Для англомовних студентів спеціальності «Фармація»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НФаУ

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ НФаУ

Навчально-методичне забезпечення

MANAGEMENT AND MARKETING IN PHARMACY

MASTER THESES


31. Management and marketing in pharmacy. Working book (recommendations for practical class). P.I. Management in pharmacy // Z.M. Mnushko, I.V. Sofronova, I.V. Pestun, and others. – Kharkiv: NUPh, 2015.- 62 p.

Робочий журнал для практичних занять розроблений відповідно до типової програми з менеджменту та маркетингу у фармації за кредитно-модульною системою і призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 8.110201 «Фармація».


12. Management and marketing in pharmacy. Working book (recommendations for practical class). P.II. Marketing in pharmacy // Z.M. Mnushko, I.V. Pestun, I.V. Sofronova and others. – Kharkiv: NUPh, 2015. – 66 p.

Робочий журнал для практичних занять розроблений відповідно до типової програми з менеджменту та маркетингу у фармації за кредитно-модульною системою і призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 8.110201 «Фармація».


ЕДФ англ3. Ethics and deontology in pharmacy : texts of lectures // I. V. Sofronova, V. V. Malyi, I. V. Timanyuk, M. N. Kobets – Kharkiv : NUPh, 2015. – 68 p.

У виданні представлено теоретичний матеріал відповідно до програми дисципліни. Розглянуто актуальні питання етики та деонтології, що необхідні у підготовці до практичної діяльності фахівців фармацевтичної галузі.

Призначено для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.


ethics and deontology4. Ethics and deontology in pharmacy: meth. recom. for seminar classes / V. V. Malyi, I. V. Timanyuk, Z. R. Safiulina – Kh. : NUPh, 2015. – 50 p.

The methodological recommendations includes topics of seminars according to the curriculum of the discipline “Ethics and deontology in pharmacy”, theoretical questions and task.

It is recommended for foreign students of specialty “Pharmacy” of higher pharmaceutical schools.


Магист англ5. Methodical Recommendations for the implementation of master thesеs at the Department of Pharmaceutical Marketing and Management (for English speaking students of speciality “Pharmacy”) / І. V. Sofronova, V. V. Malyi. – Kh. Univ. NUPh 2015. – 33 с.

Methodical recommendations are intended for students of specialty 8.03050701 “Pharmacy” and are developed to provide practical and methodical assistance for students in the performance of master theses in management andmarketing in pharmacy.

Requirements for writing and proper execution of master theses are in the methodological recommendations.Methodical recommendations are formed on the basis of requirements, using approved provisions of Masters Work ofNational Pharmaceutical University.


Курс англ6. Methodical recommendations for implementation of coursework on the discipline “Management and marketing in pharmacy” for students of the foreign faculty of specialty 8.110201 “Pharmacy” / V.V. Malyi, A.B. Olkhovska, L.P. Dorokhova, O. Yu. Rogulya, I.V. Timanyuk – Kh. Univ. NUPh 2015. – 48.

Methodical recommendations designed to provide practical and methodical assistance to students in the performance of coursework, the formation of practical skills of collecting, processing and analyzing marketing information, marketing research, and systematization of the material. In methodical recommendations contained requirements for writing and correctly handling the coursework on the discipline “Management and marketing in pharmacy”.

Methodical recommendations established in accordance with the curriculum of the discipline “Management and marketing in pharmacy” and designed for students of pharmaceutical higher education institutions and faculties by specialty 8.110201 “Pharmacy”.


27. Management and marketing in pharmacy: tests for training students for standardized test exam «Крок-2» / V.V. Maliy, I.V.Sofronova, I.V.Timanyuk, S.V. Zhadko, M.M. Kobets, Yu.M. Kobets, I.V. Bondareva .- Kh.: NUPh, 2015.- 120.

Tests for training students for standardized test exam “KPOK-2” for the discipline “Management and marketing in pharmacy” are recommended for students of high educational establishments of speciality “Pharmacy”.


l-image38. Management and marketing in pharmacy: Workbook for independent work of students (tests with explanations) / Z.M. Mnushko, I.V. Pestun, I.V. Sofronova and others.—Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2011. — 128 p.

Тести та пояснення до них містять теоретичні положення менеджменту та маркетингу, матеріали прикладного характеру, які адаптовані до фармацевтичної практики. Навчальний матеріал поданий у вигляді таблиці, в якій представлені тестові завдання та пояснення до правильної відповіді до них. Навчальний посібник рекомендовано іноземним студентам фармацевтичних вузів та факультетів для самостійної підготовки до модульного контролю з дисципліни та ліцензійного іспиту.


l-image129. Reporting Program on the Practical Training of Foreign Students, passing practice in their Native Country; edited by Z.N. Mnushko -Kharkiv. NUPh,, 2012. – 18 p.

Програма-звіт з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації іноземних студентів, що проходять практику на батьківщин.

Призначена для студентів іноземного факультету вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація».

 


l-image1310. Reporting Program on the Practical Training of Foreign Students, passing practice in Kharkiv; edited by Z.N. Mnushko – Kharkiv. 2012. – 18 p.

Програма-звіт з виробничої практики з менеджментута маркетингу у фармації іноземних студентів, що проходять практику в м. Харкові.

Призначена для студентів іноземного факультету вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація».

 


l-image111. Management and marketing in pharmacy. P. І. Management in pharmacy: Texts of Lectures / Z.N.Mnushko, I.V.Sofronova, I.V. Pestun.- Kh.: PH of NUPh, 2008. – 148 p.

Викладені основні положення менеджменту, а також особливості управління, підприємницької і комунікативної діяльності у фармації, діловодство, природа лідерства і влади, управління персоналом, трудове законодавство в країнах з розвиненою ринковою економікою, критерії ефективної роботи фармацевтичних організацій.

Для іноземних студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів.


l-image212. Management and marketing in pharmacy. P. II. Marketing in phar­macy: Texts of Lectures / Z.N.Mnushko, I.V. Pestun, І.V. Sofronova. – Kh.: PH of NUPh, 2008. – 96 p.

Викладені теоретичні основи маркетингу, сутність основних елементів: товару, ціни, розподілу і просування. Особливості фармацевтичного маркетингу, процесу управління маркетингом, логістикою фармацевтичних підприємств; мерчандайзинг аптек. Основи збору маркетингової інформації та проведення маркетингового управління.

Для студентів іноземного факультету фармацевтичних вузів.

 

 

Print Friendly, PDF & Email