zav-kaf1Завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту:

Малий Володимир Валентинович, професор, доктор фармацевтичних наук

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту виконує функції опорної з підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація» з дисциплін «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика та деонтологія у фармації».

Більш ніж за 25 років діяльності кафедри для забезпечення навчального процесу підготовлено і видано 8 підручників, 4 монографії, понад 50 навчальних посібників, понад 100 методичних рекомендацій, які сприяють підвищенню якості підготовки студентів. Розроблено 2 гіпертекстових електронних підручника.

Результати наукових досліджень кафедри опубліковані в більше 2000 праць, з яких 3 монографії, більше 100 статтей в іноземних журналах, оформлені в захищених 2 докторських і 16 кандидатських дисертаціях. Розроблено та запропоновано для практичного використання 53 науково-методичні рекомендації. Зареєстровано 13 методик як нововведення та отримано 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права в Державному департаменті інтелектуальної власності МОН України на твори.

Сьогодні на кафедрі працюють 5 докторів наук та 14 кандидатів фармацевтичних наук. На кафедрі виконуються 4 докторські дисертації та 4 кандидатських дисертаційних робіт.

Изображение 006

Навчальний процес кафедри ФММ

Згідно з навчальними планами кафедрою ФММ викладаються такі дисципліни:

За спеціальністю «Фармація»:

 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент
 • Етика та деонтологія у фармації
 • Маркетингові дослідження у фармації
 • Основи поведінки споживачів у фармації
 • Міжнародний маркетинг у фармації

За спеціальністю «Клінічна фармація»:

 • Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 • Етика та деонтологія у фармації

За спеціальністю «Маркетинг»:

 • Брендинг
 • Бренд-менеджмент
 • Вступ до фаху
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Логіка та етика професійних суджень у маркетингу
 • Логістика
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетинг
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетинговий аудит
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетингові ризики
 • Менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародний маркетинг
 • Паблік рилейшнз
 • Поведінка споживача
 • Рекламний менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Товарна інноваційна політика
 • Фармацевтичний маркетинг

За спеціальністю «Економіка підприємства»:

 • Маркетинг.
 • Паблік рилейшнз

За спеціальністю «Менеджмент»:

 • Маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Інфраструктура ринку
 • Маркетингова діяльність підприємств
 • Теорія галузевих ринків

За спеціальністю «Логістика»:

 • Маркетингова політика розподілу лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту виконує функції опорної з підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація» з дисциплін «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика та деонтологія у фармації».

Наукові напрямки:

Науково-практичні розробки з розвитку фармацевтичного ринку на основі теорії менеджменту та маркетингу за такими напрямками:

 • теоретичні та науково-прикладні засади маркетингового управління в системі лікарського забезпечення населення;
 • управління ризиками на фармацевтичному ринку, у тому числі на ринку дієтичних добавок;
 • удосконалення стратегічного й адаптивного управління фармацевтичними підприємствами;
 • науково-методичне обґрунтування стейкхолдерської моделі відносин у фармації;
 • обґрунтування індивідуальних підходів до лікування з використанням фармакогенетичних тестів в Україні;
 • методологія формування потенціалу фармацевтичного ринку на прикладі окремих фармакотерапевтичних груп;
 • оптимізація лікарського забезпечення окремих контингентів хворих на основі маркетингових та фармакоекономічних досліджень;
 • науково-методичне обґрунтування маркетингової доступності лікарських препаратів;
 • науково-методичне обґрунтування соціально орієнтованої асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств;
 • оптимізація виробничо-комерційної діяльності фармацевтичних підприємств на засадах маркетингового та логістичного управління;
 • дослідження комплексу маркетингових комунікацій у фармації, удосконалення систем просування лікарських засобів фармацевтичними підприємствами;
 • вивчення та моделювання поведінки споживачів лікарських засобів;
 • управління державними (тендерними) закупівлями медичної та фармацевтичної продукції;
 • обґрунтування методичних підходів до лікарського забезпечення населення в умовах впровадження сімейної медицини;
 • науково-практичні розробки оцінки якісних та кількісних показників брендів лікарських препаратів;
 • удосконалення маркетингових складових конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства;
 • нейромаркетинг у фармації;
 • науково-практичні розробки впливу брендування на споживання лікарських препаратів;
 • дослідження в області брендування лікарських препаратів;
 • оцінка та управління лояльністю до бренду лікарських препаратів;
 • науково-практичне обґрунтування оцінки лояльності споживачів до аптечного закладу та лікарських препаратів.