйова М.Є., доц. Софронова І.В., доц. Бондарєва І.В., доц. Рогуля О.Ю., проф. Слободянюк М.М., доц. Тіманюк І.В., доц. Дорохова Л.П., Шуванова О.В., доц. Жадько С.В., ст.лаб. Соклакова Н.Д., асп. Ткаченко І.В.

 

 

 

 

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Нагородження переможців конкурсу «Краща навчально-методична розробка року». Кафедра ФММ стала переможцем у двох номінаціях економіко-управлінського напряму підготовки: номінація «КРАЩИЙ ПОСІБНИК» та номінація «КРАЩИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ» (2017 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра не перестає йти у ногу з часом та активно підтримувати всі новітні кроки. Сучасними напрями розвитку кафедри ФММ є: дотримуватись стратегічної моделі розвитку НФаУ, продовжувати підготовку докторів та кандидатів наук, брати участь у розробці освітньо-професійних стандартів нового покоління, підтримувати належний рівень навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри, розвивати дистанційне навчання, активізувати роботу з отримання навчально-наукових грантів, збільшити кількість публікацій в англомовних журналах, розвивати та підтримувати міжнародну діяльність шляхом налагодження партнерства у сфері освіти.

За роки свого існування кафедра пройшла складний шлях від становлення до стабільності, впевненості у розвитку: сформувала та зміцнила потужну матеріально-технічну базу, значною мірою розкрила науковий потенціал, під впливом бурхливого розвитку навчального закладу досягла високого рівня за всіма напрямками роботи та на сьогодні є вагомою структурою в рамках Національного фармацевтичного університету.

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Виїзне засідання опорної кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету на базі Одеського національного медичного університету (2018 р.)

Кафедра не стоїть осторонь розвитку сучасних освітніх технологій. Так у 2018 р. було завершено розробку дистанційного курсу «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент» (автори доц. Софронова І. В., проф. Малий В. В.) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Фармація» а також пройшов сертифікацію дистанційний курс «Етика та деонтологія у фармації» (автори доц. Кобець М.М., проф. Малий В.В.) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 226 «Фармація».

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Колектив кафедри зі студентами спеціальності «Маркетинг» під час святкування Дня маркетолога (2018 р). Кафедра ФММ започаткувала флешмоб «Розфарбуємо монохром зими яскравими фарбами!», підтриманий іншими кафедрами університету.

Протягом останніх років співробітники кафедри проходили стажування за кордоном: у 2018 р. доц. Дорохова Л.П. пройшла міжнародне стажування «Information Technologies of Modeling in the Economy», доц. Тіманюк І. В. пройшла міжнародне стажування за напрямками: «Innovative educational technologies: the experience of the European Union and its implementation in Eastern Europe», та «EU focus to Eastern European countries. New opportunities for Ukraine pharmacy», а у 2019 р. — доц. ОльховськаА.Б. пройшла міжнародне стажування «Modern university in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process» на базі «Higher School of Social and Economic in Przeworsk» (Польща), окрім того, вперше пройшло стажування за кордоном здобувачів вищої освіти спеціальності «Маркетинг», на підприємстві ЗАТ «Спецагра» у Литві.

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Участь доц. Дорохової Л. П. у Міжнародному конгресі з бізнесу та маркетингу «ICBM’18» (Стамбул, Турція).

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Під час стажування на підприємстві «Specagra», м. Паневежис, Литва (2019)

У 2018 р. доц. Ольховська А.Б. отримала диплом переможця І ступеня у номінації «Кращий кандидат наук НФаУ» за результатами рейтингу науково-педагогічних працівників Національного фармацевтичного університету, а досягнення керівника і співробітників кафедри були відзначені грамотами Харківської обласної ради: проф. Малий В. В., проф. Слободянюк М. М, доц. Тіманюк І. В. отримали подяку з нагоди професійного свята; доц. Ольховська А.Б. подяку за значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти.

За результатами рейтингового оцінювання діяльності кафедр та роботи науково-педагогічних працівників НФаУ  у 2019 р. кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту увійшла у Топ-10 «Кращих кафедр НФаУ» і зайняла 7 місце.

Проф. Малий В. В. у 2019 р. був нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я, освіти та науки, активну участь у підготовці фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, бездоганну працю,

Потягом 2019 року на кафедрі було захищено одну докторську дисертацію (доц. Ольховська А. Б., науковий консультант проф. Малий В. В.) та дві кандидатські (Муса Марвек Мехдат — науковий керівник проф. Малий В. В  та Ткаченко І. В., — науковий керівник  проф. Півень О. П.)

Історія кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Після захисту докторської дисертації Ольховської А. Б. (2019 р.)

Згідно п.5 наказу НФаУ від 25.06.2020 р. №255 «Про реорганізацію кафедр» відбулося злиття кафедр фармацевтичного маркетингу та менеджменту та фармакоекономіки  і утворення кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу. Завідувачем новоутвореної кафедри доктора фармацевтичних наук, професора Малого Володимира Валентиновича.

15 квітня 2021 року був підписаний договір про співпрацю з Ташкентським фармацевтичним інститутом. В рамках договору про двостороннє співробітництво на кафедрі відбулась лекція майстер-клас викладача кафедри організації фармацевтичної справи Ташкентського фармацевтичного інституту Аброра Рахімова студентам 5 курсу СНД освітнього напряму «Фармація» на тему: «Поняття маркетингового середовища та методи його дослідження. Вимір рівня конкуренції за допомогою ринкових індексів».

Print Friendly, PDF & Email