НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Бази практичної підготовки за освітньою програмою “Фармація”

https://job-dept.nuph.edu.ua/bazy-praktychnoi-pidhotovky-za-osvitnoiu-prohramoiu-farmatsiia/

Сайт відділу практики. Бланки документів (договори, щоденники практики, направлення на практику)

https://job-dept.nuph.edu.ua/praktychna-pidhotovka/blankova-dokumentatsiia-z-praktyky/

Виробнича фармацевтична практики з фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Матеріали для вітчизняних здобувачів освіти ОП Фармація

                 Програма практики

                 Силабус

                 Звіт з виробничої практики 2023

                 Методичні рекомендації з виробничої практики з ФММ

Матеріали для вітчизняних здобувачів освіти ОП Клінічна фармація

              Силабус КФ Заочна_Виробнича фармацевтична практика з ФММ

              Силабус КФ Денна Виробнича фармацевтична практика з ФММ

              Програма практики КФ ФММ

               Критерії та порядок оцінювання

              Звіт з виробничої практики 2023

               Методичні рекомендації з виробничої практики з ФММ

Практика для іноземних здобувачів вищої освіти

             Program of practice

             Syllabus

            Work book

            Methodical recomendations

Виробнича фармацевтична практика з фармакоекономіки
Print Friendly, PDF & Email