Бабічева Ганна Сергіївна

Бабічева Ганна СергіївнаБабічева Ганна Сергіївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Бабічева Ганна СергіївнаБабічева Ганна Сергіївна

 

 

 

Закінчила  Луганський державний медичний університет (2006), в якому працювала на посаді стар­шого лаборанта кафедри технології ліків, організації та економіки фармації (2006-2007) та на посаді асистента тієї ж кафедри (2007, 2010-2011). Навчалась в аспірантурі на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтично­го університету (2007–2010), з 2011 р. по жовтень 2021 – асистент, з листопада 2021 р. – доцент кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу НФаУ.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», «Етика та деонтологія у фармації», «Основи поведінки споживачів у фармації» зі студентами спеціальності «Фармація». Викладає дисципліну «Бренд-менеджмент» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю «Маркетинг». Співавтор навчально-методичного посібника «Трудові стосунки в фармацевтичній галузі за ринкових умов» (2007), 6 методичних рекомендацій. Брала участь у розробці робочих програм з дисциплін «Бренд-менеджмент» та «Стратегічний маркетинг».

Науково-дослідна робота: аналіз сучасних напрямів розвитку ринкової діяльності аптечних підприємств, пошук та науково-методичне обґрунтування підходів, спрямованих на підвищення ефективності вирішення маркетингових функцій аптечних мереж та вивчення особливостей їх маркетингової діяльності, опрацювання принципів клієнторієнтованого підходу до управління аптечними структурами, вивчення сучасних тенденцій і кадрових пропозицій на вітчизняному ринку праці спеціалістів фармації, дослідження проблем кадрового маркетингу аптечних мереж. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 — технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація за темою: «Науково-методичні підходи до вирішення маркетингових функцій аптечних мереж». За результатами науково-дослідної роботи розроблено і впроваджено в діяльність фармацевтичних оптово-роздрібних об’єднань та аптечних мереж, у навчальний процес вищих фармацевтичних і медичних закладів 3 методичні рекомендації, затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України, узгоджені МОЗ України і зареєстровані як нововведення.

Бабічева Г. С. є автором 57 друкованих наукових праць, з яких 26 статей і 27 тез доповідей, має 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, отриманих за матеріалами дисертаційних досліджень. Приймає активну участь у науково-практичних конференціях національного та міжнародного рівнів, медико-фармацевтичних з’їздах і форумах.

Громадська діяльність. Приймає активну участь у проведені культурних і виховних заходів на кафедрі та профорієнтаційній діяльності в університеті, являється учасником благодійної організації «БФ «За життя» у м. Харків. На кафедрі виконує обов’язки супервайзера, відповідає за оформлення та розміщення плану роботи кафедри на електронних ресурсах університету.